مشخصات آگهی دهنده

مشاوره ISO ISO9001 تبریز سیستم های مدیریت کیفیت ایزو تبریز
04113369052
توافقی
1400-05-20
1400-06-19
1434 بار
11286357
آدرس دفتر مرکزی: ایران-تبریز-خیابان آزادی-خیابان شهید جدیری جنوبی-ساختمان 17

مشاوره ISO ISO9001 تبریز سیستم های مدیریت کیفیت ایزو تبریز
خدمات مشاوره

مشاوره ISO ISO9001 تبریز سیستم های مدیریت کیفیت ایزو تبریز

مشاوره ISO ISO9001 تبریز سیستم های مدیریت کیفیت ایزو تبریز
مشاوره ISO ISO 9001 ایزو ارومیه آذربایجان غربی سیستم های مدیریت کیفیت ایزو ارومیه آذربایجان
--------------------------------------
تماس:
تبریز-خیابان آزادی-خیابان شهید جدیری جنوبی-ساختمان 17
04113369052
04113369053
04113369054
شرکت مهندسی رکا-دپارتمان مهندسی مکانیک ایران(کنسرسیوم)
www.rka.ir
www.irsme.org
www.irsme.ir
-------------------------------------
ویژگی های برتر/متمایز شرکت مهندسی رکا :
1- هزینه کمتر 2- کیفیت بیشتر 3- کوتاهترین زمان
برخی از زمینه های فعالیت این دپارتمان به شرح ذیل می باشد:
طراحی و استقرار نظام تضمین کیفیت سری استانداردهای ISO 9001 تبریز
طراحی و استقرار استاندارد ISO 10002 مربوط به بازخورد مشتری
سیستم مدیریت کیفیت برای مدیریت پروژه ها ISO 10006
سیستم مدیریت کیفیت-پیکربندی ISO 10007
الزامات تضمین کیفیت برای ابزارهای اندازه گیری ISO 10012
سیستم مدیریت کیفیت تحقق منافع مالی اقتصادی ISO 10014
طراحی و استقرار استاندارد ISO 10015 مربوط به نظام ایجاد و اجراء آموزش
طراحی و استقرار استاندارد ISO 13485 مربوط به صنایع پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی
طراحی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی زیست محیطی ISO 14001
سیستم مدیریت احراز صلاحیت آزمایشگاههای پزشکیISO 15189
مدیریت و برنامه ریزی تولید نرم افزار ISO/IEC 25001:2007
طراحی و استقرار مشخصه فنی مورد نظر در صنایع خودروسازی ISO/TS 16949
معیارهای عمومی برای انواع سازمان های بازرسی کننده ISO/IEC 17020
سیستم مدیریت احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون وکالیبراسیون ISO/IEC 17025
طراحی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001
طراحی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی ماده غذایی ISO 22000
طراحی و استقرار استاندارد ISO 27000 مربوط به مدیریت امنیت اطلاعات
طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در صنایع مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی ISO/TS 29001
سیستم مدیریت انرژی ISO 50001
الزامات مدیریتی جوشکاری ISO 3834
سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE
سیستم مدیریت یکپارچه IMS
تجزیه و تحلیل نقاط کنترل بحرانی HACCP
طراحی و استقرار سیستم SAPCO85 SAPCO 85
سیستم مدیریت حلال HALAL در مواد غذایی مورد استفاده مسلمانان
مشاوره و پیاده سازی الزامات استانداردهای ملی ایرانISIRI
مشاوره و پیاده سازی الزامات استاندارد های بین المللی مانند CE-EMARK-FDA-GOST و...
بازرسی و ممیزی محصول و تامین کنندگان
بازرسی خدمات (هتلها، بیمارستانها و ...)
مشاوره و پیاده سازی الزامات خاص سازمانها و ارگانها مانند الزامات اداره کل تجهیزات پزشکی، وزارت صنایع و معادن، ایساکو، سازه گستر، گروه بهمن، گمرکات و...
----------------------------------------------------
ایزو تبریز ایزو تبریز ایزو تبریز ایزو تبریز ایزو تبریز ایزو تبریز ایزو تبریز ایزو تبریز ایزو تبریز ایزو تبریز ایزو تبریز ایزو تبریز ایزو تبریز ایزو تبریز ایزو تبریز ایزو تبریز ایزو تبریز ایزو تبریز ایزو تبریز ایزو تبریز ایزو تبریز ایزو تبریز ایزو تبریز ایزو تبریز ISO 9001 تبریز ISO 9001 تبریز ISO 9001 تبریز ISO 9001 تبریز ISO 9001 تبریز ISO 9001 تبریز ISO 9001 تبریز ISO 9001 تبریز ISO 9001 تبریز ISO 9001 تبریز ISO 9001 تبریز ISO 9001 تبریز ISO 9001 تبریز ISO 9001 تبریز مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت ایزو ISO تبریز مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت ایزو ISO تبریز مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت ایزو ISO تبریز مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت ایزو ISO تبریز مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت ایزو ISO تبریز مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت ایزو ISO تبریز مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت ایزو ISO تبریز مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت ایزو ISO تبریز مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت ایزو ISO تبریز گواهینامه ایزو ISO تبریز گواهینامه ایزو ISO تبریز گواهینامه ایزو ISO تبریز گواهینامه ایزو ISO تبریز گواهینامه ایزو ISO تبریز گواهینامه ایزو ISO تبریز گواهینامه ایزو ISO تبریز گواهینامه ایزو ISO تبریز گواهینامه ایزو ISO تبریز گواهینامه ایزو ISO تبریز گواهینامه ایزو ISO تبریز گواهینامه ایزو ISO تبریز گواهینامه ایزو ISO تبریز گواهینامه ایزو ISO تبریز
ارائه خدمات مشاوره براي اخذ استاندارد بين المللي ايزو 15198 آزمايشگاههاي پزشکي اولين برگزار کننده کارگاههاي آموزشي ايزو 15189 در ايران استاندارد سازي آزمايشگاههاي پزشکي برگزاري سمينارهاي تشريح الزامات ايزو 15189 و دوره مميزي ايزو 15189 تدريس و آموزش ايزو 15189 . ارائه خدمات مشاوره براي اخذ پروانه بازرسي جوش ارائه خدمات آموزش و مشاوره ايزو 17020 تا اخذ گواهينامه. مشاور ايزو تي اس و اخذ گواهينامه ISO ts بصورت تضميني مشاور ايزو 14000 و اخذ گواهينامه ISO 14000بصورت تضميني مشاوره ISO 15189 مشاور ISO 15189 آموزش ISO 15189 استاندراد ايزو ISO 15189 متن استاندارد ISO 15189 مميزي ISO 15189 الزامات ISO 15189 نظامنامه ISO 15189 گواهينامه ISO 15189 مشاوره ايزو 15189 مشاور ايزو 15189 آموزش ايزو 15189 استاندراد ايزو 15189 متن استاندارد ايزو 15189 مميزي ايزو 15189 الزامات ايزو 15189 نظامنامه ايزو 15189 گواهينامه ايزو 15189 مستندات 15189 مشاوره ايزو 17020 مشاور ايزو 17020 آموزش ايزو 17020 استاندراد ايزو 17020 متن استاندارد ايزو 17020 مميزي ايزو 17020 الزامات ايزو 17020 نظامنامه ايزو 17020 گواهينامه ايزو 17020 مشاوره ISO/IEC 17020 مشاور ISO/IEC 17020 آموزش ISO/IEC 17020 استاندراد ISO/IEC 17020 متن استاندارد ISO/IEC 17020 مميزي ISO/IEC 17020 الزامات ISO/IEC 17020 نظامنامه ISO/IEC 17020 خطوط راهنما ISO/IEC 17020 رازداري دستورالعمل رازداري رعايت رازداري استقلال چک ليست ايزو 17020 چک ليست 17020 چک ليست ISO/IEC 17020 گواهينامه ISO/IEC 17020 مشاوره17020 مشاور 17020 آموزش 17020 استاندراد 17020 متن استاندارد 17020 مميزي 17020 الزامات 17020 نظامنامه 17020 گواهينامه 17020 IAF/ILAC-A4:2004 Guidance on the Application of ISO/IEC 17020 ISO/IEC 17020 REVIEW CHECKLIST آموزش ISO 15189 آموزش ISO/IEC 15189 مشاوره آزمايشگاههاي تشخيص طبي دوره مميزي ISO/IEC 15189 آزمايشگاههاي تشخيص طبي چک ليست ايزو 15189 آزمايشگاههاي تشخيص طبي چک ليست ايزو 15189 چک ليست ISO/IEC 15189 آزمايشگاههاي تشخيص طبي گواهينامه ISO/IEC 15189 آزمايشگاههاي پزشکي مشاوره ايزو 15189 آزمايشگاههاي پزشکي مشاور ايزو 15189 آزمايشگاههاي پزشکي آموزش ايزو 15189 آزمايشگاههاي پزشکي استاندراد ايزو 15189 آزمايشگاههاي پزشکي متن استاندارد ايزو 15189 آزمايشگاههاي تشخيص طبي مميزي ايزو 15189 آزمايشگاههاي تشخيص طبي الزامات ايزو 15189 آزمايشگاههاي تشخيص طبي نظامنامه ايزو 15189 آزمايشگاههاي تشخيص طبي گواهينامه ايزو 15189 آزمايشگاههاي تشخيص طبي
-----------------------------------------
مشاوره شرکت تبریز
مشاوره ایزو تبریز
مشاوره ایزو آذربایجان
مشاوره ایزو ارومیه
مشاوره ایزو نمایندگی سایپا
مشاوره ایزو نمایندگی ایرانخودرو
مشاوره ISO تبریز
ISO 9001 تبریز
ممیزی ایزو نمایندگی ایرانخودرو
ممیزی ایزو ارومیه
ممیزی ایزو تبریز
ISO 9001 ارومیه
ISO 9001 نمایندگی سایپا
ممیزی ISO
سیستم های مدیریت کیفیت تبریز
ایزو 9001 تبریز
ایزو 15189 تبریز
ایزو 22000 تبریز
HACCP تبریز
ممیز تبریز
برنامه ممیزی تبریز
ادیتور تبریز
اخذ گواهی نامه ایزو تبریز
اخذ گواهینامه iso تبریز
شرایط ایزو تبریز
شرایط iso تبریز
بازرسی ایزو تبریز
بازرسی ISO
توف تبریز
استاندارد ایزو تبریز
استاندارد ISO تبریز
آلاینس تبریز
ISO 9001 تبریز
ISO 22000 تبریز
ISO15189 تبریز
ISO3834 تبریز
ISO 27001 تبریز
ISO 14001 تبریز
ISO 10002 تبریز
ISO 10004 تبریز
ISO 17025 تبریز
ISO TS
ISO

کلمات کلیدی :
مشاوره شرکت تبریز مشاوره ایزو تبریز مشاوره ایزو آذربایجان مشاوره ایزو ارومیه مشاوره ایزو نمایندگی سایپا مشاوره ایزو نمایندگی ایرانخودرو مشاوره ISO تبریز ISO 9001 تبریز ممیزی ایزو نمایندگی ایرانخودرو ممیزی ایزو ارومیه ممیزی ایزو تبریز ISO 9001 ارومیه ISO 9001 نمایندگی سایپا ممیزی ISO سیستم های مدیریت کیفیت تبریز ایزو 9001 تبریز ایزو 15189 تبریز ایزو 22000 تبریز HACCP تبریز ممیز تبریز برنامه ممیزی تبریز ادیتور تبریز اخذ گواهی نامه ایزو تبریز اخذ گواهینامه iso تبریز شرایط ایزو تبریز شرایط iso تبریز بازرسی ایزو تبریز بازرسی ISO توف تبریز استاندارد ایزو تبریز استاندارد ISO تبریز آلاینس تبریز ISO 9001 تبریز ISO 22000 تبریز ISO15189 تبریز ISO3834 تبریز ISO 27001 تبریز ISO 14001 تبریز ISO 10002 تبریز ISO 10004 تبریز ISO 17025 تبریز ISO TS ISO

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید