مشخصات آگهی دهنده

ترازو آزمایشگاهی , قیمت ترازو آزمایشگاهی
09128442074-02188461233
10000
1403-03-23
1403-04-08
478 بار
11349553
سهروردی شمالی

ترازو آزمایشگاهی , قیمت ترازو آزمایشگاهی
لوازم لوازم مهندسي

ترازو آزمایشگاهی , قیمت ترازو آزمایشگاهی

ترازوآزمایشگاهی بسیار دقیق و محفظه دار

تعمیرترازو آزمایشگاهی در تمامی رنجها , ترازو 0.01گرم , ترازو0.001گرم , ترازو 0.0001گرم

ترازو 0.00001 گرم

ترازوهای آزمایشگاهی دارای کاربردهای بسیار وسیعی در تمامی آزمایشگاههای شیمی و تحقیقاتی

می باشندترازوهای آزمایشگاهی دارای رنجها و دقتهای بسیاروسیعی می باشد
ترازوهای آزمایشگاهی دارای برندهای مختلفی مانند

ترازوهای کمپانی KERN , RADWAG , AND , VIBRA , AND چین و ... در مدلهای مختلف می باشند


همچنین این شرکت توانایی تعمیرانواع ترازوهای آزمایشگاهی و کالیبراسیون تمامی مدلهای ترازو

می باشد
ترازوهای آزمایشگاهی در مدلهای محفظه دار و بدون محفظه می باشند همچنین ترازوهای

آزمایشگاهی بعنوان ترازوهای رطوبت سنج آزمایشگاهی نیز از تمامی کمپانیها موجود می باشند
ترازوبا رنج 0.00001گرم تا60گرم
ترازوآزمایشگاهی 0.0001گرم تا 220گرم دارای محفظه و درب کشویی- دارای کالیبراسیون اتوماتیک-

دارای صفحه دیجیتال بزرگ-دارای نشانگرتراز-دارای خروجی پورت

USB- RS-232
دارای قابلیت تعیین دانسیته , کالیبراسیون پی پت , نمایش قابلیت وزنی , توزین نمونه متحرک , قطعه
شماری-جمع بندی وزنی-بررسی وزنی-قفل سطح دسترسی برای کاربر-
ترازو آزمایشگاهی دابل رنج از 0.00001گرم تا82گرم و 0.0001گرم تا220گرم
ترازوآزمایشگاهی0.0001گرم تا 220گرم
ترازو با قابلیت توزین 0.0001گرم تا310گرم
ترازو0.0001گرم تا 200گرم
ترازو0.01گرم تا 2000گرم یا 2کیلوگرم
ترازو 0.0001گرم تا510گرم
ترازوآزمایشگاهی با دقت 0.001گرم تا750 گرم
ترازویکهزارم گرم تا هزارگرم یا 1کیلوگرم
ترازو با قابلیت توزین 0.001گرم تا 3500گرم
ترازو آزمایشگاهی 0.01گرم تا4500گرم
ترازو 0.001گرم تا 360گرم
ترازوبا دقت 0.001گرم تا 600گرم
ترازو آزمایشگاهی با دقت 0.001گرم تا 1000گرم
ترازو با دقت 0.01گرم تا 1200گرم
تعمیر ترازوهای آزمایشگاهی و کالیبراسیون آنها
قیمت ترازوهای آزمایشگاهی
ترازوهای کمپانی رادوگ RADWAGلهستان
فروش ترازوهای آزمایشگاهی AND ژاپن
ترازوهای آزمایشگاهی با دقت بسیاربالا
فروش ترازوهای آزمایشگاهی ارزان قیمت
ترازوآزمایشگاهی سه صفر

ترازوآزمایشگاهی چهارصفر

آموزش ونصب ترازوهای رطوبت سنج تمامی برندها

قیمت ترازو آزمایشگاهی AND

کلمات کلیدی :
ترازو دقیق ترازودیجیتال قیمت ترازودیجیتال تعمیرترازودیجیتال ترازویکهزارم ترازویکدهزارم

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید