مشخصات آگهی دهنده

حسن تیربخش
09189414281
600000
1401-03-04
1401-06-01
782 بار
11357820
خیابان ولیعصر - خیابان بزرگمهر

ثبت شرکت تک نیک
خدمات خدمات اداری

ثبت شرکت تک نیک

تک نیک ثبت با کادری متخصص در ثبت شرکت و تغییرات انواع شرکت ها آماده ثبت هرگونه خدمات ثبتی شما کارفرما یان عزیز می باشد. تیم تک نیک ثبت در خصوص دریافت هزینه ثبتی شرکت ها نسبت به سایر همکاران ارجمند ارزانترین قیمت محسوب می شود. باشد که ما هم در حمایت از کارفرمایان تلاشگر میهن عزیزمان، قدمی هر چند کوچک برداشته باشیم. و در مسیر رشد هموطنان مان در حوزه های ثبتی شرکت سهمی داشته باشیم. " تک نیک ثبت" در مورد تعرفه های ثبتی شفاف سازی نموده و در ذیل این نوشته، تعدادی از تعرفه ها برای شما عزیزان شرح داده ایم. " تعرفه ثبت شرکت ها" تعرفه ثبت شرکت سهامی خاص به مبلغ (600 هزار تومان) می باشد. تعرفه ثبت شرکت با مسئولیت محدود ((600 هزار تومان)) قیمت ثبت موسسه حقوقی ((600 هزار تومان)) تعرفه ثبت شرکت تعاونی با حداقل 7 نفر عضو به مبلغ (( 600 هزار تومان)) دستمزد ثبت " تغییرات شرکت" هزینه ثبت مجمع عمومی عادی به مبلغ (( 330 هزار تومان)) هزینه ثبت مجمع عمومی فوق العاده به مبلغ ( 330 هزار تومان) تعرفه تغییر آدرس شرکت به مبلغ 330 هزار تومان هزینه افزایش یا تغییر موضوع فعالیت و یا تغییر اسم شرکت و تغییر تعداد اعضای هیات مدیره و دیگر مواد اساسنامه شرکت به مبلغ 330 هزار تومان می باشد. تعرفه ثبت صورتجلسه هیات مدیره به مبلغ 330 هزار تومان. هزینه ثبت صورتجلسه "نقل و انتقال سهام" و یا" افزایش یا کاهش " و یا " انحلال شرکت" به مبلغ 400 هزار می باشد.

کلمات کلیدی :
ثبت شرکت تاسیس شرکت ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت تعاونی ثبت موسسه حقوقی ثبت صورتجلسه شرکت ثبت تغییرات شرکت هزینه ثبت شرکت هزینه ثبت تغییرات شرکت

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید