مشخصات آگهی دهنده

انواع کودهای کشاورزی
09132660308
توافقی
1397-01-23
1397-02-22
364 بار
11311545
اصفهان

انواع کودهای کشاورزی
خدمات کشاورزی

انواع کودهای کشاورزی

شامل نیترات ها، فسفات ها ، npk ، سولفات ها و سایرکودهای شیمیایی

کلمات کلیدی :
سولفات نیترات کود شیمیایی

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید