نمایش محصول
صنعت مواد شيميايي
  • (( لطفا هنگام تماس بفرمایید که آگهی فوق را در سایت تکرو مشاهده نموده اید))
  • تلفن تماس : 09122440230
  • آگهی دهنده : صابر مختارزاده
  • شناسه این آگهی : 11338045
  • آدرس :
  • تاریخ ثبت : 97/07/17(اعتبار آگهي پايان يافته است)
  • قیمت : توافقي
  • تعداد بازدید : 801 بار

فروش محیط کشت میکروبیولوژی آزمایشگاهی

قابل توجه مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی
لیست محیط کشت مرک آلمان و های مدیا هند و کیولب کانادا

بصورت 100 گرمی و 500 گرمی با قیمت مناسب و تاییدیه
CERTIFICATE OF ANALYSIS

1- محیط کشت پودر آگار
2- محیط کشت آنتی بیوتیک اسی مدیوم شماره یک
3- محیط کشت آنتی بیوتیک اسی مدیوم شماره سه
4- محیط کشت آگار آگار
5- محیط کشت آسپارژین براث
6- محیط کشت آزاید دکستروز براث
7- محیط کشت ATP Agar
8- محیط کشت ATP Broth
9- محیط کشت اسید براث
10- محیط کشت آمیز ترانسپورت مدیوم
11- محیط کشت B12 مدیوم
12- محیط کشت B12 کالچر آگار
13- محیط کشت B12 اینوکالوم براث
14- محیط کشت باسیلیوس سیریوس آگار
15- محیط کشت بیرد پارکر آگار
16- محیط کشت بیف اکستراکت پودر
17- محیط کشت بیف اکستراکت آگار
18- محیط کشت بایل اسکولین آگار
19- محیط کشت بیسموت سولفیت آگار
20- محیط کشت بلاد آگار بیس شماره 2
21- محیط کشت برین هارت اینفیوژن آگار
22- محیط کشت برین هارت اینفیوژن براث
23- محیط کشت بریلیانت گرین آگار مودیفاید
24- محیط کشت بریلیانت گرین بایل براث بیس 2%
25- محیط کشت بروسلا آگار بیس گرمی
26- محیط کشت بروسلا براث بیس
27- محیط کشت بافرد پپتون واتر
28- محیط کشت برومو کروزول پارپل آزاید براث
29- محیط کشت C.Perfingens Sporulation Broth
30- محیط کشت کامپیلو باکتر آگار بیس
31- محیط کشت کری بلیر مدیوم بیس
32- محیط کشت سیتریماید آگار بیس
33- محیط کشت چاپمن استون آگار
34- محیط کشت کلرامفنیکل یست گلوکز آگار
35- محیط کشت Clostridium Difficile Agar Base
36- محیط کشت کالومبیا بلاد آگار بیس
37- محیط کشت کوکد میت مدیوم
38- محیط کشت کورن میل آگار
39- محیط کشت Czapekdox Agar گرمی
40- محیط کشت C.L.E.D Agar گرمی
41- محیط کشت Dnase Test Agar
42- محیط کشت دیوکسی کولات آگار
43- محیط کشت دیوکسی کولات لاکتوز آگار
44- محیط کشت دیوکسی کولات سیترات آگار
45- محیط کشت دکستروز آگار
46- محیط کشت DTM Medium
47- محیط کشت دکستروز تریپتون براث
48- محیط کشت ای سی براث
49- محیط کشت EMB Agar Levine 50
50- محیط کشت اندو آگار 500 گرمی
51- محیط کشت Eugonic LT
52- محیط کشت فلوید تیو گلی کولات مدیوم
53- محیط کشت ژلاتین باکتریولوژیکال
54- محیط کشت ژیولیتی کانتونی براث
55- محیط کشت GN Broth
56- محیط کشت هکتون اینتریک آگار گرمی
57- محیط کشت KF Streptococcal Agar
58- محیط کشت کلینگر آیرون آگار
59- محیط کشت لاکتوز براث فلوید
60- محیط کشت لاکتو باسیلوس MRS Agar
61- محیط کشت لاکتو باسیلوس MRS Broth
62- محیط کشت لوریل سولفات براث
63- محیط کشت لیستریا سلکتیو آگار
64- محیط کشت لیتموس میلک
65- محیط کشت لیور براث
66- محیط کشت لایزین دی کربوکسیلاز براث
67- محیط کشت لایزین آیرون آگار
68- محیط کشت لوفلر سرم مدیوم
69- محیط کشت لوانشتاین جانسون مدیوم
70- محیط کشت لایزین مدیوم
71- محیط کشت لوریا برتانی براث
72- محیط کشت LB Broth
73- محیط کشت لیور براث
74- محیط کشت MR-VP Agar گرمی
75- محیط کشت مک کانکی آگار
76- محیط کشت مک کانکی براث
77- محیط کشت مالاشیت گرین براث
78- محیط کشت مالونات براث
79- محیط کشت مالت آگار
80- محیط کشت مالت اکسترکت آگار
81- محیط کشت مالت اکسترکت پودر
82- محیط کشت مانیتول سالت آگار
83- محیط کشت مولر هینتون آگار
84- محیط کشت مولر هینتون براث
85- محیط کشت M17 Agar Base
86- محیط کشت M17 broth گرمی
87- محیط کشت میلک آگار همراه با سیتریماید
88- محیط کشت نیترات براث
89- محیط کشت نوترینت آگار
90- محیط کشت نوترینت براث
91- محیط کشت NNN Modified
92- محیط کشت OF Base Medium
93- محیط کشت اورنج سرم آگار
94- محیط کشت Oat Meal Agar
95- محیط کشت PSE Agar
96- محیط کشت PA Broth
97- محیط کشت پپتون باکتریولوژیکال
98- محیط کشت پپتون واتر
99- محیط کشت فنل رد آگار بیس
100- محیط کشت فنل رد براث بیس
101- محیط کشت Phenylanine Agar
102- محیط کشت پوتیتو دکستروز آگار
103- محیط کشت PPLO Broth
104- محیط کشت PPLO Agar
105- محیط کشت سودوموناس آگار اف
106- محیط کشت سودوموناس آگار پی
107- محیط کشت پروتئوز پپتون
108- محیط کشت PE2 Medium
109- محیط کشت R-2 A Agar
110- محیط کشت Ringer Salt Solution Powder
111- محیط کشت Eugonic LT Broth
112- محیط کشت RVS Medium
113- محیط کشت رز بنگال آگار
114- محیط کشت Reinforced Clostridial Agar
115- محیط کشت SIM Medium
116- محیط کشت SPS Agar
117- محیط کشت SS Agar
118- محیط کشت اسکیم میلک آگار
119- محیط کشت سابرود دکستروز اگار
120- محیط کشت سابرود مدیوم فلوید براث
121- محیط کشت سلنیت اف براث
122- محیط کشت سلنیت سیستئین
123- محیط کشت سیمون سیترات آگار
124- محیط کشت استارچ آگار
125- محیط کشت Skim Milk PCA
126- محیط کشت TCBS Agar
127- محیط کشت تترا تیونات براث
128- محیط کشت تمیتو جویس آگار
129- محیط کشت تریپل شوگر آیرون آگار TSI
130- محیط کشت تریپتون
131- محیط کشت تریپتون واتر
132- محیط کشت تریپتون سویا آگار TSA
133- محیط کشت تریپتون سویا براث TSB
134- محیط کشت TA
135- محیط کشت اوره آگار بیس
136- محیط کشت اوره براث بیس
137- محیط کشت ویولت رد بایل آگار
138- محیط کشت ویولت رد بایل گلوکز آگار
139- محیط کشت XLD Agar گرمی
140- محیط کشت Yersinia Selective Agar Base
141- محیط کشت یست اکستراکت پودر باکتریولوجیکال
142- لیست محیط کشت های موجود مرک آلمان
143- محیط کشت اگار اگار مرک آلمان
144- محیط کشت بایل اسکولین آگار مرک آلمان
145- محیط کشت بلاد آگار مرک آلمان
146- محیط کشت بیرد پارکر اگار گرمی مرک آلمان
147- محیط کشت VRBD Agar ویولت رد بایل دکستروز آگار 500 گرمی مرک آلمان
148- محیط کشت VRBA گرمی مرک آلمان
149- محیط کشت YGC Agar یست اکسترکت کلرامفنیکل آگار مرک آلمان
150- محیط کشت پلیت کانت آگار (PCA)مرک آلمان
151- محیط کشت DG18 مرک آلمان
152- محیط کشت EC Broth مرک آلمان
153- محیط کشت EMB گرمی مرک آلمان
154- محیط کشت SPS گرمی مرک آلمان
155- محیط کشت سالمونلا شیگلا آگار SS Agar مرک آلمان
156- محیط کشت BG Agar مرک آلمان
157- محیط کشت BGBroth مرک آلمان
158- محیط کشت EEبراث اینتریو باکتریال اینریچمنت براث مرک آلمان
159- محیط کشت BPLS Agar مرک آلمان
160- محیط کشت راپاپورت مدیوم مرک آلمان
161- محیط کشت پپتون واتر بافر دار مرک آلمان
162- محیط کشت L.S.B لوریل سولفات براث 110266
مرک آلمان
163- محیط کشت لایزین آیرون اگار مرک آلمان
164- محیط کشت MRS Agar مرک آلمان
165- قرص رینگر 100 عددی مرک آلمان
166- محیط کشت ژیولیتی کانتونی براث 110675 مرک
167- محیط کشت کلیگر آگار مرک آلمان
168- محیط کشت Selenit Broth، سلنیت براث مرک آلمان
169- محیط کشت SIM agar،بسته مرک آلمان
170- محیط کشت Simmon Citrat agar،سیمون سیترات آگار بسته مرک آلمان
171- محیط کشت TCBS Agar گرمی مرک آلمان
172- محیط کشت TSI agar، تریپل شوگر ایرون آگار مرک
173- محیط کشت Urea broth، اوره براث مرک آلمان
174- محیط کشت اوره آگار بسته 108492مرک آلمان
175- محیط کشت XLD agar،مرک آلمان
176- محیط کشت تیو گلیکولات ،مرک آلمان
177- محیط کشت Nutrient agar،نوترینت آگار 105450 بسته500گرمی مرک آلمان
178- محیط کشت مانیتول سالت آگار 105404 مرک آلمان
179- محیط کشت مولر هینتون آگار مرک آلمان
180- محیط کشت حرکت MRVP 105712 مرک آلمان
181- محیط کشت BGA بریلیانت گرین آگار 107232 بسته مرک آلمان
182- محیط کشت BGBG Agar بریلیانت گرین بایل گلوکز آگار 105454 بسته مرک آلمان
183- محیط کشت DRBC مرک آلمان
184- ماده نیو بیوسین 1 گرمی سیگما
185- سرم سیتراته خرگوش (پلاسمای خرگوش) مرک آلمان 113306 ویال 3 میلی لیتری
186- محلول امولوسیون زرده تخم مرغ مرک آلمان ویال
187- محلول آماده رنگ گیمسا 1 لیتری
188- پودر کری بلر 500 گرمی
189- پودر پپتون 500 گرمی کیولاب کانادا
190- محیط کشت PC slim Agar
191- محیط کشت VRB
192- محیط کشت لوریل سولفات تریپتون براثQ Lab کانادا
193- محیط کشت لاکتوز براث 100گرم Q Lab کانادا
194- محیط کشت بریلیانت گرین براث 100گرم Q Lab کانادا
195- محیط کشت تریپتون واتر 100گرم Q Lab کانادا
196- کواکس محلول 100 میلی لیتر Q Lab کانادا
197- محیط کشت تریپتون سویا براث 100گرم Q Lab کانادا
198- تست کواگولاز 1 ویال مرک آلمان
199- محیط کشت پپتون واتر 100گرم Q Lab کانادا
200- محیط کشت RVS گرم Q Lab کانادا
201- محیط کشت XLD گرم Q Lab کانادا
202- محیط کشت BPLS گرم Q Lab کانادا
203- محیط کشت پلیت کانت آگار 100گرم Q Lab کانادا
204- محیط کشت VRBA گرم Q Lab کانادا
205- محیط کشت اورنج سرم آگار 100گرم Q Lab کانادا
206- محیط کشت MRSگرم Q Lab کانادا
207- پلیت کانت آگار 100گرمی Q Lab کانادا
208- ورت آگار گلوکز کلرامفنیکل 100گرمی Q Lab کانادا
209- لوریل سولفات تریپتوز براث 100گرمی Q Lab کانادا
210- محیط کشت BGB 100گرمی Q Lab کانادا
211- محیط کشت پلیت کانت آگار (PCA) مرک آلمان
212- محیط کشت BG Broth مرک آلمان
213- محیط کشت LSB لوریل سولفات براث 500 گرمی مرک آلمان 110266

Sale of laboratory culture medium at the current price
:: ‌نظرات در رابطه به این آگهی ..
هنوز نظری راجه به این آگهی ثبت نشده است!
 جستجوهای مرتبط با آگهی

فقط با پرداخت 60 هزار تومان
اگهی شما به مدت ( یکسال ) بالاتر و متمایزتر از رقبایتان قرار می گیرد

 
مواد شیمیایی آزمایشگاهیمواد شیمیایی آزمایشگاهی55847631_55867742
شرکت پویا صنعت رشنو مفتخر است که به عنوان شرکتی پیشرو در زمینه تولید، مشاوره ،تامین ، و واردات انواع تجهیزات آزمایشگاهی ، از جمله انواع هود و کابینتهای آزمایشگاهی ، مواد شیمیایی صنعتی و آزملیشگاهی ، و انواع دستگاههای مورد نیاز در آزمایشگاهها وانواع سینک و شیرآلات ضد اسید و504 بازدید
آگارآگار
گوارگام مالتودکسترین دکستروز سوربات CMCگوارگام مالتودکسترین دکستروز سوربات CMC09121838312 - 021 - 66942755
... رانول فروش آگار آگار WPC 80% هیلمار آمریکا وی پروتئین Hilmar . هاورو Havero . میل هاون Millhaven . ساپوتو Saputo . ...482 بازدید
ایزوله سویا لاکتوز کاراگینان ثعلب CMCایزوله سویا لاکتوز کاراگینان ثعلب CMC09121838312 - 021 - 66942755
... و خشک dextrose آگار آگار agar agar پودر نارگیل چرب و خشک desiccated coconut آسپارتام aspartame آسه سولفام کا ...428 بازدید
واردات و فروش مواد اولیه صنایع غذایی ، رنگ و اسانسواردات و فروش مواد اولیه صنایع غذایی ، رنگ و اسانس09128855562
... کلسیم فروش آگار آگار فروش آب اکسیژنه فروش گلوکز فروش فروکتوز فروش گلایسین بتائین فروش لاکتوز ...421 بازدید
فروش مواد اولیه صنایع غذاییفروش مواد اولیه صنایع غذایی09128855562
... سیرید فروش آگار شفاف فروش گلایسین فروش دکستروز فروش کارامل فروش وانیل فروش کربن بلک فروش گام بیس آدامس ( بادکنکی ...440 بازدید
فروش <b style='color:red'>آگار</b> <b style='color:red'>آگار</b>فروش آگار آگار88825716 - 88825105
فروش آگار آگار بازرگانی امید واردکننده و فروشنده مواد اولیه صنایع غذایی بصورت مستقیم در ...1186 بازدید
واردات و فروش مواد اولیه صنایع غذاییواردات و فروش مواد اولیه صنایع غذایی88825716 - 88825105
... یترات سدیم آگار آگار پروپیونات کلسیم گلوتومات سدیم گلایسین اسید تارتاریک اسید مالیک اسید ...1696 بازدید
فروش انواع محیط های کشت میکروبی و سلولیفروش انواع محیط های کشت میکروبی و سلولی021 - 33915190 - 33922896 09121025160
... شت مک کانکی آگار MacCONKEY agar محیط کشت مک کانکی براث MacCONKEY broth محیط کشت مولر هینتون آگار MUELLER-HINTON ...752 بازدید
فروش محیط کشت آزمایشگاهی با قیمت روزفروش محیط کشت آزمایشگاهی با قیمت روز09122440230
... یط کشت پودر آگار 2- محیط کشت آنتی بیوتیک اسی مدیوم شماره یک 3- محیط کشت آنتی بیوتیک اسی مدیوم شماره سه 4- محیط کشت 802 بازدید
تولید کیت های تخلیص DNAتولید کیت های تخلیص DNA02432283096-09123410391
... لیص DNA از ژل آگارز 2- کیت تخلیص DNA محصول PCR 3- کیت کمی لومینانس لومیماکس برای انواع بلاتها ( ECL ) و همچنین: 1- آنزیم های ...1925 بازدید
فروش مواد اوليه غذايي و دارويي و شيميايي - (تهران)فروش مواد اوليه غذايي و دارويي و شيميايي - (تهران)09192277480
فروش مالتودكسترين ايراني .چيني. فرانسوي سفيد و رنگي بصورت مستقيم زير قيمت بازار. فروش wpc35%و85% پودر اب پنير. نشاسته گندم.جو. پودر عصاره مالت. كافيين چيني.الماني استئارات منيزيم. cmc .گوارگام.صمغ عربي.كاراگينان. .mpc70%. لاكتوزمش200 و80 . شير خشك 35% پروتئين. كراتين. ال543 بازدید
مواد و تجهيزات آزمايشگاهيمواد و تجهيزات آزمايشگاهي02188003540
... ذاريد. 1. آگار آگار 2. پروتئوس پپتون 3. فنل رد براث 4. ازايد بلاد آگار 5. ...1983 بازدید
محيط كشتهاي كروم <b style='color:red'>آگار</b> فرانسوي و مجارستاني - كاغذهاي صافيمحيط كشتهاي كروم آگار فرانسوي و مجارستاني - كاغذهاي صافي66903227-66903228 - 021
... كشتهاي كروم آگار ( كروموژنيك) انواع كاغذهاي صافي روتين و874 بازدید
ورود به حساب کاربری
رمز عبور را فراموش کرده اید؟   ثبت نام
 سفارش آگهی ویژه
تعرفه آگهی های ویژه
 برچسب ها
فروش مواد شیمیایی سایت های فروش مواد شیمیایی فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی ناصرخسرو فروش مواد شیمیایی دارویی کانال تلگرام خرید و فروش مواد شیمیایی فروش مواد شیمیایی شورآباد فروش مواد شیمیایی ابکاری فروش مواد شیمیایی صنایع غذایی فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی در مشهد رنگ روغن نقره بنزین مس نیکل کود بشکه اکسید روی اسید کلریدریک تینر گوگرد اسید سولفوریک کولیس آرگون پلی پروپیلن گرانول co2 چسب شیمی رنگ پودری پارافین قیر مواد شیمیایی شیمیایی سیمان باریت اسید پلی اتیلن اوره سولفات روی اسید استیک پروفیل سرب تراورتن گازوئیل منگنز اسید سیتریک اسید فسفریک سیتریک سولفات سولفات مس سولفات سدیم پلی یورتان مواد معدنی گروت آمونیاک ازت اسید فولیک آمونیوم پوکه معدنی رنگ اپوکسی پوکه صنعتی کلسیم کلراید پوکه لیکا رنگ اتومبیل کیسه پروپیلن فروش تولید قیمت قیمت عمده فروش عمده خرید انواع مواد صنعتی خانگی آزمایشگاه آزمایشگاهی MPG فروکتوز فروش انواع گریس روغن تکزاکو گازوئیل سوربیتول کربنات سدیم لاستیک دی اتیلن گلایکول ضدکف نمایندگی رسمی شل نمایندگی بهران روغن سیلیکون Bluestar پودر مس قهوه سبز سولفات مس
تهران / مشهد / اصفهان / کرج / شيراز /تبريز / اهواز /قم /کرمانشاه / اروميه /رشت / شهريار / كرمان / بندرعباس / همدان / زاهدان / يزد / اردبيل / قزوين / اراک / اسلامشهر / بهارستان / بابل /زنجان خرم آباد / سارئ / سنندج / گرگان / نيشابور / دزفول / آمل / ملارد / کاشان / پاكدشت/ رئ/ گنبدكاووس/ خوئ / بروجرد / سيرجان / بجنورد/ مرودشت / خميني شهر/ نجف / باد / قدس / شهركرد / رفسنجان / قائم شهر / جيرفت / سبزوار / بويراحمد

طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

© 2021 , Takro Inc. All rights reserved

آدرس شرکت : ایران - تهران - صادقیه - ابتدای کاشانی - پ 45 ایمیل www.takro.net@gmail.com