مشخصات آگهی دهنده

گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
02188355791
توافقی
1402-10-17
1403-03-01
55 بار
11363880
تهران- خیابان شریعتی

کمپلمان خرگوش خارجی
لوازم تجهیزات پزشکی

کمپلمان خرگوش خارجی

کمپلمان خرگوش المانی لیوفلیزه یک گرمی
Complement sera from rabbit
lyophilized powder
biological source rabbit
Quality Level200 Form lyophilized powder
composition
protein, ≥40 mg/mL biuret
technique(s) :cell culture | embryo: suitable cell culture | mammalian: suitable
storage temp.−20°C
کمپلمان لیوفلیزه خرگوش از سرم تازه این حیوان به دست می آید. کاربرد این کمپلمان شناسایی انتی ژن های متصل شده به غشا لنفوسیت ها می باشد.
سرم های مکمل از خرگوش استفاده شده است:
برای انکوباسیون جنین قبل از جداسازی توده سلولی داخلی
در سنجش سمیت سلولی وابسته به مکمل (CDC) سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی (PBMCs)
کمپلمان لیوفلیزه خرگوش از سرم تازه این حیوان به دست می آید. کاربرد این کمپلمان شناسایی انتی ژن های متصل شده به غشا لنفوسیت ها می باشد. برای اماده سازی کمپلمان یک سی سی اب مقطر دوبار تقطیر را به شیشه حاوی پودر لیوفلیزه کمپمان اضافه کنید تا کاملا حل شود . سپس محلول اماده استفاده می باشد . کمپلمان خرگوش محصول کمپانی اینوترین المان

کلمات کلیدی :
محلول فایکول کمپلمان خرگوش روش کار با کمپلمان ازمایشگاه سیتولوژی محلول هنکس

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید