مشخصات آگهی دهنده

نقشه برداری و آموزش توتال استیشن
09123724968
توافقی
1402-11-22
1403-03-10
3877 بار
11279119
شیراز-چهارراه خیرات- پاساژ زمانی- و تقبل کار در تمامی نقاط جنوبی کشور

نقشه برداری و آموزش توتال استیشن
املاک خدمات ساختمانی

نقشه برداری و آموزش توتال استیشن

انجام کلیه خدمات نقشه برداری با پیشرفته ترین تجهیزات نقشه برداری :
نقشه برداری ساختمان از پی تا سقف
تهیه نقشه های توپوگرافی و مسطحاتی در مقیاس های 500/1 – 1000/1 – 2000/1
تهیه پروفیل طولی ، عرضی و محاسبه حجم عملیات خاکی
تعیین موقعیت ملک بر روی زمین بر اساس سند مالکیت ونقشه های ثبتی و تفکیکی به همراه ارائه گزارش موارد انطباق و مغایرت وضع موجود به اسناد فوق الذکر.
• آموزش نقشه برداری با کلیه دوربین های توتال استیشن بصورت کاملا کاربردی
Leica tps - Leica Flex line (ts02/06/09) – Nikon – Sanding – Geomaple , …………………
سرفصل های آموزش دوربین لایکا :
معرفی اجزاء مهم دستگاه
اطلاعات فنی و اختصاری
آشنایی با نرم افزار GEO OFFICE LEICA – FLEX OFFICE LEICA
آشنایی و طرز کار با صفحه کلید
آشنایی با کلیه علائم موجود در صفحه نمایش
آشنایی با حالات مختلف وارد کردن کاراکتر ، ویرایش و جستجوی wild card
آشنایی با روش صحیح سانتراژ کردن دوربین به همراه تنظیمات اولیه set job - set station - set orientation (station setup) -
آشنایی با کلیدFNC وتوابع موجود
آشنایی با نحوه کدگذاری به روش coding و Quick code به همرا ه ویرایش کدها
آشنایی کامل با طولیاب لیزری دستگاه (EDM)به همراه تنظیمات لازم برای کاربر
آشنایی با منو های Comm unlcation parameter -File management - Start upو..........................
آموزش نحوه تخلیه دوربین با فرمت های مختلف به همراه آشنایی با فرمت ها

آموزش برنامه های کاربردی
Surveying Area &volume Remote Height COGO
Stake out Tie Distance Reference Line Reference plane
Free Station Construction Reference Element Reference Arc

آموزش ساخت CODE LIST با نرم افزار و نحوة انتقال آن به دوربین
آموزش انتقال کلیه تنظیمات دوربین به کامپیوتر به همراه اعمال تغیرات لازم جهت کاربر
آموزش نحوة قفل تنظیمات دوربین با نرم افزار و جلوگیری از تغییر آن توسط اپراتور
آموزش نحوة انتقال فایل نقاط از کامپیوتر به دوربین به همراه آموزش ساخت فرمت های مختلف تخلیه برای توتال استیشن
بصورت کاملا کابردی همراه با تمرین بر روی پروژ ه های عمرانی و نقشه برداری
بصورت کاملا کاربردی همراه با تمرین برروی پروژه های عمرانی و نقشه برداری SDR MAP – SURFER – LAND آموزش نرم افزارهای
Auto Land desktapسرفصل های آموزش نرم افزار
آشنایی با نحوة ایجاد پروژه به همراه تنظیمات اولیه
آموزش نحوة کار با نقاط ، آشنایی با فرمت های مختلف نقاط ، ورود نقاط ، خروج نقاط ، ایجاد نقاط ، ویرایش نقاط و مدیریت نقاط
آشنایی با روش های تعیین مساحت ، تفکیک و مدیریت پارسل ها همراه با نحوة گزارشگیری از پارسل ها
آشنایی کامل با کلیة مراحل ساخت سطوح توپوگرافی همراه با نحوة ویرایش سطح
آشنایی با نحوة محاسبه حجم عملیات خاکی به روشهای مختلف بر روی سطوح توپوگرافی همراه با نحوة گزارشگیری از احجام
آشنایی با نحوة ترسیم پروفیل طولی و عرضی به روشهای مختلف از سطوح توپو گرافی و فایل نقاط
آموزش جی پی اس های تک فرکانس و دو فرکانس(دستی و ایستگاهی)
سرفصل های آموزش جی پی اس دستی :
آشنایی با سیستم ماهواره ای جی پی اس و نحوة تعیین موقعیت توسط گیرندة جی پی اس
آشنایی با کلیه برنامه های کاربردی دستگاه جی پی اس
آشنایی با منوی تنظیمات مربوط به هر برنامه در دستگاه جی پی اس
آموزش تبادل اطلاعات بین جی پی اس و کامپیوتر به همراه نحوةویرایش اطلاعات توسط نرم افزارmap source
آشنایی با نرم افزار map source به همراه تنظیمات
آشنایی با نرم افزار google earth به همراه تنظیمات
آموزش نحوة انتقال اطلاعات از جی پی اس به نرم افزار google earth ومشاهدة اطلاعات بر روی تصاویر ماهواره ای
آموزش نحوة تهیه پروفیل طولی (ارتفاعی و سرعت) مسیر ثبت شده با جی پی اس در google earth
آموزش ارتباط کامپیوتر قابل حمل به گیرنده جی پی اس و مشاهدة داده های جی پی اس بصورت real-time
سرفصل های آموزش جی پی اس های ایستگاهی :
آشنایی با کلیه تجهیزات جی پی اس های ایستگاهی
آشنایی با تنظیمات اولیه به همراه نحوه راه اندازی
آشنایی با اصول برداشت در حالت استاتیک و RTK
آشنایی با نحوه پردازش اطلاعات در حالت استاتیک همراه با نحوه گزارشگیری
آشنایی با کلیه برنامه های COGO
آشنایی با نحوه پیاده سازی نقاط ، خطوط و قوس

www.telegram.me/mohandesikoosha

www.mohandesi-koosha.com

کلمات کلیدی :
نقشه برداري ساختمان

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید