متن جستجو شده :

plotter

محل نمایش آگهی های ویژه
با ارتقای آگهی رایگان خود به آگهی ویژه ستاره دار ، بیشتر دیده شوید
برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید

no photo

فروش انواع كاتر پلاتر ( برش شبرنگ )

فروش انواع كاتر پلاتر ( برش شبرنگ ) Artam machine company فروش ويژه انواع كاتر پلاتر(برش شبرنگ) NT (Cutter plotter NT) عرض cm 80 قيمت : 000/900 تومان عرض cm 90
no photo

دستگاه هاي چاپ لارج فرمت ((out door

فروش دستگاه لارج فرمت / پلاتر / لمينيتور/كاتر Artam machine company (Cutter plotter NT) كاتر پلاتر (برش شبرنگ) عرض 80/90/135 عرض cm 80 قيمت : 000/900 تومان عرض
no photo

فروش پلاتر(indoor)فلكس بنر،لمينيتور

فروش دستگاه لارج فرمت / پلاتر / لمينيتور/كاتر Artam machine company (Cutter plotter NT) كاتر پلاتر (برش شبرنگ) عرض 80/90/135 عرض cm 80 قيمت : 000/900 تومان عرض
no photo

فروش دستگاه كاتر پلاترولمينيتور،پلاتر

فروش دستگاه لارج فرمت / پلاتر / لمينيتور/كاتر Artam machine company (Cutter plotter NT) كاتر پلاتر (برش شبرنگ) عرض 80/90/135 عرض cm 80 قيمت : 000/900 تومان عرض
no photo

فروش دستگاه لمينيتور،پلاتر،كاتر پلاتر

فروش دستگاه لارج فرمت / پلاتر / لمينيتور/كاتر Artam machine company (Cutter plotter NT) كاتر پلاتر (برش شبرنگ) عرض 80/90/135 عرض cm 80 قيمت : 000/900 تومان عرض
no photo

دستگاه لمينيتور،پلاتر،لمينيتوروفلكس بنر

فروش دستگاه لارج فرمت / پلاتر / لمينيتور/كاتر Artam machine company (Cutter plotter NT) كاتر پلاتر (برش شبرنگ) عرض 80/90/135 عرض cm 80 قيمت : 000/900 تومان عرض
no photo

فروش دستگاه لارج فرمت/ پلاتر /لمينيتور/

فروش دستگاه لارج فرمت/ پلاتر /لمينيتور/كاتر Artam machine company بازرگاني آرتام (واردات د ستگاه هاي چاپ) (Cutter plotter NT) كاتر پلاتر (برش شبرنگ) عرض 80/90/135 عرض cm 80 ق
no photo

فروش ويژه پلاتر هاي(indoor) عرض 152

فروش دستگاه لارج فرمت/ پلاتر /لمينيتور/كاتر Artam machine company بازرگاني آرتام (واردات د ستگاه هاي چاپ) (Cutter plotter NT) كاتر پلاتر (برش شبرنگ) عرض 80/90/135 عرض cm 80 قيم
no photo

دستگاه كاتر پلاتر،فلكس بنر،لمينيتور

فروش دستگاه لارج فرمت/ پلاتر /لمينيتور/كاتر Artam machine company بازرگاني آرتام (واردات د ستگاه هاي چاپ) (Cutter plotter NT) كاتر پلاتر (برش شبرنگ) عرض 80/90/135 عرض cm 80 قيمت
no photo

لمينيتور (laminator) عرض 110و 160

فروش دستگاه لارج فرمت/ پلاتر /لمينيتور/كاتر Artam machine company بازرگاني آرتام (واردات د ستگاه هاي چاپ) (Cutter plotter NT) كاتر پلاتر (برش شبرنگ) عرض 80/90/135 عرض cm 80 ق