مشخصات آگهی دهنده

اختراع از شما....سرمايه از ما
توافقی
1397-01-27
1397-02-26
1165 بار
10115894
tehran.iran

اختراع از شما....سرمايه از ما
بازار کار سرمايه گذار

اختراع از شما....سرمايه از ما

اختراعات شما را با شرايط ويژه ثبت و به اجراء مي رسانيم.
اگر اختراع جالب توجهي داريد با تلفن 7203119 0912 تماس گرفته يا با [email protected] مكاتبه نمائيد.

کلمات کلیدی :
اختراع از شما سرمايه از ما

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید