مشخصات آگهی دهنده

کلینیک زیبایی بنیتا
021-22010537-548
توافقی
1403-05-04
1401-01-08
91 بار
11356657
زعفرانيه-مقدس اردبيلی - مجتمع تجاری پالاديوم طبقه 6 شمالی- واحد 610

قیمت لاغری با ترواسکالپ
خدمات خدمات پزشکی

قیمت لاغری با ترواسکالپ

قیمت لاغری با ترواسکالپ

لاغری بدون درد با ترواسکالپ
لیزرکوترا cutera
لاغری trusculp

کلینیک زیبایی بنیتا پوست و مو
دارای مجوز رسمی وزارت بهداشت
از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام در مجموعه پالادیوم ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ .
خدمات ما :
• لیزر اندولیفت
• لیزر الکس کوترا امریکایی
• تزریق انواع ژل و بوتاکس
• میکرونیدلینگ
• لاغری با ترواسکالپ واوندا 2021
• هایفوتراپی
• جوانسازی پوست با پی ار پی.
• فشیال با اخرین متد روز دنیا
• co2 جهت جوانسازی و برداشتن لکهای صورت
• لیزر جنسیس جهت صورت
• برداشتن انواع تتو و خالکوبی
• انواع خدمات زیبایی.
راه های ارتباطی:
آدرس:
زعفرانيه-مقدس اردبيلی - مجتمع تجاری پالاديوم
طبقه 6 شمالی- واحد 610 اینستاگرام:
https://www.instagram.com/benita_clinic/
تلفن:
021-85996
021-22010537-548
09101118043
وبسایت:
https://benita-clinic.ir/

کلمات کلیدی :
#برداشتن انواع تتو و خالکوبی تزریق انواع ژل و بوتاکس جوانسازی پوست با پی ار پی قیمت لاغری با ترواسکالپ

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید