مشخصات آگهی دهنده

توزیع انواع فشار سنج ها
09128408807
توافقی
1399-11-05
1399-12-05
111 بار
11350832
خیابان خیام شمالی خیابان صوراسرافیل پاساژ کلباسی پلاک 1/2

توزیع انواع فشار سنج ها
صنعت

توزیع انواع فشار سنج ها

شامل PRESSURE SWITCH انواع فشار سنج ها
: بارومتر ، پینرومتر ، مانومتر ، دیافراگمی ، فانوسی و مدلهای مختلف در انواع
Absolute Pressure , Gauge Pressure , Diafferential Pressure , Premium Performance
Multi Range / Multi Variable , Low Power Voltage Output
: شامل TEMPERATURE SWITCH انواع دما سنج ها
شیشه ای (Glass ) بی متال (bimetal) دما سنجهای پر شده از گاز (Gas Filled )
ترمومترهای مقاومتی (RTD) ترموکوپل ها و دیگر ترمومتر های صنعتی
: شامل FLOW SWITCH انواع وسائل اندازه گیری دبی و سرعت
Magnetic Flow Transmitters , Magnetic Flow Tubes , Mass Flow Meters , Vortex
Differential Pressure Flow Measurement System
در انواع مختلف
اوریفیس( Orifice ) ونتوری ( Venturi )
و انواع دیگر دبی سنجها مانند
Target Flow Meter , Electro Magnetic Flow Meter
: شامل (LEVEL SWITCH) انواع عمق سنج ها
Buoyancy سیستمهای بر مبنای فشار شناوری
و انواع سیستم ها و وسائل اندازه گیری گشتاور و توتن شامل ترک متر
و دیگر وسائل مکانیکی اندازه گیری و کنترل شامل
Vibration Switch , Transmitter , Transducer , Controller / Recorder , Air Regulator
Control & Safety Valve , Isolating Valve , Gauge

کلمات کلیدی :
توزیع انواع فشار سنج ها

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید