مشخصات آگهی دهنده

مشاوره و انجام كليه پروژه هاي دانشگاهي
02166924401
توافقی
1397-01-24
1397-02-23
925 بار
11275431

مشاوره و انجام كليه پروژه هاي دانشگاهي
آموزش CD-DVD

مشاوره و انجام كليه پروژه هاي دانشگاهي

مشاوره و انجام پروژه هاي تحقيقاتي
انجام كليه فعاليتهاي مربوط به پايان نامه هاي دانشجويي
نگارش پروپوزال
فصل‌اول(كليات تحقيق)
فصل‌دوم(گستره‌ نظري و سوابق عملي تحقيق)
فصل‌ سوم(روش‌تحقيق)
فصل‌چهارم(تجزيه و تحليل يافته‌هاي پژوهشي)
فصل‌پنجم(بحث و نتيجه‌گيري)
مقاله‌نويسي از پايان‌نامه
تهيه پيشينه فارسي و انگليسي براي پايان‌نامه
جستجو در سايتهاي معتبر علمي-آموزشي و پژوهشي
مشاوره و انجام نمونه‌گيري
تهيه پرسشنامه
روايي و پايايي (validity & reliability)، تهيه آلفاي كرونباخ
ويرايش متون پايان‌نامه
رسم انواع نمودار و جدول
جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات خام
ترجمه
پيدا كردن موضوع براي پايان‌نامه‌هاي رشته‌هاي مختلف
ارائه تست هاي روانشناسي به همراه مقاله هاي اعتبار و روايي
انجام پروژه‌هاي درسي با نرم‌افزارهاي تخصصي از جمله:

SPSS, R, MINI TAB, LISREL, MS PROJECT, EVIEWS, BUSSINESS PLAN, MATLAB, EXCEL, AutoCAD ………
مشاوره و انجام انواع روشهاي تحقيق در كليه تحقيقات از جمله:
تحليل‌محتوي، مصاحبه، پرسشنامه، مشاهده، گروه‌سنجي، .....

کلمات کلیدی :
مشاوره و انجام كليه پروژه هاي دانشگاهي

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید