مشخصات آگهی دهنده

اخذ انواع گواهینامه های ایزو
09194333309
توافقی
1399-05-03
1399-06-02
1409 بار
11295070
تهران

اخذ انواع گواهینامه های ایزو
خدمات مشاوره

اخذ انواع گواهینامه های ایزو

-1 خدمات آموزشی

آموزش انواع سیستم های مدیریتی (آموزش ایزو) با ارائه گواهینامه های آموزشی معتبر از مراکز معتبر اعتبار دهی انگلستان

-2 خدمات مشاوره ایزو )مشاوره سیستم های مدیریتی(

مشاور ایزو ISO 9001:2008 استاندارد مدیریت در کیفیت

مشاور ایزو ISO 14001 استاندارد زیست محیطی

مشاور ایزو OHSAS 18001 استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی

-3 خدمات استقرار و اخذ ایزو )گواهینامه ایزو(

-4 نگهداری و به روز رسانی سیستم های مدیریتی ) ایزو(

-5 خدمات مدیریت مهندسی

6- اخذ گواهی محصول CE MARK


https://rayagostargroup.com

کلمات کلیدی :
مشاور ایزو 9001 مشاور ایزو 9001 اخذ ایزو مدیریت کیفیت گواهینامه ایزو مستند سازی استقرار نگهداری اخذ گواهینامه پیاده سازی

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید