مشخصات آگهی دهنده

فروش ویژه آنتی بیوتیک های کشت سلول ،بافت گیاهی و جانور?
02144702168-09126036879
توافقی
1402-06-30
1402-07-12
958 بار
11345081

فروش ویژه آنتی بیوتیک های کشت سلول ،بافت گیاهی و جانوری
صنعت مواد شیمیایی

فروش ویژه آنتی بیوتیک های کشت سلول ،بافت گیاهی و جانوری

فروش انواع آنتی بیوتیک های ذیل جهت کشت سلول ،بافت گیاهی و جانوری بصورت موجود و وارداتی ویژه دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
Actinomycin D
اکتینومایسین D
Amethopterin
آمتوپترین
Amoxycillin sodium/clavulanate potassium
آموکسی سیلین/کلاولونیک اسید
Amoxycillin trihydrate
آموکسی سیلین
Amphotericin B
آمفوتریسین B
Ampicillin sodium
آمپی سیلین
Apramycin sulphate
آپرامایسین
Bacitracin
باسیتراسین
Bleomycin sulphate
بلومایسین
Carbenicillin
کاربنی سیلین
Carboxin
کربوکسین
Cefotaxime
سفوتاکسیم
Cephalexin monohydrate
سفالکسین
Cephalothin Na
سفالوتین
Chloramphenicol
کلرامفنیکول
Chlorhexidine digluconate
کلرهگزیدین دی گلوکونات
Chlortetracyc hydrochloride
کلروتتراسایکلین
Clindamycin hydrochloride
کلیندامایسین
Colistin sulphate
کولیستین
Cycloheximide
سیکلوهگزایمید
D-Cycloserine
سیکلوسرین
Destomycin A
دستومایسین A
Doxorubicin HCl
دوکسوروبیسین
Doxycyc HCl
دوکسی سایکلین
Erytromycin
اریترومایسین
G418 Disulfate Salt
Gentamycine sulphate
جنتامایسین
Griseofulvin
گریسو فلاوین
Guanidine thiocyanate
گوانیدین تیوسیانات
8-hydroxyquino
8-هیدروکسی کوینولین
Hygromycin B
هیگرومایسینB
Kanamycin
کانامایسین
Lincomycine HCl
لینکومایسین
Methotrexate
متوتراکسات
Metronidazol
مترونیدازول
Miconazole nitrate
میکونازول
Mycophenolic acid
میکوفنولیک اسید
Mycostatin
میکوستاتین
Minocyclin HCl
مینوسایکلین
Mitomycin C
میتومایسینC
Nalidixic acid
نالیدیکسیک اسید
Neomycin sulphate
نئومایسین
Nystatin
نیستاتین
Oxytetracyc HCl
اکسی تتراسایکلین
Paromycin
پارومایسین
Penicillin G
پنی سیلینG
Pentachloronitrobenzene
پنتاکلرونیتروبنزن
Phleomycin
فلومایسین
Polymixin B sulphate
پلی میکسینB
Puromycin 2HCl
پورومایسین
Rifampicin
ریفامپسین
Spectinomycine 2HCl,5H2O
اسپکتینومایسین
Streptomycin sulfate
استرپتومایسین
Sulphamethoxazole
سولفامتوکسازول
Thiabendazole
تیابندازول
Thimerosal
تیمروسال
Ticarcillin Na2
تی کارسیلین
Ticarcillin Na2/ clavulanate K
تتراسایکلین/کلاولونیک اسید
Tobramycin sulphate
توبرامایسین
Trimethoprim
تری متوپریم
Tylosin tartrate
تیلوزین ترتارات
Validamycin A
والیدامایسین
جهت خرید و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 02144702168 -09126036879

اقامت بلغارستان
کلمات کلیدی :
آنتی بیوتیک کشت سلول بافت گیاهی بافت جانوری

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید