مشخصات آگهی دهنده

پارسا گشت
0
890 یورو
1403-02-11
1403-03-04
273 بار
11361111
جلال آل احمد بین پل گیشا و پل آزمایش ساختمان پ 113

خدمات مشاوره برای دریافت ویزای شینگن
خدمات خدمات مسافرتی

خدمات مشاوره برای دریافت ویزای شینگن

برای آن دسته از عزیزانی که به علت نداشتن وقت کافی و یا اطلاعات لازم توانایی دریافت وقت مصاحبه ندارند و یا انجام مراحل لازم برای دریافت ویزای شینگن ندارند، انجام این کار توسط ما امکان پذیر است. همچنین ما ویزا و وقت های فوری و خارج از نوبت ارائه نمیدهیم و فقط وقت های عادی که همگان امکان دریافت آن ها را دارند، دریافت میکنیم و کارمزد انجام این کار را از مشتریان دریافت میکنیم. همچنین ما هیچ رابطه ای با سفارت خانه ها نداریم و به صورت قانونی که همگان نیز امکان انجام این امور را دارند، اقدام به دریافت وقت میکنیم.برای ویزا هم ما مشاوره های لازم را جهت انجام امور به مسافر داده و کارمزد دریافت میکنیم.
۱- کلیه مشاوره ها برای دریافت ویزاها به صورت تضمینی هستند.
۲- برای کلیه ویزاها قرارداد با ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم دریافت ویزا، عقد خواهد شد.
۳- ضمانت بازگشت به صورت ضمانت نامه بانکی خواهد بود.به این صورت که مبلغ ضمانت در حساب شما نزد بانک بلوکه شده و با بازگشت شما در موعد مقرر، مبلغ آزاد خواهد شد.
۴- برای کلیه ویزاهای مالتی پل ۶ ماه به بالا، مسافر نصف زمان ویزا را میتوانید در حوزه شینگن تردد کند.

مثلا: شما وقتی ویزای شینگن ۱ ساله دریافت میکنید حداکثر ۱۸۰ روز را به دفعات در حوزه شینگن حضور داشته باشید.

خدمات مشاوره برای دریافت ویزای بلند مدت شینگن
مشاوره برای ویزای شینگن۱۴روزه تضمینی


کشور فرانسه
اعتبار ویزا ۱۴روز
هزینه مشاوره در صورت دریافت ویزا ۵۵۰یورو برای هر نفر
زمان اخذ ویزا نسبت به شلوغی سفارت از ۴۰ روز تا ۹۰ روز پس از عقد قرارداد
مدارک لازم مدارک شغلی :
• داشتن شرکت با روزنامه رسمی بالای ۳ سال
• کارمند با سابقه بیمه بالای ۶ سال
• جواز کسب بالای ۳ سال

مدارک مالی :
پرینت ۳ ماهه حساب بانکی با گردش مناسب و مانده حساب بالای ۵۰ میلیون تومان
عدم ریجکتی قبلی

ضمانت بازگشت ۱۵میلیون تومان به صورت ضمانت نامه بانکی برای ویزای اول (مبلغ در حساب شما بلوکه می شود)
نوع ویزا مشاوره برای دریافت ویزا به صورت تضمینی (قرارداد با ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم دریافت ویزا، عقد خواهد شد)

کشور یونان
اعتبار ویزا ۱۴روز
هزینه مشاوره در صورت دریافت ویزا ۱۳۰۰ یورو برای هر نفر
زمان اخذ ویزا ۴۰ روز پس از عقد قرارداد و تحویل مدارک
مدارک لازم مدارک شغلی :
• داشتن شرکت با روزنامه رسمی بالای ۳ سال
• کارمند با سابقه بیمه بالای ۶ سال
• جواز کسب بالای ۳ سال
مدارک مالی :
پرینت ۳ ماهه حساب بانکی با گردش مناسب و مانده حساب بالای ۵۰ میلیون تومان
عدم ریجکتی قبلی
ضمانت بازگشت ۵۰ میلیون تومان به صورت ضمانت نامه بانکی (مبلغ در حساب شما بلوکه می شود)
نوع ویزا مشاوره برای دریافت ویزا به صورت تضمینی (قرارداد با ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم دریافت ویزا، عقد خواهد شد)

کشور پرتغال ( ویزا + ۴ شب اقامت در هتل با صبحانه )
اعتبار ویزا ۱۴روز
هزینه مشاوره در صورت دریافت ویزا ۱نفر : ۱۲۵۰ یورو
زمان اخذ ویزا ۴۰ روز پس از عقد قرارداد و تحویل مدارک ترجمه شده
مدارک لازم مدارک شغلی :
• داشتن شرکت با روزنامه رسمی بالای ۳ سال
• کارمند با سابقه بیمه بالای ۶ سال
• جواز کسب بالای ۳ سال
مدارک مالی :
پرینت ۶ ماهه حساب بانکی با گردش مناسب و مانده حساب بالای ۵۰ میلیون تومان
عدم ریجکتی قبلی
ضمانت بازگشت ۵۰ میلیون تومان به صورت ضمانت نامه بانکی (مبلغ در حساب شما بلوکه می شود)
نوع ویزا مشاوره برای دریافت ویزا به صورت تضمینی (قرارداد با ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم دریافت ویزا، عقد خواهد شد)
توضیحات ویزا به همراه ۴ شب اقامت در هتل با صبحانه می باشد
________________________________________
مشاوره برای ویزای شینگن بلند مدت مالتی پل تضمینی از ۶ ماه تا ۴ سال

کشور پرتغال ( ویزا + ۴ شب اقامت در هتل با صبحانه )
اعتبار ویزا ویزای ۶ ماهه مالتی پل شینگن
هزینه مشاوره در صورت دریافت ویزا ۲۳۰۰یورو
زمان اخذ ویزا ۴۰ روز پس از عقد قرارداد و تحویل مدارک ترجمه شده
مدارک لازم داشتن شینگن قبلی
مدارک شغلی :
• داشتن شرکت با روزنامه رسمی بالای ۳ سال
• کارمند با سابقه بیمه بالای ۶ سال
• جواز کسب بالای ۳ سال
مدارک مالی :
پرینت ۶ ماهه حساب بانکی با گردش مناسب و مانده حساب بالای ۵۰ میلیون تومان
عدم ریجکتی قبلی
ضمانت بازگشت
نوع ویزا مشاوره برای دریافت ویزا به صورت تضمینی (قرارداد با ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم دریافت ویزا، عقد خواهد شد)
توضیحات ویزا به همراه ۴ شب اقامت در هتل می باشد

کشور پرتغال ( ویزا + ۴ شب اقامت در هتل با صبحانه )
اعتبار ویزا ویزای یک ساله مالتی پل شینگن
هزینه مشاوره در صورت دریافت ویزا ۴۰۰۰یورو
زمان اخذ ویزا ۴۰ روز پس از عقد قرارداد و تحویل مدارک ترجمه شده
مدارک لازم داشتن شینگن قبلی
مدارک شغلی :
• داشتن شرکت با روزنامه رسمی بالای ۳ سال
• کارمند با سابقه بیمه بالای ۶ سال
• جواز کسب بالای ۳ سال
مدارک مالی :
پرینت ۶ ماهه حساب بانکی با گردش مناسب و مانده حساب بالای ۵۰ میلیون تومان
عدم ریجکتی قبلی
ضمانت بازگشت
نوع ویزا مشاوره برای دریافت ویزا به صورت تضمینی (قرارداد با ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم دریافت ویزا، عقد خواهد شد)
توضیحات ویزا به همراه ۴ شب اقامت در هتل می باشد

کشور پرتغال ( ویزا + ۴ شب اقامت در هتل با صبحانه )
اعتبار ویزا ویزای ۲ ساله مالتی پل شینگن
هزینه مشاوره در صورت دریافت ویزا ۵۵۰۰یورو
زمان اخذ ویزا ۴۰ روز پس از عقد قرارداد و تحویل مدارک ترجمه شده
مدارک لازم داشتن شینگن قبلی
مدارک شغلی :
• داشتن شرکت با روزنامه رسمی بالای ۳ سال
• کارمند با سابقه بیمه بالای ۶ سال
• جواز کسب بالای ۳ سال
مدارک مالی :
پرینت ۶ ماهه حساب بانکی با گردش مناسب و مانده حساب بالای ۵۰ میلیون تومان
عدم ریجکتی قبلی
ضمانت بازگشت
نوع ویزا مشاوره برای دریافت ویزا به صورت تضمینی (قرارداد با ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم دریافت ویزا، عقد خواهد شد)
توضیحات ویزا به همراه ۴ شب اقامت در هتل می باشد
ویزایشینگنازتمامحوزهشینگن
آلمان
فرانسه
هلند
سوئیس
بلژیک
اسپانیاو
اتریش
پرتغال
88487120-30ومستقیم 09302483008
برایویزاهایتجارینیازبهدعوتنامهمیباشدکهکارشناسانمابهشمابهترینمشاورهرامیدهند.

کلمات کلیدی :
ویزای شینگن صد در صد تضمینی شنگن تضمینی رجیستر فرانسه تور فرانسه تور پاریس تور ترکیبی اروپا رفع ریجکتی شنگن صد درصد اخذ ویزای شنگن بدون مدرک اخذ ویزای شنگن برای افرادی که تاکنون ویزا شنگن نداشته اند مدارک ویزا شنگن مالتی پل( چندبار ورود

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید