مشخصات آگهی دهنده

کاوشگران ارائه دهنده تجهیزات سیسکو
9126152690
توافقی
1397-01-18
1397-02-17
1285 بار
11286417
www.ksp-net.com

کاوشگران ارائه دهنده تجهیزات سیسکو
کامپیوتر تعمیر و نگهداری

کاوشگران ارائه دهنده تجهیزات سیسکو

کاوشگران صنعت پردازش ارائه دهنده تجهیزات سیسکو در ایران

تلفن: 66465451
فکس: 66462583
ایمیل: [email protected]
وب سایت:www.ksp-net.com

Cisco 1601
Cisco 1721
Cisco 1841
CISCO 2801
CISCO 2811
CISCO 2821
Cisco 3640
Cisco 3845
AS5300 -4E1
AS5350 -8E1
WS-C3750G-24T-S
WS-C3750G-24TS-S
WS-C3750G-24TS-E
WS-C3750G-24TS-S1U
WS-C3750G-24PS-S
WS-C3750G-48TS-S
WS-C3750G-48TS-E
WS-C3750G-48PS-S
WS-C3750G-12S-S
WS-C3750G-12S-E
WS-C3750-24PS-S
WS-C3750-24TS-S
WS-C3750-24TS-E
WS-C3750-48PS-S
WS-C3750-48TS-S
WS-C3750-48TS-E
WS-C3560G-24TS-S
WS-C3560G-48TS-S
WS-C3560-24TS-S
WS-C3560-48TS-S
WS-C2960G-48TC-L
WS-C2960-48TC-L
WS-C2960-48TT-L
WS-C2960G-24TC-L
WS-C2960-24PC-L
WS-C2960-24TC

کلمات کلیدی :
2960 1841 878 Cisco switch router

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید