مشخصات آگهی دهنده

کیت آنتی بیوتیک تویین سنسور کیت
021-66967944
توافقی
1397-01-29
1397-02-28
5566 بار
11300445
تهران-تقاطع وليعصر و طالقاني-به سمت ميدان فلسطين-مجتمع تجاري اداري تخت جمشيد-طبقه8

کیت آنتی بیوتیک تویین سنسور کیت
خدمات خدمات صنعتی

کیت آنتی بیوتیک تویین سنسور کیت

کیت آنتی بیوتیک تویین سنسور
ساخت بلژیک اصلی
عرضه کیت های آنتی بیوتیک توئین سنسور با کمترین قیمت ممکن
تحویل در محل، تهران و شهرستان‌ها
معرفی محصول:
مبنای عملکرد این کیت بر اساس واکنش های پیچیده ای از آنتی بادی-آنتی ژن و ایمونوگرافی می باشد.
آنتی بادی های آنتی بیوتیک های بتالاکتام و تتراسایکلین درون نمونه جهت واکنش با پوشش آنتی ژن های موجود روی غشا نوار تست رقابت کرده و نتیجه طی یک واکنش رنگی قابل مشاهده می باشد.یک کیت آنتی بیوتیک آزمایشگاهی جهت تشخیص حضور بعضی آنتی بیوتیک ها در شیر بصورت کیفی می باشد.ابتدا با پیپت مخصوص کیت μl 100 از شیر را داخل لوله مخصوص می ریزیم و لوله را در هیتر مخصوص همراه کیت با دمایC° 1±64 قرار می دهیم.پس از گذشت زمان 5/2 ساعت نتایج را بصورت مثبت(رنگ بنفش) ، منفی(رنگ زرد) و زیتونی(بخشی مثبت،بخشی منفی)قرائت می کنیم.از مزایای این روش نسبت به سایر روش های ممکن و موجود،نیاز به میزان کم نمونه،سهولت انجام آزمون،کوتاهی زمان پاسخ دهی،هزینه پایین و اطمینان مناسب از صحت پاسخ با مقایسه با کشت میکروبی و آنتی بیوگرام می باشد.حساسیت کیت به نوع و میزان آنتی بیوتیک های موجود در شیر در جدول زیر آمده است

کاتالوگ:
Principle
TWINSENSOR is a competitive receptor-based assay in dipstick format detecting and discriminating Beta-lactams and Tetracyclines in one single operation. All residues are detected at the EU maximum residue limits (MRLs) and the stricter Russian Federation (RF) milk limits.
This convenient dipstick format makes testing easy, accurate and economical.
The test can be used in-situ for daily checks or in laboratories for analysis of series of milk samples.
Benefits
1. Multiple — Detection of β-lactams & Tetracyclines
2. Rapid — Results in 6 minutes
3. Sensitive — Adapted to specific regulation
4. Reliable and robust
5. User-friendly — Easily performed on site or in the lab
6. Cost-Effective
7. Ecological packaging
Good to Know
Beta-lactams and Tetracyclines antibiotics are the most widely used antibiotics for the treatment of bacterial infections in dairy cattle. A specific indication for administrating both antibiotic types is infectious mastitis. These drugs are also administered to animals in feed for growth promotion and for collective prophylactic treatment. The monitoring of Beta-lactams and Tetracyclines in milk is important because of the hypersensitivity of some individuals to these antibiotics and also because of the emergence of antibiotic-resistant strains of bacteria. In addition, the general residual level of antibiotics could alter the efficiency of industrial processing of raw milk toward cheese or other fermented dairy products preparation. Maximum residue limits (MRLs) have been specified for food products and milk to control the levels of these antibiotics reaching the consumer.
Sensitivity
LOD - ppb (µg/l) KIT020 KIT034 EU MRL
PENICILLINS
Penicillin-G 3-4 3-4 4
Ampicillin 3-4 3-4 4
Amoxicillin 3-4 3-4 4
Oxacillin 12-18 12-18 30
Cloxacillin 6-8 6-8 30
Dicloxacillin 6-8 6-8 30
Nafcillin 30-50 30-50 30
CEFALOSPORINS
Cefacetrile 30-40 30-40 125
Cefalexin >750 >750 100
Cephapirin 6-8 6-8 60
Cefalonium 3-5 3-5 20
Cefazolin 18-22 18-22 50
Cefoperazone 3-4 3-4 50
Cefquinome 20-30 20-30 20
Ceftiofur 10-15 10-15 100
TETRACYCLINES
Chlortetracycline 62-75 5-7 100
Doxycycline 25-50 2-3 100
Oxytetracycline 60-80 7-9 100
Tetracycline 80-100 12-15 100


Other Tetracyclines compounds are detected at a lower concentration than Tetracycline: Minocycline, Demeclocycline, Sancycline, Amicycline, Meclocycline.
Product references
References Descirption Quantity
KIT020 TWINSENSOR Milk BT MRL 96 tests
KIT034 TWINSENSOR Milk BT 10ppb 96 tests
Equipment
References Descirption Quantity
APP004 HEATSENSOR AERNE 230V 1
APP032 HEATSENSOR DUO 1
APP038 READSENSOR ESE SMALL CASE 1
APP039 READSENSOR ESE FULL CASE 1

اقامت بلغارستان
کلمات کلیدی :
کیت آنتی بیوتیک تویین سنسور بلژیک کمترین قیمت بهترین کیفیت لبنیات کارخانه

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید