مشخصات آگهی دهنده

ٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِشرك
02144725660
توافقی
1397-01-15
1397-02-14
606 بار
11260386
ِشهرك راه اهن بلوار گلها بنفشه 5 پلاك 82

ٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِشرك
بازار کار بارازيابي

ٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِشرك

ما مدعي بهترينها نيستيم ما مجري بهترينها هستيم .تخصص ما انجام امور مربوط به ملك شما ست .دستور نقشه.طراحي .جواز .پايانكار .عدم خلاف .اجرا .فروش مصالح ساختماني.

کلمات کلیدی :
ٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِشرك

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید