مشخصات آگهی دهنده

فروش مواد اولیه صنعت رنگ و رزین در بسته بندی های کوچک
09100910456
توافقی
1397-08-29
1397-09-29
443 بار
11338456

فروش مواد اولیه صنعت رنگ و رزین در بسته بندی های کوچک
صنعت مواد شیمیایی

فروش مواد اولیه صنعت رنگ و رزین در بسته بندی های کوچک

همتراز کننده یا لولینگ ایجنت سیلیکونی پایه حلال EFKA 3031 آلمانی
همتراز کننده یا لولینگ ایجنت غیر سیلیکونی پایه حلال EFKA 3034 آلمانی
ضدکف و ضد حباب پایه حلال EFKA 2723 آلمانی
ضدکف و ضد حباب پایه حلال EFKA 2022 آلمانی
ضدکف و ضد حباب پایه حلال EFKA 2020 آلمانی

آنتی اکسیدان اولیه پایه فنلی مخصوص پلاستیک و چسب Irganox 1010 ساخت آلمان
آنتی اکسیدان ثانویه پایه فسفری مخصوص پلاستیک و چسب Irgafos 168 ساخت آلمان
بنزوئیل پراکسید پودری 50% - Perkadox CH50 آکزونوبل

کلمات کلیدی :
همتراز کننده ها آنتی اکسیدان ضد کف ضد حباب بنزوئیل پر اکسید پودری فروش خرده رنگ ورزین مواد اولیه آزمایشگاهی غلظت دهنده ها افزودنی ها هاردنر اروزیل تیتان

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید