مشخصات آگهی دهنده

مفصل فیبرنوری
22894600 - 22894603 - 22894605
توافقی
1397-05-20
1397-06-19
705 بار
11335782
خیابان شریعتی -روبروی مترو شریعتی-برج مینا-طبقه سوم -واحد 7

مفصل فیبرنوری
کامپیوتر خدمات شبکه

مفصل فیبرنوری

**Closure Fiber Optical 24/48/72/96 Core فروش مفصل فیبرنوری خاکی 24/48/72/96 کر با برند 3M
**Closure Fiber Optical 24/48/72/96/144 Core مفصل فیبرنوری خاکی 24/48/72/96 /144 کر با برند NWC
**Closure Fiber Optical 24/48/72/96 Core مفصل فیبرنوری خاکی 24/48/72/96 کر با برند Opticube یا Samjin
**Closure Fiber Optical 24/48/72/96 Core مفصل فیبرنوری خاکی 24/48/72/96 کر با برند Network
**Closure Fiber Optical 24/48/72/96 Core مفصل فیبرنوری خاکی 24/48/72/96 کر با برندهای متفرقه چینی و کره ای

کلمات کلیدی :
مفصل فیبرنوری فیبرنوری مفصل samjin مفصل NWC مفصل opticube مفصل خاکی مفصل 48 کر مفصل 24 کر مفصل 3m مفصل 96 کر مفصل 144 کر

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید