مشخصات آگهی دهنده

آدرس: ایران – تهران – خیابان ولی عصر – روبروی پارک ملت
22054406
توافقی
1397-01-19
1397-02-18
1753 بار
11290635
آدرس: ایران – تهران – خیابان ولی عصر – روبروی پارک ملت – برج ملت طبقه همکف تجاری – شماره 34 – کد پستی : 1967711773

آدرس: ایران – تهران – خیابان ولی عصر – روبروی پارک ملت – برج ملت طبقه همکف تجاری ?
خدمات خدمات اداری

آدرس: ایران – تهران – خیابان ولی عصر – روبروی پارک ملت – برج ملت طبقه همکف تجاری ?

دارالترجمه رسمی الفبا
ترجمه کلیه اسناد و متون رسمی و غیررسمی به زبانهای :
ترجمه رسمی و غیررسمی زبان چینی به فارسی
فارسی به چینی
رسمی و غیر رسمی
انگلیسی – فرانسه – اسپانیائی – آلمانی – چینی-
ایتالیائی – روسی – عربی – ترکی – زبان های نادر و...
آدرس: ایران – تهران – خیابان ولی عصر – روبروی پارک ملت – برج ملت
طبقه همکف تجاری – شماره 34 – کد پستی : 1967711773

22054106-22054406:تلفن
09199185548
فاکس :22054611
----------------------------------------------------------------
ALPHABET INTERNATIONAL OFFICIAL TRANSLATION BUREAU
Translation of all documents & texts to following languages:
Chinese To Persian
Persian To Chinese
English-German- Spanish – French –Chinese-Italian
Persian-Turkish & …
Addre ss : No.34, Mellat Tower ,Opposite Mellat Park
Valiye -Asr Ave, Tehran ,Iran
Tel :( +98 21) 22054406 – 22054106 - 0919 918 55 48
Fax: (+98 21)22054611
----------------------------------------------
www.alintran.com
[email protected]

-----------------------------------------------------------------------
online support- live chatتماس با ما در ساعات کاری هر روز برای کسب اطلاعات بیشترازطریق

کلمات کلیدی :
ترجمه کلیه اسناد و متون رسمی و غیررسمی به زبانهای ترجمه رسمی و غیررسمی زبان چینی به فارسی فارسی

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید