مشخصات آگهی دهنده

مهندس نقشه بردار(عضو رسمی نظام مهندسی)
09122617296
توافقی
1402-11-21
1402-12-01
1491 بار
11319616
تهران

مهندس نقشه بردار(عضو رسمی نظام مهندسی)
بازار کار انجام پیمانكاری

مهندس نقشه بردار(عضو رسمی نظام مهندسی)

مانیتورینگ(رفتار نگاری) و پایش گودبرداری توسط مهندسین مجرب با دستگاههای مدرن نقشه برداری.
گزارش دقیق حرکتهای دیواره های گود و ساختمان های مجاور.

کنترل شاغولی دیوارههای گود

محاسبه حجم عملیات خاکی

پیاده سازی بیس پلیت های ساختمانی وفوندانسیون و ستون ها و دیواره ها و کنترل شاغولی ان

تهیه نقشه توپوگرافی ومسطحاتی

تهیه نقشه از وضع موجود زمین و ملک شما

برداشت و تفکیک اراضی طبق اصول شهرسازی

برکف ,برداشت زمین و پیاده نمودن اکس ستون...
تفکیک زمین

تهیه نقشه کاداستر و ملکی و تفکیک اراضی و تهیه نقشه در اسرع وقت....

هدایت دقیق عملیات نصب تجهیزات صنعتی

تهیه نقشه های املاک فاقد سند (ماده 147)

انجام پروژه های شرکتی به صورت قراردادی وپیمانکاری

کلمات کلیدی :
نقشه برداری مانیتورینگ ماده 147 توپو گرافی بر کف

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید