مشخصات آگهی دهنده

عرضه کننده تجهیزات مخابراتی
021 - 43381
توافقی
1397-01-31
1397-02-30
1723 بار
11328576
عباس آباد - سرافراز کوچه هفتم پلاک 15 واحد 2

عرضه کننده تجهیزات مخابراتی
کامپیوتر خدمات شبکه

عرضه کننده تجهیزات مخابراتی

وارد کننده تجهیزات سیسکو و تجهیزات مخابراتی
Sf300-48
Sf300-48p
Sf300-24
Sf302-08p
SG200-26p
Sf200-24
Sf102-24
Spa508g
Sf100d-08p
Sf100-24
Spa501g
cisco switch:::::::::::::: سیسکو سوئیچ
WS-C3750G-12SS
WS-C3550G-12SS
WS-C3750G-24TSS-1U
WS-C3750G-24PS-S
WS-C3750G-48TSS
WS-C3750X-24T-l
WS-C3560x-48-pf-l
WS-C3750X-24t-S
WS-C2960-24TT-L
WS-C2960G-24TC-L
WS-C2960-24TC-L
WS-C2960-24PC-L
WS-C2960S-24TS-L
WS-C2960-48TC-L
WS-C2960G-48TC-L
WS-C3750-48ts-s
WS-C3560-48ts-s
.................................
مودمهای مخابراتی جهت ارتباط لیزدلاین

TAINET..........
TAINET SCORPIO 1400-4W
TAINET COMET 1604
TAINET COMET 1624
TAINET SNTU-2W
TAINET COMET 1602
TAINET MERCURY800-2E1
PROSCEND.........
PROSCEND 5110H
PROSCEND 5099B-2W
PROSCEND 1210H
PROSCEND VDSL 101
PROSCEND VPN6200-8W
SIEMENS.........
SIEMENS STU2
SIEMENS STU
SIEMENS QSTU
SIEMENS BSTU
Patton:::::::::::::::::::پتن
1088k
3088i
2701c
3086ric
3086rik
2701i
3088ai
ZYXEL
ZYXEL P793H-V2
TELLABS،،،،،،،
TELLABS QMH-G703
TELLABS MODEM CTE-S V.35
TELLABS MODEM CTE-S G703
TELLABS MODEM CTU-R
TELLABS MODEM CTE-R
TELLABS MODEM CTU-S v35
TELLABS MODEM CTU-S G703
HUAWEI
HUAWEI 1833AR
HUAWEI MT882A
HUAWEI 1812
WATSON.......
Modem NTU 1Pair-E1
Modem NTU 2Pair-E1
Card Plugin 2E1_2Pair
بزرگترین توزیع کننده مودمهای مخابراتی در ایران
اعتبار ما ضمانت خرید شماست
3945-k9
3845-k9
2850
2821
2811
3640
1841
1941
1801
1803
878-k9
888-sec-k9
828
2600
2800-huawei
............CISCO........عطف....
MODULE CISCO

CISCO MODULE VWIC2-2MFT-E1
CISCO MODULE VWIC-1MFT-E1
CISCO MODULE GLC-LH-SMD
CISCO MODULE PVDM2-32
CISCO MODULE PIX-1FE
CISCO MODULE HWIC-4T1E1
CISCO MODULE NM-CUE
CISCO MODULE NM-2CE1T1-PRI
CISCO MEM3800-512CF
CISCO MEM3800-512D
CISCO MEM2800-512D
CISCO MODULE WIC-1T
CISCO MODULE GLC-ZX-SM
CISCO MODULE GLC-LH-SM
CISCO MODULE WIC-1SHDSL-V3
CISCO MODULE HWIC-4ESW
CISCO MODULE GLC-SX-MM
CISCO MODULE GLC-T
CISCO MODULE WIC-2AS
CISCO MODULE WIC-2AM
CISCO MODULE NM-16AM
CISCO MODULE NM-2CE1U
CISCO MODULE HWIC-2FE
CISCO MODULE HWIC-2SHDSL
CISCO MODULE HWIC-4SHDSL
CISCO MODULE NM-2V
CISCO MODULE NM-HDA
CISCO MODULE VWIC-2MFT-G703
CISCO MODULE PVDM 2-16
CISCO MODULE WIC-1ADSL
CISCO MODULE VIC2-4FXO
CISCO MODULE HWIC-1ADSL
CISCO MODULE WIC-1AM
CISCO MODULE VWIC2-2MFT-T1/E1
CISCO MODULE PA-MC-STM1-SMI
CISCO MODULE VIC-4FXS/DID
CISCO MODULE NM-1CE1T1-PRI
CISCO MODULE HWIC-1GE-SFP
CISCO MODLE VWIC2-2MFT-G703
CISCO MODULE WIC-1AM-V2
CISCO MODULE NM-2CE1B
CISCO MODULE AIM VPN SSL3
CISCO MODULE AIM VPN HPST-PLUS
CISCO MODULE PA-POS
CISCO MODULE HWICD-9ESW
CISCO WS-G5484
....................
Sf300-48
Sf300-48p
Sf300-24
Sf302-08p
SG200-26p
Sf200-24
Sf102-24
Spa508g
Sf300-48
Sf300-48p
Sf300-24
Sf302-08p
SG200-26p
Sf200-24
Sf102-24
Spa508g
Sf100d-08p
Sf100-24
Spa501g
cisco switch::::::::::::::
WS-C3750G-12SS
WS-C3550G-12SS
WS-C3750G-24TSS-1U
WS-C3750G-24PS-S
WS-C3750G-48TSS
WS-C3750X-24T-l
WS-C3560x-48-pf-l
WS-C3750X-24t-S
WS-C2960-24TT-L
WS-C2960G-24TC-L
WS-C2960-24TC-L
WS-C2960-24PC-L
WS-C2960S-24TS-L
WS-C2960-48TC-L
WS-C2960G-48TC-L
WS-C3750-48ts-s
WS-C3560-48ts-s
.................................
مودمهای مخابراتی جهت ارتباط لیزدلاین

TAINET..........
TAINET SCORPIO 1400-4W
TAINET COMET 1604
TAINET COMET 1624
TAINET SNTU-2W
TAINET COMET 1602
TAINET MERCURY800-2E1
PROSCEND.........
PROSCEND 5110H
PROSCEND 5099B-2W
PROSCEND 1210H
PROSCEND VDSL 101
PROSCEND VPN6200-8W
SIEMENS.........
SIEMENS STU2
SIEMENS STU
SIEMENS QSTU
SIEMENS BSTU
Patton:::::::::::::::::::
1088k
3088i
2701c
3086ric
3086rik
2701i
3088ai
ZYXEL
ZYXEL P793H-V2
TELLABS،،،،،،،
TELLABS QMH-G703
TELLABS MODEM CTE-S V.35
TELLABS MODEM CTE-S G703
TELLABS MODEM CTU-R
TELLABS MODEM CTE-R
TELLABS MODEM CTU-S v35
TELLABS MODEM CTU-S G703
HUAWEI
HUAWEI 1833AR
HUAWEI MT882A
HUAWEI 1812
WATSON.......
Modem NTU 1Pair-E1
Modem NTU 2Pair-E1
Card Plugin 2E1_2Pair
3945-k9
3845-k9
2850
2821
2811
3640
1841
1941
1801
1803
878-k9
888-sec-k9
828
2600
2800-huawei
....................

CISCO MODULE VWIC2-2MFT-E1
CISCO MODULE VWIC-1MFT-E1
CISCO MODULE GLC-LH-SMD
CISCO MODULE PVDM2-32
CISCO MODULE PIX-1FE
CISCO MODULE HWIC-4T1E1
CISCO MODULE NM-CUE
CISCO MODULE NM-2CE1T1-PRI
CISCO MEM3800-512CF
CISCO MEM3800-512D
CISCO MEM2800-512D
CISCO MODULE WIC-1T
CISCO MODULE GLC-ZX-SM
CISCO MODULE GLC-LH-SM
CISCO MODULE WIC-1SHDSL-V3
CISCO MODULE HWIC-4ESW
CISCO MODULE GLC-SX-MM
CISCO MODULE GLC-T
CISCO MODULE WIC-2AS
CISCO MODULE WIC-2AM
CISCO MODULE NM-16AM
CISCO MODULE NM-2CE1U
CISCO MODULE HWIC-2FE
CISCO MODULE HWIC-2SHDSL
CISCO MODULE HWIC-4SHDSL
CISCO MODULE NM-2V
CISCO MODULE NM-HDA
CISCO MODULE VWIC-2MFT-G703
CISCO MODULE PVDM 2-16
CISCO MODULE WIC-1ADSL
CISCO MODULE VIC2-4FXO
CISCO MODULE HWIC-1ADSL
CISCO MODULE WIC-1AM
CISCO MODULE VWIC2-2MFT-T1/E1
CISCO MODULE PA-MC-STM1-SMI
CISCO MODULE VIC-4FXS/DID
CISCO MODULE NM-1CE1T1-PRI
CISCO MODULE HWIC-1GE-SFP
CISCO MODLE VWIC2-2MFT-G703
CISCO MODULE WIC-1AM-V2
CISCO MODULE NM-2CE1B
CISCO MODULE AIM VPN SSL3
CISCO MODULE AIM VPN HPST-PLUS
CISCO MODULE PA-POS
CISCO MODULE HWICD-9ESW
CISCO WS-G5484
....................
Sf300-48
Sf300-48p
Sf300-24
Sf302-08p
SG200-26p
Sf200-24
Sf102-24
Spa508g
Sf100d-08p
Sf100-24
Spa501g
Sf100-24
Spa501g

کلمات کلیدی :
روتر router Data Link سوئیچ CISCO MODULE WIC SG200 CISCO MODULE PVDM2 SF300 3560X مودم مخابراتی siemens Siemens BSTU patton huawei 1803

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید