مشخصات آگهی دهنده

تدوین پروپوزال و پایان نامه
09308086531
توافقی
1397-01-23
1397-02-22
521 بار
11307836
تبریز

تدوین پروپوزال و پایان نامه
آموزش CD-DVD

تدوین پروپوزال و پایان نامه

تدوین پروپوزال پایان نامه برای تمامی رشت های کشاورزی

تدوین فصل چهار و پنج پایان نامه

استخراج مقاله از پایان نامه

تجزیه آماری با نرم افزارهای SPSS, SAS, MSTATc و ...


کلمات کلیدی :
پروپوزال پایاننامه؛ مقاله تجزیه آماری

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید