مشخصات آگهی دهنده

محمدقویدل
09113327856
توافقی
1403-05-03
1402-02-24
90 بار
11362345
گیلان-رشت-گلباغ نماز-شهرک شهیدبهشتی-گلستان۷

تعمیرات تخصصی ویلچر
خدمات خدمات پزشکی

تعمیرات تخصصی ویلچر

تعمیرات تخصصی ویلچرهای برقی
پله رو
ارتوپدی
نیمه ارتوپدی
اسپرت
سی پی
برانکاردی
کالسکه ای
پلی اتیلن
حمامی
وساده درکوتاهترین زمان ممکن ودرهمان مکان موردنظرانجام میشود

کلمات کلیدی :
تعمیرویلچردررشت تعمیرویلچردرگیلان تعمیرجوی استیک سرویس ویلچر تعمیرویلچربرقی تعمیرویلچرارتوپدی تعمیرویلچردرمحل تعمیرویلچرمعلولین وسالمندان تعمیر ویلچرساده بازسازی ویلچر

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید