مشخصات آگهی دهنده

فتومتر7100پالین تست
09121080157-22321197-28421800
1,000
1403-04-31
1403-05-30
307 بار
11349722
بزرگراه رسالت

فتومتر7100پالین تست
صنعت آب و فاضلاب

فتومتر7100پالین تست

فتومترپالین تست

شرکت آداک ویراپژوه بعنوان نماینده فروش کمپانی palintest انگلستان اقدام به ارائه دستگاه فتومترمدل 7100 بامشخصات زیرنموده است

دستگاه فتومترمدل 7100 از کمپانی پالین تست انگلستان یکی از سه مدل دستگاههای فتومتراین کمپانی می باشد از این دستگاه در آزمایشگاههای تخصصی آب و فاضلاب و حوضچه های پرورش ماهی و صنایع مختلف غذایی و شیلات و آبزی پروری استفاده بسیاردارد

دستگاه فتومتر7100دارای ویژگیهایی زیرمی باشد:

دارای روش اندازه گیری به روش رنگ سنجی قرائت مستقیم

دارای قابلیت اندازه گیری تمامی رنجهاوپارامترهاجهت اندازه گیری و کنترل کیفیت آب

دارای کاربرد بسیار ساده

دارای قابلیت تنظیم اتوماتیک طول موج برحسب آزمون انتخابی

دارای قابلیت اندازه گیری و ثبت داده ها درسه حالت غلظت و جذب و عبور

دارای 60منحنی کالیبراسیون از پیش تعریف شده برای سنجش پارامترهای آب و پسابهای صنعتی وخاک و گزارش نتیجه برحسب ppm,mmpl/l,mg/l,...

دارای سل هولدرقابل تنظیم برای سل های با قطر12-20mm

دارای کیف قابل حمل

دارای محلولهای استانداردو روش کارفارسی

منبع تغذیه دستگاه بصورت باطری می باشد

دارای قابلیت انتخاب زبان

دارای قابلیت انتخاب واحدهای اندازه گیری

دارای استانداردحفاظتیIP-67 و ضدآب

دارای حساسیت 0.0001au

وجودLCD بزرگ برروی دستگاه جهت قرائت آسانتر

دارای طول موجهای تعریف شده 650nm,600nm,575nm,550nm,500nm,450nmدستگاه فتومترپالین تست انگلستان

دستگاه فتومترپالین تست مدل 7100

کیتهای دستگاه فتومترپالین تست

قیمت دستگاه فتومتر7100 پالین تست

قیمت کیتهای دستگاه فتومترpalintest

تعمیرفتومترپالین تست

کالیبراسیون فتومترپالین تست

کلمات کلیدی :
فتومتر7100پالین تست قیمت فتومتر7100 فروش فتومتر7100پالین تست فتومتر7100پالین تست

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید