مشخصات آگهی دهنده

بيمه عمر
021-77788229-02177393111
توافقی
1397-01-27
1397-02-26
636 بار
10113841
تهران-تهرانپارس-خیابان196شرقی-بعدازمیدان پروین-خیابان شبستری(133)نبش کوچ

بيمه عمر
بازار کار نمايندگي

بيمه عمر

بيمه عمر
بيمه توسعه توسعه بيمه
مشاوره شبانهروزي وفروش بيمه بازنشستگي ومستمري
مزاياي بيمه نامه شركت بيمه توسعه
1-محدوديت سني وجود ندارد
2-محدوديت پرداخت وجود ندارداز جمله فاصله زماني اقساط ومبلغ آن
3-هزينه هاي پزشكي ناشي ازحوادث ونقص عضو پرداخت مي شود
4-مدت قرارداد از5سال تا20سال به انتخاب شما مي باشد
5-درصورت ازكارافتادگي ناشي ازهرعلتي از پرداخت مبلغ حق بيمه ها معاف خواهيد شد
6-استفاده كنندگان ازمزاياي بيمه نامه راخودتان تعيين ودر زمان حياتتان تغيير خواهيد داد
7-ازحقوق مستمري چندين برابر حقوق مربوط به سازمان تامين اجتمايي بهره مند خواهيد شد
8-مي توانيد به جاي دريافت مستمري ازسرمايه اصلي كه طي سال هاي قراردادپس اندازشده به صورت يكجا استفاده كنيد
9-ازسال دوم قراردادبه بعد مي توانيدازمحل حق بيمه هاي پرداختي به ميزان90%از آن به عنوان وام با كمترين كارمزد دريافت كنيد
10-درهرزماني ازقراردادمي توانيد ميزان حق بيمه پرداختي تان راافزايش ياكاهش دهيد
11-درهر زمان ازقراردادبه هرعلتي مي توانيدبيمه نامه رافسخ وازمبلغ بازخريدبيمه نامه بهره مندشويد
تلفن مشاوره شبانه روزي09122163122

کلمات کلیدی :
بيمه عمر

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید