متن جستجو شده :

Spss

محل نمایش آگهی های ویژه
با ارتقای آگهی رایگان خود به آگهی ویژه ستاره دار ، بیشتر دیده شوید
برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید

انجام تحلیل آماری پایاننامههای دانشجویی )مشاوره رایگان(

انجام تحلیل آماری پایاننامههای دانشجویی )مشاوره رایگان(

تجزیه و تحلیل آماری پروژه و پایاننامههای دانشجویی توسط نرم افزار SPSS و SAS مدلسازی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار آموس )Amos) و لیزرل (Lisrel) نرمالسازی چند متغیره دادهها، رسم مدلها
no photo

پروژه هاي spss با 6 سال سابقه كار

به نام خدا *** انجام كليه ي پروژه هاي هاي آماري بصورت كاملا تخصصي در كليه ي مقاطع تحصيلي با استفاده از نرم افزار SPSS در رشته هاي تحصيلي مختلف *** با 6 سال سابقه ي كار *** انجام پروژه بصورت ك
no photo

نرم افزارENTجهت پزشكان متخصص و فوق متخص

نرم افزار ENT جهت پزشكان متخصص و فوق متخصص ENT دارنده طرح برگزيده كشوري 2008 ICT شركت محاسبان ارتباطات هوشمند در سال 1385 با موضوع طراحي و ساخت نرم افزارهاي تخصصي و فوق تخصصي پزشكي آغاز بكار نم
no photo

نرم افزار اطفال و نوزادان جهت پزشكان

نرم افزار اطفال جهت پزشكان متخصص و فوق متخصص اطفال و نوزادان دارنده طرح برگزيده كشوري 2008 ICT شركت محاسبان ارتباطات هوشمند در سال 1385 با موضوع طراحي و ساخت نرم افزارهاي تخصصي و فوق تخصصي پزشك
no photo

نرم افزارديابت جهت پزشكان متخصص و فوق..

نرم افزار ديابت جهت پزشكان متخصص و فوق متخصص داخلي وغدد دارنده طرح برگزيده كشوري 2008 ICT شركت محاسبان ارتباطات هوشمند در سال 1385 با موضوع طراحي و ساخت نرم افزارهاي تخصصي و فوق تخصصي پزشكي آغاز
no photo

نرم افزار زنان و زايمان جهت پزشكان متخص

نرم افزار زنان و زايمان جهت پزشكان متخصص و فوق متخصص زنان و زايمان دارنده طرح برگزيده 2008 ICT شركت محاسبان ارتباطات هوشمند در سال 1385 با موضوع طراحي و ساخت
no photo

نرم افزارعمومي جهت پزشكان عمومي

نرم افزار عمومي جهت پزشكان عمومي دارنده طرح برگزيده كشوري 2008 ICT شركت محاسبان ارتباطات هوشمند در سال 1385 با موضوع طراحي و ساخت نرم افزارهاي تخصصي و فوق تخصصي پزشكي آغاز بكار نمود. يكي از م
no photo

نرم افزارقلب جهت پزشكان متخصص و فوق ...

نرم افزار قلب جهت پزشكان متخصص و فوق متخصص قلب دارنده طرح برگزيده كشوري 2008 ICT شركت محاسبان ارتباطات هوشمند در سال 1385 با موضوع طراحي و ساخت نرم افزارهاي تخصصي و فوق تخصصي پزشكي آغاز بكار نمو
no photo

نرم افزارروماتولوژي جهت پزشكان متخصص...

نرم افزار روماتولوژي جهت پزشكان متخصص و فوق متخصص روماتولوژي دارنده طرح برگزيده كشوري 2008 ICT شركت محاسبان ارتباطات هوشمند در سال 1385 با موضوع طراحي و ساخت نرم افزارهاي تخصصي و فوق تخصصي پزشكي
no photo

ليزرل (lisrel) - پروپوزال - روش تحقيق

رئوس دروس دوره آموزشي تربيت پژوهشگر 1- آموزش طرح تحقيق/پروپوزال¬نويسي (20 ساعت) اين دوره شامل: - انتخاب موضوع و طريقه نوشتن عنوان تحقيق، مقدمه، طرح و بيان مسأله، اهميت و ضرورت انجام تحقيق، اهداف