مشخصات آگهی دهنده

استانداردها بين المللي در كتابخانه د
09126599985
توافقی
1397-01-16
1397-02-15
1895 بار
11274010

استانداردها بين المللي در كتابخانه د
آموزش كتابهاي آموزشي

استانداردها بين المللي در كتابخانه د

ارائه جديدترين استانداردها بين المللي در كتابخانه الكترونيك داده
در سريع ترين زمان ممكن Full Text استانداردها در اختيار شما خواهد بود .
براي سفارش و دريافت مشخصات استاندارد درخواستي, عنوان استاندارد را به ميل [email protected]ارسال نماييد.
همچنين براي دريافت ليست استاندارد كتب و پايان نامه هاي موجود در زمينه درخواستي , مي توانيد لغات كليدي مورد نظر را ارسال نماييد . ليست موضوعي مرتبط در مدت 24 ساعت در اختيار شما قرار ميگيرد .
براي اطلاعات بيشتر با ايميل [email protected] در ارتباط باشيد
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS G 184 to G 188:1964 Specification for aluminium terminal ends and in-line connectors for hexagonal crimping to aircraft aluminium electrical cables Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?http://www.fileserve.com/ كارشناسي گرم به 184 گرم 188:1964 مشخصات براي به پايان مي رسد ترمينال آلومينيوم و در خط اتصال دهنده براي شش ضلعي چين دار به آلومينيوم هواپيما كابل برق
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS G 189:1964 Specification for Tersil type electrical cables for aircraft Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://rapidshare.com/ كارشناسي گ 189:1964 مشخصات براي كابل هاي برق براي Tersil نوع هواپيما
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS G 190:1964 Specification for cabin altimeters for aircraft Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://mediafire.com/ كارشناسي گ 190:1964 مشخصات براي altimeters براي كابين هواپيما
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS G 192:1965 Specification for Efglas type electric cables with copper conductors for aircraft Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://megaupload.com/ كارشناسي گ 192:1965 مشخصات براي كابل هاي Efglas نوع الكتريكي با هادي مس براي هواپيما
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS G 193:1966 Specification for aircraft lampholders Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://megaupload.com/ كارشناسي گ 193:1966 مشخصات براي lampholders هواپيما
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS G 195:1966 Specification for Minyvin type electric cables for aircraft Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.http://www.filefactory.com/ كارشناسي گ 195:1966 مشخصات براي كابل هاي برق براي Minyvin نوع هواپيما
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS G 198-5:1997 Sleeves and moulded components for aircraft electric cables and equipment wires. Specification for heat shrinkable moulded shapes Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://www.megavideo.com/ كارشناسي گ 198-5:1997 آستين و قطعات قالب گيري براي كابل هاي هواپيما الكتريكي و سيمها و تجهيزات. مشخصات گرما جمع شدني براي توليدات اشكال
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS G 203:1967 Specification for Unified screws with captive facing and locking washers Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://hotfile.com/ كارشناسي گ 203:1967 مشخصات براي پيچ يكپارچه با اسير رو قفل و واشر
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS G 207:1969 Specification for aircraft electrical circuit diagrams Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://ifile.it كارشناسي گ 207:1969 مشخصات براي هواپيما نمودار مدار الكتريكي
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS G 208:1970 Specification for general requirements for electrical relays up to 10 A rating Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://www.4shared.com/ كارشناسي گ 208:1970 مشخصات براي الزامات عمومي براي رله برق تا 10 امتياز
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS G 209:1970 Specification for transformer rectifier units Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?http://www.fileserve.com/ كارشناسي گ 209:1970 مشخصات واحدهاي يكسو كننده ترانسفورماتور
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS G 211:1971 Specification for reflection-reducing coating of instrument windows and lighting wedges Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://rapidshare.com/ كارشناسي گ 211:1971 مشخصات براي انعكاس براي كاهش پوشش از پنجره ساز و قاچ روشنايي
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS G 212:1971 Specification for general requirements for aircraft electrical cables Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://mediafire.com/ كارشناسي گ 212:1971 مشخصات براي الزامات عمومي براي كابل هاي هواپيما الكتريكي
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS G 217:1975 Specification for general requirements for cockpit lighting controllers Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://megaupload.com/ كارشناسي گ 217:1975 مشخصات براي الزامات عمومي براي كنترل روشنايي كابين خلبان
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS G 222:1976 Specification for Efglas type electric cables (metric units) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://megaupload.com/ كارشناسي گ 222:1976 مشخصات براي كابل هاي Efglas نوع الكتريكي (واحد متريك)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS G 224:1978 Specification for lever-operated manual switches for aircraft Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.http://www.filefactory.com/ كارشناسي گ 224:1978 مشخصات براي سوئيچ كتابچه راهنماي اهرم اداره مي شود براي هواپيما
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS G 225:1979 Specification for performance of environment-resistant terminal junction modules with removable crimp-type contacts Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://www.megavideo.com/ كارشناسي گ 225:1979 مشخصات براي اجراي محيط مقاوم در برابر اتصال ماژول ترمينال با چين چين و مو جدار كردن نوع مخاطبين قابل جابجايي
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS G 226:1979 Specification for counter and pointer, servo type, pressure altimeter systems Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://hotfile.com/ كارشناسي گ 226:1979 مشخصات براي نوع اشاره گر و ضد ، سرو ، فشار سيستم هاي ارتفاع سنج
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS G 227:1979 Specification for Tersil type electric cables (metric units) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://ifile.it كارشناسي گ 227:1979 مشخصات براي كابل هاي Tersil نوع الكتريكي (واحد متريك)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS G 234:1984 Specification for self-aligning air flow angle transmitters for use on aircraft Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://www.4shared.com/ كارشناسي گ 234:1984 مشخصات خود را براي هماهنگي با جريان هوا فرستنده زاويه براي استفاده در هواپيما
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS G 235:1987 Specification for electric cables for general airframe or equipment interconnect use (150°C), wrapped insulation with silver plated conductors Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?http://www.fileserve.com/ كارشناسي گ 235:1987 مشخصات براي كابل هاي برق براي بدنه به طور كلي و يا استفاده از تجهيزات متصل (150 درجه سانتي گراد) ، با عايق هادي ها نقره اندود پيچيده
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS G 236:1987 Specification for electric cables for general airframe or equipment interconnect use (200°C), wrapped insulation with nickel plated conductors Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://rapidshare.com/
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS G 237:1987 Specification for electric cables for general airframe or equipment interconnect use (200°C), extruded insulation with nickel plated conductors Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://mediafire.com/
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS G 240:1988 Specification for pressure transducers for use on aircraft Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://megaupload.com/ كارشناسي گ 240:1988 مشخصات براي مبدلهاي فشار براي استفاده در هواپيما
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS G 241:1988 Specification for fire proof electric cables for engine fire zone and airframe use Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://megaupload.com/ كارشناسي گ 241:1988 مشخصات براي كابل هاي برق براي اثبات آتش منطقه موتور آتش و استفاده از بدنه
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS G 242:1989 Specification for data bus interconnecting systems Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.http://www.filefactory.com/ كارشناسي گ 242:1989 مشخصات براي گذرگاه داده interconnecting سيستم
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS G 243:1990 Specification for igniter cables for engine use (4 kV d.c.) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://www.megavideo.com/ كارشناسي گ 243:1990 مشخصات براي كابل هاي گيرانه براي استفاده از موتور (4 كيلو ولت دي سي)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS G 244:1989 Code of practice for installation/repair of aircraft electrical interconnection systems Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://hotfile.com/ كارشناسي گ 244:1989 كد از عمل براي نصب و راه اندازي / تعمير هواپيما سيستم هاي اتصال الكتريكي
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS G 246:1991 Specification for cable ties for installation under controlled tension on aircraft electric cable harnesses Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://ifile.it كارشناسي گ 246:1991 مشخصات براي روابط كابل براي نصب تحت تنش كنترل هواپيما در مهار كابل برق
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS G 247-1:1992 Locator lights for airborne applications. Specification for lifejacket lights Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://www.4shared.com/ كارشناسي گ 247-1:1992 چراغ ياب نيز براي برنامه هاي كاربردي هوابرد. مشخصات براي چراغ lifejacket
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS G 247-2:1995 Locator lights for airborne applications. Specification for liferaft lights Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?http://www.fileserve.com/ كارشناسي گ 247-2:1995 چراغ ياب نيز براي برنامه هاي كاربردي هوابرد. مشخصات براي چراغ liferaft
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS G 257-1:1998 Design of electromagnetic hazard protection of civil aircraft. Guide to theory and threats Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://rapidshare.com/ كارشناسي گ 257-1:1998 طراحي حفاظت از خطر الكترومغناطيسي هواپيما مدني است. راهنماي تئوري و تهديد
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS G 257-2:1998 Design of electromagnetic hazard protection of civil aircraft. Guide to protection Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://mediafire.com/ كارشناسي گ 257-2:1998 طراحي حفاظت از خطر الكترومغناطيسي هواپيما مدني است. راهنماي حمايت
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS HC 1:1973 Specification for carbon steel castings (500 N/mm2) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://megaupload.com/ كارشناسي HC 1:1973 مشخصات براي ريخته گري فولاد كربن (500 N/mm2)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS HC 10:1974 Specification for nickel-chromium-molybdenum steel castings (1150-1300 MPa) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://megaupload.com/ كارشناسي HC 10:1974 مشخصات براي ريخته گري فولاد نيكل كروم موليبدن (1150-1300 مگاپاسكال)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS HC 103:1974 Specification for 23% chromium-nickel-tungsten corrosion-resisting steel castings (Cr 23, Ni 11, W 3) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.http://www.filefactory.com/ كارشناسي HC 103:1974 مشخصات براي 23 ٪ كروم نيكل و تنگستن - ريخته گري فولاد مقاوم در برابر خوردگي (كروم 23 ، نيكل 11 ، عرض 3)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS HC 104:1974 Specification for 19% chromium-10% nickel niobium-stabilized corrosion-resisting steel castings (460 MPa) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://www.megavideo.com/ كارشناسي HC 104:1974 مشخصات براي 19 ٪ كروم - 10 ٪ نيكل نيوبيم تثبيت شده مقاوم در برابر خوردگي ريخته گري فولاد (460 مگاپاسكال)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS HC 105:1974 Specification for 18% chromium-11% nickel-2.5% molybdenum niobium-stabilized corrosion-resisting steel castings (500 MPa) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://hotfile.com/ كارشناسي HC 105:1974 مشخصات براي 18 ٪ كروم - 11 ٪ 2.5 ٪ نيكل موليبدن نيوبيم تثبيت شده ، مقاوم در برابر خوردگي ريخته گري فولاد (500 مگاپاسكال)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS HC 2:1973 Specification for carbon-manganese steel castings (550 N/mm2) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://ifile.it كارشناسي HC 2:1973 مشخصات براي ريخته گري فولاد كربن منگنز (550 N/mm2)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS HC 202:1973 Specification for precipitation hardening nickel base chromium-niobium-molybdenum-iron-tungsten alloy castings (Cr 20.0, Nb 6.6, Mo 6.0, Fe 3.0, W 2.5) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://www.4shared.com/ كارشناسي HC 202:1973 مشخصات براي سفت شدن حدود ريخته گري آلياژ پايه نيكل كروم ، موليبدن ، نيوبيم ، آهن تنگستن (كروم 20.0 ، توجه 6.6 ، 6.0 مو ، آهن 3.0 ، 2.5 وات)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS HC 205:1974 Specification for precipitation hardening nickel base chromium-cobalt-molybdenum-titanium alloy castings (Cr 20, Co 20, Mo 6, Ti 2) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?http://www.fileserve.com/ كارشناسي HC 205:1974 مشخصات براي بارش سخت شدن پايه نيكل ريخته گري آلياژ كروم كبالت موليبدن ، تيتانيم (كروم 20 ، 20 شركت ، 6 موليبدن ، تيتانيم 2)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS HC 206:1975 Specification for precipitation hardening nickel base chromium-cobalt-molybdenum-titanium alloy precision castings (Cr 20, Co 20, Mo 6, Ti 2) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://rapidshare.com/ كارشناسي HC 206:1975 مشخصات براي بارش سخت شدن پايه نيكل كروم كبالت موليبدن ، تيتانيم ريخته گري دقيق آلياژ (كروم 20 ، 20 شركت ، 6 موليبدن ، تيتانيم 2)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS HC 3:1973 Specification for 1% chromium-molybdenum low alloy steel castings (700 N/mm2) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://mediafire.com/ كارشناسي HC 3:1973 مشخصات براي ريخته گري آلياژ 1 ٪ كروم موليبدن فولاد كم (700 N/mm2)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS HC 301:1973 Specification for cobalt base chromium-nickel-tungsten alloy castings (Cr 25.5, Ni 10.5. W 7.5) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://megaupload.com/ كارشناسي HC 301:1973 مشخصات براي كبالت پايه ريخته گري آلياژ كروم نيكل و تنگستن - (25.5 كروم ، نيكل 10.5. عرض 7.5)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS HC 4:1973 Specification for 3% chromium-molybdenum steel castings (620-770 N/mm2) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://megaupload.com/ كارشناسي HC 4:1973 مشخصات براي ريخته گري فولاد 3 ٪ كروم موليبدن (620-770 N/mm2)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS HC 401:1974 Specification for 18% nickel maraging steel precision castings (1600-1850 MPa) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.http://www.filefactory.com/ كارشناسي HC 401:1974 مشخصات براي نيكل 18 ٪ maraging فولاد ريخته گري دقيق (1600-1850 مگاپاسكال)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS HC 402:1977 Specification for cast iron ring pots (centrifugally cast) (suitable for piston rings up to 200 mm in diameter) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://www.megavideo.com/ كارشناسي HC 402:1977 مشخصات براي بازيگران گلدان حلقه آهن (centrifugally بازيگران) (مناسب براي رينگ پيستون تا 200 ميلي متر قطر)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS HC 403:1977 Specification for high chromium alloy cast iron ring pots (centrifugally cast) (suitable for piston rings up to 400 mm in diameter) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://hotfile.com/ كارشناسي HC 403:1977 مشخصات براي آلياژ كروم بالا بازيگران گلدان حلقه آهن (centrifugally بازيگران) (مناسب براي رينگ پيستون تا 400 ميلي متر قطر)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS HC 404:1977 Specification for chromium-molybdenum alloy cast iron ring pots (suitable for centrifugally cast and sand cast sealing rings, piston rings and cylinder liners) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://ifile.it كارشناسي HC 404:1977 مشخصات براي كروم موليبدن آلياژ ريخته گري گلدان حلقه آهن (مناسب براي centrifugally بازيگران بازيگران و آب بندي شن و ماسه حلقه ، رينگ پيستون و سيلندر آستر)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS HC 5:1973 Specification for 3% nickel case hardening steel castings (700 N/mm2) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://www.4shared.com/ كارشناسي HC 5:1973 مشخصات براي مورد 3 ٪ نيكل سخت ريخته گري فولاد (700 N/mm2)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS HC 502:1981 Specification for copper base aluminium-nickel-iron alloy castings (620 MPa) (Al 9.5, Ni 5, Fe 5) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?http://www.fileserve.com/ كارشناسي HC 502:1981 مشخصات براي مس آلومينيوم ريخته گري پايه نيكل و آلياژ آهن (620 مگاپاسكال) (آل 9.5 ، 5 نيكل ، آهن 5)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS HC 6:1973 Specification for 3% chromium-molybdenum nitriding steel castings (850-1000 N/mm2) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://rapidshare.com/ كارشناسي HC 6:1973 مشخصات براي 3 ٪ كروم موليبدن - nitriding ريخته گري فولاد (850-1،000 N/mm2)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS HC 7:1974 Specification for 3% chromium-molybdenum steel castings (880-1080 MPa) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://mediafire.com/ كارشناسي HC 7:1974 مشخصات براي ريخته گري فولاد 3 ٪ كروم موليبدن (880-1،080 مگاپاسكال)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS HC 8:1974 Specification for 3% chromium-molybdenum steel castings (1150-1300 MPa) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://megaupload.com/ كارشناسي HC 8:1974 مشخصات براي ريخته گري فولاد 3 ٪ كروم موليبدن (1150-1300 مگاپاسكال)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS HC 9:1974 Specification for nickel-chromium-molybdenum steel castings (880-1080 MPa) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://megaupload.com/ كارشناسي HC 9:1974 مشخصات براي ريخته گري فولاد نيكل كروم موليبدن (880-1،080 مگاپاسكال)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS HR 209:1989 Specification for nickel-chromium-cobalt-molybdenum-titanium-aluminium heat-resisting alloy sheet, strip and plate: softened (nickel base, Cr 18, Co 14, Mo 7, Ti 2.2, Al 2.1) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.http://www.filefactory.com/ كارشناس منابع انساني براي 209:1989 مشخصات نيكل كروم كبالت موليبدن ، آلومينيوم ، تيتانيوم مقاوم در برابر گرما آلياژ ورق ، نوار و صفحه : نرمش نشان داد (پايه نيكل ، كروم 18 ، شركت 14 ، 7 موليبدن ، تيتانيم 2.2 ، 2.1 آل)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS HR 240:1972 Specification for cobalt-chromium-tungsten-nickel-manganese heat-resisting alloy plate, sheet and strip (cobalt base Cr 20, W 15, Ni 10, Mn 1.5) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://www.megavideo.com/ كارشناس منابع انساني براي 240:1972 مشخصات كبالت كروم تنگستن منگنز نيكل آلياژ مقاوم در برابر حرارت صفحه ، ورق و نوار (كبالت پايه كروم 20 ، عرض 15 ، 10 نيكل ، منگنز 1.5)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS HR 402:1973 Specification for nickel-chromium-cobalt-titanium-aluminium heat-resisting alloy cold worked and softened seamless tubes (nickel base, Cr 19.5, Co 18.0, Ti 2.5, Al 1.5) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://hotfile.com/ كارشناس منابع انساني براي 402:1973 مشخصات نيكل كروم كبالت تيتانيوم آلومينيوم گرما مقاوم در برابر سرما آلياژ كار مي كرد و لوله هاي بدون درز نرم (پايه نيكل ، كروم ، 19.5 ، 18.0 شركت ، تيتانيم 2.5 ، 1.5 آل)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS HR 403:1973 Specification for nickel-chromium-titanium heat-resisting alloy cold-worked and softened seamless tubes (nickel base, Cr 19.5, Ti 0.4) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://ifile.it كارشناس منابع انساني براي 403:1973 مشخصات نيكل كروم ، تيتانيوم مقاوم در برابر گرما آلياژ سرد كار مي كرد و لوله هاي بدون درز نرم (پايه نيكل ، كروم ، 19.5 ، 0.4 تيتانيم)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS HR 404:1973 Specification for nickel-cobalt-chromium-molybdenum-titanium-aluminium heat-resisting alloy cold worked solution treated seamless tubes (nickel base, Co 20, Cr 20, Mo 5.9, Ti 2.1, Al 0.5) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://www.4shared.com/ كارشناس منابع انساني براي 404:1973 مشخصات نيكل كبالت كروم موليبدن - تيتانيوم آلومينيوم آلياژي مقاوم در برابر گرما راه حل سرد كار درمان لوله هاي بدون درز (پايه نيكل ، شركت 20 ، 20 كروم ، موليبدن 5.9 ، 2.1 تيتانيم ، ال 0.5)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS HR 505:1981 Specification for nickel-chromium-iron-titanium-niobium-aluminium heat-resisting alloy round wire for thread inserts (maximum diameter 2 mm) (nickel base, Cr 15.5, Fe 7.0, Ti 2.5, Nb/Ta 0.95, Al 0.70) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?http://www.fileserve.com/ كارشناس منابع انساني براي 505:1981 مشخصات نيكل كروم آهن تيتانيوم نيوبيم - آلومينيوم آلياژي مقاوم در برابر حرارت سيم دور براي درج موضوع (از قطر آن حداكثر 2 ميليمتر) (پايه نيكل ، كروم ، 15.5 ، 7.0 آهن ، تيتانيم 2.5 ، توجه / تهراناونيو 0.95 ،.70 آل)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS HR 506:1989 Nickel-chromium-cobalt-titanium-aluminium heat-resisting alloy wire: softened (Nickel base, Cr 19.5, Co 18, Ti 2.5, Al 1.5) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://rapidshare.com/ كارشناس منابع انساني 506:1989 نيكل كروم كبالت تيتانيوم آلومينيوم مقاوم در برابر حرارت سيم آلياژ : نرم (پايه نيكل ، كروم ، 19.5 ، 18 شركت ، تيتانيم 2.5 ، 1.5 آل)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS HR 650:1972 Specification for high expansion heat-resisting steel bar and wire for the manufacture of bolts, studs, set screws and nuts (Ni 25.5, Cr 15, Ti 2, Mn 1.5, Mo 1.25, Si 0.7, V 0.3) (limiting ruling section 20 mm) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://mediafire.com/ كارشناس منابع انساني براي گسترش 650:1972 مشخصات بالا و مقاوم در برابر حرارت نوار فولادي و سيم براي توليد پيچ و مهره ، ناوداني ها ، مجموعه اي از پيچ و مهره (25.5 نيكل ، كروم 15 ، تيتانيم 2 ، منگنز 1.5 ، 1.25 موليبدن ، سي 0.7 ، 0.3 ولت) (محدود كردن بخش حاكم 20 ميلي متر)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS IEC 60462:2010 Nuclear instrumentation. Photomultiplier tubes for scintillation counting. Test procedures Attachment Credit Added http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://megaupload.com/ كارشناس كميسيون مستقل انتخابات 60462:2010 هسته اي ابزار دقيق. لوله Photomultiplier براي شمارش برق. تست روش اعتبار اضافه شده
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS IEC 60737:2010 Nuclear power plants. Instrumentation important to safety Temperature sensors (in-core and primary coolant circuit). Characteristics and test methods Attachment Credit Added http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://megaupload.com/ كارشناس كميسيون مستقل انتخابات 60737:2010 نيروگاه هاي هسته اي. ابزار مهم براي ايمني سنسورهاي دما (در هسته و مدار خنك كننده اوليه). مشخصات و روش آزمون اعتبار اضافه شده
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS IEC 61882:2001 HAZOP Studies - Application Guide - 200 $ IRDADEH DOWNLOAD ?] Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.http://www.filefactory.com/ كارشناس كميسيون مستقل انتخابات 61882:2001 مطالعات HAZOP راهنماي كاربردي 200؟
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS IEC 61892-5:2010 Mobile and fixed offshore units. Electrical installations. Mobile unit Attachment Credit Added http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://www.megavideo.com/ كارشناس كميسيون مستقل انتخابات 61892-5:2010 موبايل و ثابت واحدهاي دريايي. تاسيسات برق. موبايل اعتباري واحد اضافه شده
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS IEC 62484:2010 Radiation protection instrumentation. Spectroscopy-based portal monitors used for the detection and identification of illicit trafficking of radioactive material Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://hotfile.com/ كارشناس كميسيون مستقل انتخابات 62484:2010 تابش ابزار حمايت مي كند. طيف هاي مبتني بر پورتال مورد استفاده قرار مانيتور براي تشخيص و شناسايي از قاچاق غيرقانوني مواد راديواكتيو
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 10298:2010 Determination of toxicity of a gas or gas mixture.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://ifile.it كارشناس ايزو 10298:2010 تعيين مسموميت از گاز يا گاز مخلوط
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 10579:2010 Geometrical product specifications (GPS). Dimensioning and tolerancing. Non-rigid parts Attachment Credit Added http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://www.4shared.com/ كارشناس ايزو 10579:2010 مشخصات محصول هندسي (جيپياس). ابعاد و tolerancing. غير سفت و سخت بخش اعتباري اضافه شده
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 10617:2010 Textiles. Standard data format for colorimetric communication. Textiles and related measurements Attachment Credit Added http://tiny.cc/standard-rapidshare?http://www.fileserve.com/ ايزو 10617:2010 كارشناسي پارچه. استاندارد فرمت داده براي برقراري ارتباط رنگ سنجي. پارچه و اندازه گيري هاي مربوط به اعتبار اضافه شده
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 10710:2010 Water quality. Growth inhibition test with the marine and brackish water macroalga Ceramium tenuicorne Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://rapidshare.com/ كارشناس ايزو 10710:2010 كيفيت آب. آزمون رشد مهار با دريايي و لب شور آب macroalga tenuicorne Ceramium
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 10791-9:2001 Test conditions for machining centres. Evaluation of the operating times of tool change and pallet change Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://mediafire.com/ كارشناس ايزو 10791-9:2001 شرايط آزمون براي مراكز ماشينكاري. بررسي بار از عامل تغيير و تغيير پالت ابزار
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 10961:2010 Gas cylinders. Cylinder bundles. Design, manufacture, testing and inspection.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://megaupload.com/ كارشناس ايزو 10961:2010 سيلندر گاز. بسته نرم افزاري سيلندر. طراحي ، ساخت ، تست و بازرسي
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 113:2010 Rolling bearings. Plummer block housings. Boundary dimensions Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://megaupload.com/ كارشناس ايزو 113:2010 ياطاقان ¬ هاي نورد. بدنه پلامر را مسدود كند. ابعاد مرزي
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 11639:2010 Aerospace. Part numbering for hose assemblies Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.http://www.filefactory.com/ ايزو 11639:2010 كارشناسي هوافضا. قسمت شماره براي مجامع شلنگ
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 1173:2001 Assembly tools for screws and nuts. Drive ends for hand and machine-operated screwdriver bits and connecting parts. Dimensions, torque testing Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://www.megavideo.com/ كارشناس ايزو 1173:2001 ابزار مجلس براي پيچ و مهره. درايو به پايان مي رسد براي دست و ماشين اداره بيت پيچ گوشتي و اتصال قطعات. ابعاد ، تست گشتاور
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 12315:2010 Aluminium oxide primarily used for production of aluminium. Method for calculating the Al2O3 content of smelter-grade alumina Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://hotfile.com/ كارشناس ايزو 12315:2010 آلومينيوم اكسيد در درجه اول براي توليد آلومينيوم استفاده مي شود. روش محاسبه مقدار Al2O3 از آلومينا ذوب درجه
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 13264:2010 Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage. Thermoplastics fittings. Test method for mechanical strength or flexibility of fabricated fittings Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://ifile.it كارشناس ايزو 13264:2010 Thermoplastics سيستم لوله كشي براي غير فشار زهكشي زيرزميني و فاضلاب. Thermoplastics اتصالات. روش آزمون مقاومت مكانيكي و يا انعطاف پذيري اتصالات ساخته
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 13674-1:2010 Road vehicles. Test method for the quantification of on-centre handling. Weave test Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://www.4shared.com/ كارشناس ايزو 13674-1:2010 وسايل نقليه جاده. روش آزمون جهت اندازه از دست زدن به در مركز. آزمون بافت
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 14237:2010-boxuesky Surface chemical analysis - Secondary-ion mass spectrometry - Determination of boron atomic concentration in silicon using uniformly doped materials Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?http://www.fileserve.com/ كارشناس ايزو 14237:2010 - boxuesky سطح تجزيه و تحليل شيميايي يون ثانويه جرم تعيين طيف سنجي از غلظت بورون اتمي در سيليكون با استفاده از مواد يكنواخت doped
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 15629:2002 Pallets for materials handling. Quality of fasteners for assembly of new and repair of used, flat, wooden pallets Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://rapidshare.com/ كارشناس ايزو 15629:2002 پالت براي دست زدن به مواد. كيفيت اتصال دهنده براي مونتاژ و تعمير جديد استفاده مي شود ، مسطح ، پالت چوبي
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 15686-2:2001 Buildings and construction assets - Service life planning - Part 2 Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://mediafire.com/ كارشناس ايزو 15686-2:2001 ساختمان ها و دارايي هاي ساخت و ساز خدمات زندگي برنامه ريزي قسمت 2
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 16412:2005 Air cargo equipment. Air cargo pallets. Utilization guidelines Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://megaupload.com/ كارشناس ايزو 16412:2005 هوايي تجهيزات باري. پالت هوايي محموله. دستورالعمل استفاده
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 18115-1:2010-boxuesky Surface chemical analysis - Vocabulary Part 1: General terms and terms used in spectroscopy Attachment Recommend Level: 1 Credit Added http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://megaupload.com/ كارشناس ايزو 18115-1:2010 - boxuesky تجزيه و تحليل شيميايي سطح واژگان قسمت 1 : شرايط عمومي و شرايط به كار رفته در طيف سنجي به بقيه پيشنهاد كنيد سطح : 1 اعتبار اضافه شده
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 18911:2010 Imaging materials. Processed safety photographic films. Storage practices Attachment Credit Added http://tiny.cc/standard-rapidshare?.http://www.filefactory.com/ كارشناس ايزو 18911:2010 مواد تصويربرداري. پردازش ايمني عكاسي فيلم. ذخيره سازي شيوه هاي اعتباري اضافه شده
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 20022-2:2007 Financial services. UNIversal Financial Industry message scheme. Roles and responsibilities of the registration bodies Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://www.megavideo.com/ كارشناس ايزو 20022-2:2007 خدمات مالي. صنعت جهاني مالي طرح پيام. نقش ها و مسئوليت هاي بدن ثبت نام
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 20341 - 2003-08 Surface chemical analysis -- Secondary-ion mass spectrometry -- Method for estimating depth resolution parameters with multiple delta-layer reference materials Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://hotfile.com/ كارشناس ايزو 20،341 2،003-08 سطحي شيميايي تجزيه و تحليل -- يون ثانويه طيف سنجي جرمي -- روش برآورد پارامتر دلتا با وضوح عمق لايه مواد مرجع چندگانه
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 20703:2006 Gas cylinders -- Refillable welded aluminium-alloy cylinders -- Design, construction and testing Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://ifile.it كارشناس ايزو 20703:2006 سيلندر گاز -- قابل تعويض جوش آلومينيوم آلياژي استوانه ها -- طراحي ، ساخت و تست
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 21931-1:2010 Sustainability in building construction. Framework for methods of assessment of the environmental performance of construction works. Buildings Attachment Credit Added http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://www.4shared.com/ كارشناس ايزو 21931-1:2010 پايداري در ساختمان. چارچوبي براي روشهاي ارزيابي عملكرد زيست محيطي از كارهاي ساختماني. اعتبار ساختمان اضافه شده
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 22413:2010 Transfer sets for pharmaceutical preparations. Requirements and test methods Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?http://www.fileserve.com/ كارشناس ايزو 22413:2010 مجموعه براي انتقال مواد شيميايي. الزامات و روش آزمون
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 22538-5:2010 Space systems. Oxygen safety. Operational and emergency procedures Attachment Credit Added http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://rapidshare.com/ كارشناس ايزو 22538-5:2010 سيستم هاي فضايي. ايمني اكسيژن. عملياتي و روشهاي اضطراري اعتباري اضافه شده
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 22915-4:2009 Industrial trucks. Verification of stability. Pallet stackers, double stackers and order-picking trucks with operator position elevating up to and including 1200 mm lift height Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://mediafire.com/ كارشناس ايزو 22915-4:2009 كاميون هاي صنعتي. امنيتي ثبات. stackers پالت ، stackers دو و كاميون سفارش - چيدن با موقعيت اپراتور ارتقاء تا 1200 ميلي متر و از جمله ارتفاع بلند
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 25297-1:2010 Optics and photonics. Electronic exchange of optical data. NODIF information model Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://megaupload.com/ كارشناس ايزو 25297-1:2010 اپتيك و فوتونيك. تبادل الكترونيكي داده هاي نوري. NODIF مدل اطلاعات
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 26022:2010 Road vehicles. Ergonomic aspects of transport information and control systems. Simulated lane change test to assess in-vehicle secondary task deman Attachment Credit Added http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://megaupload.com/ كارشناس ايزو 26022:2010 وسايل نقليه جاده. جنبه هاي ارگونوميك از اطلاعات حمل و نقل و سيستم هاي كنترل. شبيه سازي خط براي ارزيابي آزمون تغيير در وسايل نقليه ثانويه وظيفه deman اعتباري اضافه شده
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 28343:2010 Rubber compounding ingredients. Process oils. Determination of glass transition temperature by DSC Attachment Credit Added http://tiny.cc/standard-rapidshare?.http://www.filefactory.com/ كارشناس ايزو 28343:2010 مواد تشكيل دهنده تركيبات لاستيكي. روغن فرآيند. تعيين درجه حرارت انتقال شيشه اي توسط DSC اعتباري اضافه شده
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 29383:2010 Terminology policies. Development and implementation Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://www.megavideo.com/ ايزو 29383:2010 كارشناسي اصطلاحات سياست. توسعه و پياده سازي
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 4190-1:2010 Lift (Elevator) installation. Class I, II, III and VI lifts Attachment Credit Added http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://hotfile.com/ كارشناس ايزو 4190-1:2010 آسانسور (آسانسور) نصب و راه اندازي. كلاس اول ، دوم ، سوم و ششم آسانسور اعتباري اضافه شده
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 5-4:2009 Photography and graphic technology. Density measurements. Geometric conditions for reflection density Attachment Credit Added http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://ifile.it كارشناس ايزو 5-4:2009 عكاسي و فناوري هاي گرافيكي. اندازه گيري چگالي. شرايط هندسي براي انعكاس تراكم اعتباري اضافه شده
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 582 1995 Rolling bearings. Chamfer dimensions. Maximum values Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://www.4shared.com/ كارشناس ايزو 582 1995 ياطاقان ¬ هاي نورد. ابعاد چمفر. حداكثر مقادير
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 6732:2010 Milk and milk products. Determination of iron content. Spectrometric method (Reference method) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?http://www.fileserve.com/ كارشناس ايزو 6732:2010 شير و محصولات لبني. تعيين مقدار آهن است. روش Spectrometric (روش مرجع)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 690:2010 Information and documentation. Guidelines for bibliographic references and citations to information resources Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://rapidshare.com/ كارشناس ايزو 690:2010 اطلاعات و اسناد. راهنمايي هايي براي منابع كتابشناختي و استناد به منابع اطلاعات
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 80000-3-2007 - [R.P. 1]- 1 $ IRDADEH DOWNLOAD ?] Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://mediafire.com/ ايزو كارشناسي 80000-3-2007 [R.P. 1 1؟
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 80000-5-2007 - [R.P. 1]- 1 $ IRDADEH DOWNLOAD ?] Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://megaupload.com/ ايزو كارشناسي 80000-5-2007 [R.P. 1 1؟
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 9277:2010 Determination of the specific surface area of solids by gas adsorption. BET method Attachment Credit Added http://tiny.cc/standard-rapidshare?.://megaupload.com/ كارشناس ايزو 9277:2010 از تعيين سطح مشخص از مواد جامد جذب شده توسط گاز. شرط استفاده از روش اعتبار اضافه شده
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO 9533:2010 Earth-moving machinery. Machine-mounted audible travel alarms and forward horns. Test methods and performance criteria Attachment Credit Added http://tiny.cc/standard-rapidshare?.http://www.filefactory.com/ كارشناس ايزو 9533:2010 زمين در حال حركت ماشين آلات. ماشين سوار شده آلارم سمعي و سفر شاخ جلو. روش آزمون و معيارهاي عملكرد اعتباري اضافه شده
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO/IEC 15420:2009 Information technology. Automatic identification and data capture techniques. EAN/UPC bar code symbology specification Attachment Credit Added http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://www.megavideo.com/ كارشناس ايزو 15420:2009 فناوري اطلاعات. شناسايي خودكار و داده ها تكنيك هاي فيلم برداري كنيد. EAN / UPC نوار كد نماد خصوصيات اعتباري اضافه شده
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS ISO/IEC 19785-4:2010 Information technology. Common Biometric Exchange Formats Framework. Security block format specifications Attachment Credit Added http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://hotfile.com/ كارشناس ايزو / كميسيون مستقل انتخابات 19785-4:2010 فن آوري اطلاعات. متداول بيومتريك تبادل چهارچوب فرمت. امنيت بلوك مشخصات فرمت هاي اعتباري اضافه شده
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS L 105:1971 Specification for tube of aluminium-copper-magnesium-silicon-manganese alloy (solution treated and aged at room temperature) (not exceeding 10 mm wall thickness) (Cu 4.4, Mg 0.5, Si 0.7, Mn 0.6) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://ifile.it كارشناسي ل 105:1971 مشخصات براي لوله از آلياژ آلومينيوم مس منيزيم سيليكون منگنز (راه حل درمان و سن در درجه حرارت اتاق) (حداكثر 10 ميلي متر ضخامت ديوار) (مس 4.4 ، 0.5 ميلي گرم ، 0.7 سي ، منگنز 0.6)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS L 109:1971 Specification for aluminium-coated sheet and strip of aluminium-copper-magnesium-manganese alloy (solution treated and aged at room temperature) (Cu 4.4, Mg 1.5, Mn 0.6) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?.:http://www.4shared.com/ كارشناسي ل 109:1971 مشخصات براي ورق آلومينيوم پوشش داده شده و نوار از آلياژ آلومينيوم مس منيزيم منگنز (راه حل درمان و سن در درجه حرارت اتاق) (مس 4.4 ، 1.5 ميلي گرم ، منگنز 0.6)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS L 110:1971 Specification for aluminium-coated sheet and strip of aluminium-copper-magnesium-manganese alloy (supplied for solution treatment by the user) (Cu 4.4, Mg 1.5, Mn 0.6) Attachment.pdf http://tiny.cc/standard-rapidshare?http://www.fileserve.com/ كارشناسي ل 110:1971 مشخصات براي ورق آلومينيوم پوشش داده شده و نوار از آلياژ آلومينيوم مس منگنز منيزيم (براي درمان راه حل توسط كاربر عرضه) (مس 4.4 ، 1.5 ميلي گرم ، منگنز 0.6)
[$ IRDADEH DOWNLOAD | BS]BS L 112:1971 Specification for forging stock and forgings

کلمات کلیدی :
استانداردها بين المللي در كتابخانه د

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید