مشخصات آگهی دهنده

كتابخانه الكترونيك داده -3 Nisee
09126599985
توافقی
1397-01-16
1397-02-15
2746 بار
11274007

كتابخانه الكترونيك داده -3 Nisee
آموزش كتابهاي آموزشي

كتابخانه الكترونيك داده -3 Nisee

ارائه جديدترين كتب بين المللي در كتابخانه الكترونيك داده
در سريع ترين زمان ممكن Full Text استانداردها در اختيار شما خواهد بود .
براي سفارش و دريافت مشخصات استاندارد درخواستي, عنوان استاندارد را به ميل [email protected]ارسال نماييد.
همچنين براي دريافت ليست استاندارد كتب و پايان نامه هاي موجود در زمينه درخواستي , مي توانيد لغات كليدي مورد نظر را ارسال نماييد . ليست موضوعي مرتبط در مدت 24 ساعت در اختيار شما قرار ميگيرد .
براي اطلاعات بيشتر با ايميل [email protected] در ارتباط باشيد
UCB/SESM-1969/22 Stability Analysis of Axisymmetric Shells, Hsueh, Te-Ming; Wilson, Edward L. تجزيه و تحليل از پوسته Axisymmetric UCB/SESM-1969/22 ثبات Hsueh ، ته مينگ ، ويلسون ، ادوارد ال. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/ifile.it DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1969/23 Transient Wave Propagation in Transversely Isotropic Rods, Mengi, Yalçin; McNiven, Hugh D. UCB/SESM-1969/23 انتشار امواج گذرا در ميله عرضي ايزوتروپيك بود ، Mengi ، Yalçin ؛ McNiven ، هيو D. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.4shared.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1969/24 Dispersion of Cylindrical Waves in a Viscoelastic Body, McNiven, Hugh D.; Mengi, Yalçin UCB/SESM-1969/24 پراكندگي امواج استوانه اي بدن ويسكوالاستيك ، McNiven ، هيو D. ؛ Mengi ، Yalçin http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.fileserve.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1969/25 Model Analysis of the A D Edmonston Pumping Plant Discharge Line Manifolds, Godden, William G.; Griffith, Alvin R. UCB/SESM-1969/25 مدل تجزيه و تحليل AD Edmonston پمپاژ منيفولدهاي خط تخليه كارخانه ، Godden ، ويليام جي گريفيث ، R. آلوين http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/rapidshare.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1969/26 On the Identification Problem in Linear Viscoelasticity, Distefano, J. Nestor UCB/SESM-1969/26 در مشكل شناسايي در Viscoelasticity خطي ، Distefano ، J. نستور http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/mediafire.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1969/27 Quasilinearization and Nonlinear Volterra Integral Equations: I Computation of Creep Deflections of Metal Structures, Distefano, J. Nestor; Sackman, Jerome L. UCB/SESM-1969/27 Quasilinearization و غير خطي معادلات انتگرال Volterra : محاسبه انحراف خزش سازه هاي فلزي ، Distefano ، J. نستور ؛ Sackman ، جروم L. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/megaupload.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1969/28 Refined Finite Element Analysis of Elastic Plastic Thin Shells of Revolution, Sharifi, Parviz; Popov, Egor P. UCB/SESM-1969/28 تصفيه تجزيه و تحليل اجزاء محدود الاستيك پوسته پلاستيكي نازك از انقلاب ، شريفي ، پرويز ؛ پوپوف ، Egor P. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/megaupload.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1969/29 Three-Dimensional Steady State Flow of Fluids in Porous Solids, Taylor, Robert L.; Doherty, William P.; Wilson, Edward L. UCB/SESM-1969/29 سه بعدي جريان امور خارجه افزايش فشار مايعات در جامدات متخلخل ، تيلور ، رابرت ال. دوهرتي ، ويليام پي ، ويلسون ، ادوارد ال. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.filefactory.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1970/01 Analysis of Stiffened Plates Using the Finite Element Method, Clough, Ray W.; Mojtahedi, Soheil UCB/SESM-1970/01 تجزيه و تحليل صفحات Stiffened با استفاده از روش اجزاء محدود ، Clough ، ري W. ؛ مجتهدي ، سهيل http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.megavideo.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1970/02 Analysis of Orthotropic Folded Plates with Eccentric Stiffeners, Willam, Kaspar J.; Scordelis, Alex C. UCB/SESM-1970/02 تجزيه و تحليل از صفحات تاشده داراي محور اصلي عمودي با سخت كننده ها خارج از مركز ، Willam ، Kaspar J. ؛ Scordelis ، الكس C. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/hotfile.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1970/03 Computer Program for Prismatic Folded Plates with Plate and Beam Elements, Meyer, Christian; Scordelis, Alex C. UCB/SESM-1970/03 برنامه هاي كامپيوتري براي پليت هاي منشوري تاشده با پليت و عناصر پرتو ، ماير ، مسيحي ، Scordelis ، الكس C. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/ifile.it DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1970/04 Tubular Joints Under Alternating Load, Bouwkamp, Jack G.; Stephen, Roy M. UCB/SESM-1970/04 اتصالات لوله تحت بار متناوب ، Bouwkamp ، جك G. ، استفان ، روي M. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.4shared.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1970/05 Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Frames and Panels, Franklin, H. A. UCB/SESM-1970/05 تحليل غير خطي از قاب و پانل هاي بتن مسلح ، فرانكلين ، HA http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.fileserve.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1970/06 Computer Programs for Bridge Deck Analysis, Powell, Graham H.; Buckle, Ian G. UCB/SESM-1970/06 برنامه هاي كامپيوتري براي تجزيه و تحليل عرشه پل ، پاول ، گراهام H. ؛ دست و پنجه نرم ، ايان G. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/rapidshare.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1970/07 Theoretical Investigations of Bridge Deck Behavior, Buckle, Ian G.; Powell, Graham H. UCB/SESM-1970/07 تحقيقات نظري رفتار عرشه پل ، دست و پنجه نرم ، ايان G. ؛ پاول ، گراهام H. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/mediafire.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1970/08 Analysis of Curved Folded Plate Structures, Meyer, Christian; Scordelis, Alex C. UCB/SESM-1970/08 تجزيه و تحليل منحني سازه ورق تاشده ، ماير ، مسيحي ، Scordelis ، الكس C. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/megaupload.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1970/09 Development and Application of a Continuum Theory of Mixtures Including Electromagnetic and Thermodynamic Aspects, Robl, Frank J. UCB/SESM-1970/09 توسعه و كاربرد اين نظريه پيوسته از مخلوط شامل جنبه هاي الكترومغناطيسي و ترموديناميكي ، Robl ، فرانك جي. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/megaupload.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1970/10 Computer Program for Cellular Structures of Arbitrary Plan Geometry, Willam, Kaspar J.; Scordelis, Alex C. UCB/SESM-1970/10 برنامه هاي كامپيوتري براي ساختارهاي سلولي هندسه طرح خودسرانه ، Willam ، Kaspar J.. Scordelis ، الكس C. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.filefactory.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1970/11 Finite Element Analysis of Tubular K Joints, Greste, Ojars UCB/SESM-1970/11 تجزيه و تحليل عنصر محدود از اتصالات لوله K ، Greste ، Ojars http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.megavideo.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1970/12 The Analysis of Moderately Thick to Thin Shells by the Finite Element Method, Pawsey, Stuart F. UCB/SESM-1970/12 تحليل نسبتا ضخيم براي پوسته هاي نازك توسط روش اجزاء محدود ، Pawsey ، استوارت F. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/hotfile.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1970/13 Transient Response of Finite Rods using the Method of Mode Superposition, Mengi, Yalçin UCB/SESM-1970/13 پاسخ گذرا ، ميله هاي بالاتر از محدود را با استفاده از روش انطباق حالت Mengi ، Yalçin http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/ifile.it DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1970/14 Quasilinearization and Nonlinear Volterra Integral Equations: II Nonlinear Structural Design Problems in the Presence of Creep, Distefano, J. Nestor UCB/SESM-1970/14 Quasilinearization و معادلات انتگرال غير خطي Volterra : II غيرخطي مشكلات طراحي ساختاري در حضور خزش ، Distefano ، J. نستور http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.4shared.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1970/15 Model Analysis of the Castaic Reservoir Intake Tower, Godden, William G.; Tuncag, Mozaffer; Wasley, David L. UCB/SESM-1970/15 مدل تجزيه و تحليل از برج مصرف مخزن Castaic ، Godden ، ويليام جي. Tuncag ، Mozaffer ؛ Wasley ، ديويد ال. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.fileserve.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1970/16 Response in a Transversely Isotropic Rod to a Transient Input, McNiven, Hugh D.; Mengi, Yalçin UCB/SESM-1970/16 پاسخ در يك ميله عرضي ايزوتروپيك به ورودي گذرا ، McNiven ، هيو D. ؛ Mengi ، Yalçin http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/rapidshare.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1970/17 Computer Evaluation of Automobile Barrier Systems, Powell, Graham H. ارزيابي UCB/SESM-1970/17 كامپيوتر از سيستم هاي خودرو راهبند ، پاول ، گراهام H. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/mediafire.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1970/18 Large Deflection Dynamic Analysis of Thin Shells Using the Finite Element Method, Yeh, Chang-Hua UCB/SESM-1970/18 انحراف بزرگ تجزيه و تحليل ديناميكي پوسته هاي نازك با استفاده از روش اجزاء محدود ، يه ، چانگ هوآ http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/megaupload.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1970/19 Finite Element Study of Reinforced Concrete Beams with Diagonal Tension Cracks, Ngo, De; Franklin, H. A.; Scordelis, Alex C. UCB/SESM-1970/19 محدود عنصر مطالعه پرتو هاي بتن آرمه با ترك كشش مورب ، سازمان هاي غيردولتي ، DE ؛ فرانكلين ، HA ؛ Scordelis ، الكس C. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/megaupload.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1970/20 SAP - A General Structural Analysis Program, Wilson, Edward L. UCB/SESM-1970/20 SAP -- برنامه عمومي تحليل سازه ، ويلسون ، ادوارد ال. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.filefactory.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1970/21 A Computer Program for the Analysis of Prismatic Solids, Wilson, Edward L.; Pretorius, Pieter C. UCB/SESM-1970/21 يك برنامه كامپيوتري براي تجزيه و تحليل مواد جامد منشوري ، ويلسون ، ادوارد ال. Pretorius ، پيتر سي. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.megavideo.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1970/22 Analysis and Design of Curved Box Girder Bridges, Meyer, Christian UCB/SESM-1970/22 تجزيه و تحليل و طراحي پل هاي پشت بند منحني جعبه ، ماير ، مسيحي http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/hotfile.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1970/23 Solidification of Portland Cement, Williamson, Robert B. UCB/SESM-1970/23 انجماد از سيمان پرتلند ، ويليامسون ، رابرت ب. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/ifile.it DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1971/01 The Structural Properties of Ross Dam Mass Concrete, Raphael, Jerome M. UCB/SESM-1971/01 سازه خواص بتن سد توده راس ، رافائل ، جروم م. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.4shared.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1971/02 Elastic-Plastic Analysis of Axisymmetric Solids Using Isoparametric Elements, Larsen, Per Kristian; Popov, Egor P. UCB/SESM-1971/02 تحليل الاستيك پلاستيك جامدات Axisymmetric با استفاده از عناصر Isoparametric ، لارسن ، در هر Kristian ؛ پوپوف ، Egor P. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.fileserve.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1971/03 Comparison of Experimental and Theoretical Responses In Hollow Rods to a Transient Input, Pernica, Gerald; McNiven, Hugh D. UCB/SESM-1971/03 مقايسه پاسخ هاي نظري و تجربي در ميلههاي توخالي به ورودي گذرا ، Pernica ، جرالد ؛ McNiven ، هيو D. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/rapidshare.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1971/04 A Computer Program for Analysis of Stiffened Plates Under Combined Inplane and Lateral Loads, Kavlie, Dag; Clough, Ray W. UCB/SESM-1971/04 برنامه كامپيوتري براي تجزيه و تحليل صفحات Stiffened تحت Inplane تركيب شده و بارهاي جانبي ، Kavlie ، پولك ، Clough ، ري W. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/mediafire.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1971/05 Structural Behavior of a Two Span Reinforced Concrete Box Girder Bridge Model, Vol. I -- Design, Construction, Instrumentation and Loading, Bouwkamp, Jack G.; Scordelis, Alex C.; Wasti, Syed Tanvir UCB/SESM-1971/05 رفتار سازه از دو دهانه ، جعبه هاي بتني پشت بند مدل پل ، جلد را استحكام بخشيد. -- طراحي ، ساخت و ساز ، ابزار دقيق و در حال بارگزاري ، Bouwkamp ، جك G. ؛ Scordelis ، C. الكس ؛ Wasti ، سيد تنوير http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/megaupload.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1971/06 Nonlinear Heat Transfer Analysis of Axisymmetric Solids, Farhoomand, Iraj; Wilson, Edward L. UCB/SESM-1971/06 تجزيه و تحليل غيرخطي حرارت انتقال مواد جامد Axisymmetric ، Farhoomand ، ايرج ، ويلسون ، ادوارد ال. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/megaupload.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1971/07 Nonlinear Analysis of Plates Considering Geometric and Material Effects UCB/SESM-1971/07 تحليل غير خطي صفحات با توجه به اثرات هندسي و مادي http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.filefactory.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1971/08 A Constitutive Theory for Elastic-Plastic Crystalline Simple Solids, Tseng, Wen S. UCB/SESM-1971/08 تقويمي تئوري براي جامدات الاستيك پلاستيك كريستالي ساده ، Tseng را ، ون S. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.megavideo.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1971/09 Earthquake Analysis of Interacting Ground-Structure Systems, Rukos, Eduardo A.; Wilson, Edward L. UCB/SESM-1971/09 زلزله تجزيه و تحليل تعامل ساختار سيستم زمين Rukos ، ادواردو A. ، ويلسون ، ادوارد ال. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/hotfile.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1971/10 Analytical Studies of the Southern Crossing Cable Stayed Girder Bridge, Vol. 1, Theory and Determination of Results for Various Load Conditions, Baron, Frank; Lien, Shen Ying UCB/SESM-1971/10 مطالعات تحليلي كابل جنوب تقاطع پل پشت بند ، جلد باقي مانده اند. 1 ، تئوري و تعيين نتايج براي شرايط مختلف بار ، بارون ، فرانك ، حق گروي ، شن يانگ http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/ifile.it DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1971/10 Analytical Studies of the Southern Crossing Cable Stayed Girder Bridge, Vol. 2, Figures Showing the Effects of Various Load Conditions, Baron, Frank; Lien, Shen Ying UCB/SESM-1971/10 مطالعات تحليلي كابل جنوب تقاطع پل پشت بند ، جلد باقي مانده اند. 2 ، شكلها ، نمودارها نمايش اثر شرايط مختلف بار ، بارون ، فرانك ، حق گروي ، شن يانگ http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.4shared.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1971/11 Structural Model Investigations for Ross High Dam - Model 1, Ross High Dam, Raphael, Jerome M. UCB/SESM-1971/11 تحقيقات مدل ساختاري براي سد راس بالا -- مدل شماره 1 ، سد راس بالا ، رافائل ، جروم م. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.fileserve.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1971/12 Flow of Compressible Fluid in Porous Elastic Media, Ghaboussi, Jamshid; Wilson, Edward L. UCB/SESM-1971/12 جريان مايع فشرده در رسانه ها متخلخل الاستيك ، Ghaboussi ، جمشيد ، ويلسون ، ادوارد ال. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/rapidshare.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1971/14 Solving the Galvanic Cell Problem in Ferro-Cement, Christensen, Kenneth A. UCB/SESM-1971/14 حل مشكل همراه گالوانيكي در فرو سيمان ، Christensen ، كنت A. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/mediafire.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1971/15 Effects of Microstructure on Deformation and Fracture of Portland Cement Paste, Williamson, Robert B.; Tewari, Ram Pati UCB/SESM-1971/15 اثر ريزساختار بر تغيير شكل و شكستگي از سيمان پورتلند را چسباندن ، ويليامسون ، رابرت بي. Tewari ، رم Pati http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/megaupload.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1971/16 Structural Behavior of a Two Span Reinforced Concrete Box Girder Bridge Model, Vol. II -- Reduction, Analysis and Interpretation of Results, Scordelis, Alex C.; Bouwkamp, Jack G.; Wasti, Syed Tanvir UCB/SESM-1971/16 رفتار سازه از دو دهانه ، جعبه هاي بتني پشت بند مدل پل ، جلد را استحكام بخشيد. II -- كاهش ، تجزيه و تحليل و تفسير نتايج ، Scordelis ، الكس C. ؛ Bouwkamp ، جك G. ؛ Wasti ، سيد تنوير http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/megaupload.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1971/17 Structural Behavior of a Two Span Reinforced Concrete Box Girder Bridge Model, Vol. III -- Detailed Tables of Experimental and Analytical Results, Scordelis, Alex C.; Bouwkamp, Jack G.; Wasti, Syed Tanvir UCB/SESM-1971/17 رفتار سازه از دو دهانه ، جعبه هاي بتني پشت بند مدل پل ، جلد را استحكام بخشيد. III -- جداول تفصيلي از نتايج تجربي و تحليلي ، Scordelis ، الكس C. ؛ Bouwkamp ، جك G. Wasti ، سيد تنوير http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.filefactory.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1971/18 Dynamic Response of a Human Tibiae - Application to Fracture, Healing, and Osteoporosis, Doherty, William P. UCB/SESM-1971/18 پاسخ ديناميكي يك Tibiae انسان -- نرم افزار شكستگي ، شفا ، و استئوپروز ، دوهرتي ، ويليام پي. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.megavideo.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1971/19 SOLID SAP: A Static Analysis Program for Three Dimensional Solid Structures, Wilson, Edward L. UCB/SESM-1971/19 SOLID SAP : يك برنامه تجزيه و تحليل استاتيك به مدت سه ساختار جامد ابعادي ، ويلسون ، ادوارد ال. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/hotfile.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1971/20 Solution Methods for Large Generalized Eigenvalue Problems in Structural Engineering, Bathe, Klaus-Jürgen UCB/SESM-1971/20 مواد و روش ها راه حل براي مشكلات مقادير ويژه تعميم بزرگ در مهندسي سازه ، استحمام ، كلاوس يورگن http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/ifile.it DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1971/21 On Some Numerical Methods in Continuum Mechanics, Smith, Paul D. UCB/SESM-1971/21 در برخي از روش هاي عددي در مكانيك كلاسيك ، اسميت ، پل D. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.4shared.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1971/22 Large Displacement Analysis of Shells of Revolution, Including Creep, Plasticity and Viscoelasticity, Larsen, Per Kristian UCB/SESM-1971/22 تحليل جابجايي بزرگ از پوسته انقلاب ، از جمله خزش ، نرمي و Viscoelasticity ، لارسن ، هر Kristian http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.fileserve.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1971/23 Computer Program for Non-Prismatic Folded Plates with Plate and Beam Elements, Meyer, Christian; Scordelis, Alex C. UCB/SESM-1971/23 برنامه هاي كامپيوتري براي صفحات غير منشوري تاشده با پليت و عناصر پرتو ، ماير ، مسيحي. Scordelis ، الكس C. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/rapidshare.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1971/24 Computer Program for Bridges on Flexible Bents, Lin, Cheng-Shung; Scordelis, Alex C. UCB/SESM-1971/24 كامپيوتر برنامه براي پل ها در Bents انعطاف پذير ، لين ، چنگ ، ​​Shung ؛ Scordelis ، الكس C. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/mediafire.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1971/25 Automated Minimum Cost Design of Single Span Prestressed Concrete Box Girder Bridges, Powell, Graham H.; Ramakrishna, Lakkaraju V.; Poole, Ronald G. UCB/SESM-1971/25 طراحي خودكار حداقل هزينه از دهانه تنها Prestressed پل هاي بتني پشت بند جعبه ، پاول ، گراهام H. ؛ Ramakrishna ، Lakkaraju V. ؛ پول ، رونالد G. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/megaupload.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1971/26 Model Studies of Skew Box Girder Bridges, Godden, William G.; Aslam, Mohammad UCB/SESM-1971/26 مطالعات مدل پل جعبه پشت بند منحرف ، Godden ، ويليام جي. اسلم ، محمد http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/megaupload.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1971/27 Studies of Concrete for Rancho Seco Containment Vessel, Pirtz, David UCB/SESM-1971/27 مطالعات بتن براي رانچو مخازن مهار Seco ، Pirtz ، ديويد http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.filefactory.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1972/01 A Double Doubly Curved Quadrilateral Element for Thin Elastic Shells of Revolution, Fonder, Ghislain A. UCB/SESM-1972/01 مضاعف دو عنصر چهار ضلعي براي پوسته هاي نازك الاستيك انقلاب منحني ، Fonder ، Ghislain A. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.megavideo.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1972/02 Effects of Humidity on the Time-Dependent Behavior of Concrete Under Sustained Loading, Al-Alusi, Hesham R. UCB/SESM-1972/02 اثر رطوبت بر رفتار وابسته به زمان بتن تحت بارگذاري پايدار ، آل Alusi ، هشام R. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/hotfile.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1972/03 Studies of Concrete for Millstone Unit No 2 - Nuclear Containment Vessel - Final Report, Pirtz, David UCB/SESM-1972/03 مطالعات بتن واحد سنگ اسياب هيچ 2 -- گزارش نهايي ، Pirtz ، ديويد -- ظرف سوخت هسته اي http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/ifile.it DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1972/04 Studies of Concrete for Arkansas Nuclear One Reactor Building, Pirtz, David UCB/SESM-1972/04 مطالعات بتن براي راكتور آركانزاس هسته اي يكي از ساختمان ، Pirtz ، ديويد http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.4shared.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1972/05 Creep of Concrete for Turkey Point Containment Vessel, Pirtz, David UCB/SESM-1972/05 خزش بتن براي تركيه مخازن مهار نقطه اي ، Pirtz ، ديويد http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.fileserve.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1972/06 Time-Dependent Behavior of Concrete under Sustained Load and Cyclic Temperature, Fahmi, Hani M.; Polivka, Milos; Bresler, Boris UCB/SESM-1972/06 زمان وابسته به رفتار بتن تحت بار پايدار و درجه حرارت چرخهاي Fahmi ، هاني م. Polivka ، Milos در ؛ Bresler ، بوريس http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/rapidshare.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1972/07 Finite Element Analysis of Nonlinear Membrane Structures, Haug, Eberhard UCB/SESM-1972/07 محدود عنصر تجزيه و تحليل غير خطي سازه غشا ، Haug ، ابرهارد http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/mediafire.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1972/09 Optimization Techniques in Structural Mechanics, Todeschini, Ricardo A. UCB/SESM-1972/09 تكنيك هاي بهينه سازي در مكانيك سازه ، Todeschini ، ريكاردو A. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/megaupload.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1972/10 Mass Concrete Investigations for Ross High Dam, Raphael, Jerome M.; Pirtz, David; Polivka, Milos UCB/SESM-1972/10 تحقيقات بتن جمعي براي سد راس ، رافائل ، جروم M. ؛ Pirtz ، ديويد ؛ Polivka ، Milos در http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/megaupload.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1972/11 Structural Model Investigations for Ross High Dam - Model 3, Staged Construction, Raphael, Jerome M. UCB/SESM-1972/11 تحقيقات سازه مدل سد راس بالا -- مدل 3 ، مرحلهاي ساخت و ساز ، رافائل ، جروم M. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.filefactory.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1972/12 Structural Model Investigations for Ross High Dam - Model 2, Third Stage as Constructed, Raphael, Jerome M. UCB/SESM-1972/12 تحقيقات مدل سازه سد راس بالا -- مدل 2 مرحله سوم به عنوان ساخته ، رافائل ، جروم M. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.megavideo.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1972/13 Investigations on Cement Additives for Delayed Expansion in Mass Concrete, Komendant, George J.; Mehta, Povindar K.; Pirtz, David UCB/SESM-1972/13 بررسي مواد افزودني سيمان براي گسترش تاخير در بتن جمعي ، Komendant ، جورج J. ؛ مهتا ، Povindar K. ؛ Pirtz ، ديويد http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/hotfile.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1972/14 Analysis and Design of Skew Box Girder Bridges, Comartin, Craig D.; Scordelis, Alex C. UCB/SESM-1972/14 تجزيه و تحليل و طراحي پل جعبه پشت بند منحرف ، Comartin ، كريگ D.. Scordelis ، الكس C. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/ifile.it DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1972/15 Hydration Characteristics and Properties of Alite Pastes Containing Small Amounts of (C subscript 3 A), (C subscript 4 AF), and (CS(bar)H subscript 2), Mehta, Povindar K.; Williamson, Robert B. UCB/SESM-1972/15 مشخصات هيدراتاسيون و خواص از پاستا Alite حاوي مقدار بسيار كمي از (C نويس 3 A) ، (C زير نويس 4 AF) ، و (CS (نوار) ​​H نويس 2) ، مهتا ، Povindar K. ؛ ويليامسون ، رابرت بي http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.4shared.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1973/01 Structural Capacity of Reinforced Concrete Columns Subjected to Fire Induced Thermal Gradients, Bizri, Hani I. UCB/SESM-1973/01 ظرفيت سازه از ستون هاي بتن مسلح در معرض آتش شيب حرارتي القايي ، Bizri ، هاني I. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.fileserve.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1973/02 Computational procedure for inelastic finite element analysis, Chi, Hung-Ming; Powell, Graham H. UCB/SESM-1973/02 روش محاسباتي براي تجزيه و تحليل عنصر محدود ، كشش ، چي ، آويزان - مينگ ، پاول ، گراهام H. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/rapidshare.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1973/03 SMIS - Symbolic Matrix Interpretive System, Wilson, Edward L. UCB/SESM-1973/03 SMIS -- سيستم ماتريكس نمادين تفسيري ، ويلسون ، ادوارد ال. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/mediafire.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1973/04 Identification of nonlinear materials by finite element methods, Iding, Robert H. UCB/SESM-1973/04 شناسايي مواد غير خطي با استفاده از روش اجزاء محدود ، Iding ، رابرت اچ. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/megaupload.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1973/05 Model studies of curved box-girder bridges, Aslam, Mohammad; Godden, William G. UCB/SESM-1973/05 مطالعات مدل جعبه شاهين ترازو منحني پل ها ، اسلم ، محمد ؛ Godden ، ويليام G. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/megaupload.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1973/06 Stress Analysis of Tee Joints by the Finite Element Method, Gantayat, Akhila N.; Powell, Graham H. تجزيه و تحليل مفاصل سه راهي UCB/SESM-1973/06 استرس توسط روش اجزاء محدود ، Gantayat ، Akhila N. ، پاول ، گراهام H. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.filefactory.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1973/07 Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Slabs and Shells, Lin, Cheng-Shung UCB/SESM-1973/07 تحليل غير خطي اسلب و پوسته بتن مسلح ، لين ، چنگ Shung http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.megavideo.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1973/09 Elastic-plastic dynamic analysis of axisymmetric solids, Nagarajan, Sambamurthy; Popov, Egor P. UCB/SESM-1973/09 تجزيه و تحليل الاستيك پلاستيك پويا از مواد جامد axisymmetric ، Nagarajan ، Sambamurthy ؛ پوپوف ، Egor P. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/hotfile.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1973/10 Effect of Lime on Hydration of Pastes Containing Gypsum and Calcium Aluminates or Calcium Sulfoaluminate, Mehta, Povindar K. UCB/SESM-1973/10 اثر آهك بر روي هيدراتاسيون از پاستا حاوي Sulfoaluminate گچ و كلسيم Aluminates يا كلسيم ، مهتا ، Povindar K. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/ifile.it DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1973/11 Nonlinear static and dynamic analysis of shells of revolution under axisymmetric loading, Nagarajan, Sambamurthy UCB/SESM-1973/11 غير خطي تجزيه و تحليل ايستا و پويا از پوسته از انقلاب تحت axisymmetric در حال بارگزاري ، Nagarajan ، Sambamurthy http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.4shared.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1973/12 Durability of Cement Concrete In Sulfate Environment, Mehta, Povindar K.; Williamson, Robert B. UCB/SESM-1973/12 دوام بتن سيمان در محيط سولفات ، مهتا ، Povindar K. ، ويليامسون ، رابرت ب. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.fileserve.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1973/13 A Structural Design Process Philosophy and Methodology, Becker, James M. UCB/SESM-1973/13 طراحي سازه فلسفه فرايند و روش ، بكر ، جيمز م. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/rapidshare.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1973/14 Finite Element Formulations for Large Displacement and Large Strain Analysis, Bathe, Klaus-Jürgen; Ramm, Ekkehard; Wilson, Edward L. UCB/SESM-1973/14 فرمولاسيون المان محدود براي جابه جايي بزرگ و تجزيه و تحليل كرنش هاي بزرگ ، حمام ، كلاوس يورگن. Ramm ، Ekkehard ، ويلسون ، ادوارد ال. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/mediafire.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1973/15 On identification and prediction of dynamical systems governed by nonlinear hyperbolic integro-differential equations of Volterra type, Lin, I-Ho; Sackman, Jerome L. UCB/SESM-1973/15 در شناسايي و پيش بيني سيستم هاي ديناميكي حكومت هذلولي انتگرال غير خطي معادلات ديفرانسيل از نوع Volterra ، لين ، I - هو ؛ Sackman ، جروم L. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/megaupload.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1974/01 Full Scale Studies on the Structural Behavior of Large Diameter Pipes Under Combined Loading, Stephen, Roy M.; Bouwkamp, Jack G. UCB/SESM-1974/01 مطالعات در مقياس كامل را در رفتار سازه لوله هاي با قطر بزرگ تحت تاثير بار تركيبي ، استفان ، روي M. ؛ Bouwkamp ، جك G. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/megaupload.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1974/02 Extension of Three Dimensional Analysis to Shell Structures Using the Finite Element Idealization, Dovey, Henry H. UCB/SESM-1974/02 فرمت سه تحليل ابعادي به سازه هاي صدفي با استفاده از Idealization اجزاء محدود ، Dovey ، هنري H. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.filefactory.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1974/03 NONSAP: A structural analysis program for static and dynamic response of nonlinear systems, Bathe, Klaus-Jürgen; Wilson, Edward L.; Iding, Robert H. UCB/SESM-1974/03 NONSAP : برنامه تجزيه و تحليل ساختاري براي پاسخ هاي استاتيك و ديناميك سيستم هاي غير خطي ، استحمام ، كلاوس يورگن ، ويلسون ، ادوارد ال. Iding ، رابرت اچ. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.megavideo.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1974/04 Static and dynamic geometric and material nonlinear analysis, Bathe, Klaus-Jürgen; Ozdemir, Haluk; Wilson, Edward L. UCB/SESM-1974/04 هندسي و مادي استاتيك و ديناميك تجزيه و تحليل غير خطي ، استحمام ، كلاوس يورگن Ozdemir ، Haluk ، ويلسون ، ادوارد ال. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/hotfile.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1974/05 Structural Behavior of a Curved 2-Span Reinforced Concrete Box Girder Bridge Model, Vol. 1 -- Design, Construction, Instrumentation, and Loading, Scordelis, Alex C.; Bouwkamp, Jack G. UCB/SESM-1974/05 رفتار سازه از منحني 2 - دهانه ، جعبه هاي بتني پشت بند مدل پل ، جلد را استحكام بخشيد. 1 -- طراحي ، ساخت و ساز ، ابزار دقيق ، و در حال بارگزاري ، Scordelis ، الكس C. ؛ Bouwkamp ، جك G. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/ifile.it DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1974/06 Structural Behavior of a Curved 2-Span Reinforced Concrete Box Girder Bridge Model, Vol. 2 -- Reduction Analysis and Interpretation of Results, Scordelis, Alex C.; Bouwkamp, Jack G.; Larsen, Per Kristian UCB/SESM-1974/06 رفتار سازه از منحني 2 - دهانه ، جعبه هاي بتني پشت بند مدل پل ، جلد را استحكام بخشيد. 2 -- تجزيه و تحليل كاهش و تفسير نتايج ، Scordelis ، الكس C. ؛ Bouwkamp ، جك G. ؛ لارسن ، در هر Kristian http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.4shared.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1974/07 Structural Behavior of a Curved 2-Span Reinforced Concrete Box Girder Bridge Model, Vol. 3 -- Detailed Tables of Experiments and Analytical Results, Scordelis, Alex C.; Bouwkamp, Jack G.; Larsen, Per Kristian UCB/SESM-1974/07 رفتار سازه از منحني 2 - دهانه ، جعبه هاي بتني پشت بند مدل پل ، جلد را استحكام بخشيد. 3 -- جداول تفصيلي از آزمايشات و نتايج تحليلي ، Scordelis ، الكس C.. Bouwkamp ، جك G. ، لارسن ، در هر Kristian http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.fileserve.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1974/08 Finite Element Formulation and Solution of Contact-Impact Problems in Continuum Mechanics, Hughes, Thomas J. R.; Taylor, Robert L.; Sackman, Jerome L. UCB/SESM-1974/08 محدود عنصر فرمولاسيون و راه حل از تماس با مشكلات ضربه در مكانيك كلاسيك ، هيوز ، توماس JR ، تيلور ، رابرت ال. Sackman ، جروم L. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/rapidshare.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1974/09 Nonlinear Finite Element Analysis of Axisymmetric Solids, Nagarajan, Sambamurthy; Popov, Egor P. UCB/SESM-1974/09 غير خطي محدود تجزيه و تحليل عنصر جامدات Axisymmetric ، Nagarajan ، Sambamurthy ، پوپوف ، Egor P. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/mediafire.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1974/10 Computer Program for Curved Bridges on Flexible Bents, Kabir, Ahmad F.; Scordelis, Alex C. UCB/SESM-1974/10 برنامه هاي كامپيوتري براي پل منحني Bents انعطاف پذير ، كبير ، احمد F.. Scordelis ، الكس C. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/megaupload.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1974/11 Mass Concrete Investigations for Reza Shah Kabir Dam, Raphael, Jerome M.; Pirtz, David; Polivka, Milos UCB/SESM-1974/11 جمعي بتن تحقيقات براي سد رضا شاه كبير ، رافائل ، جروم M. ؛ Pirtz ، ديويد. Polivka ، Milos در http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/megaupload.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1974/12 Evaluation of Sulfate Resisting Cements by a New Test Method, Mehta, Povindar K. ارزيابي UCB/SESM-1974/12 از سولفات سيمان مقاومت در برابر روش آزمون جديد ، مهتا ، Povindar K. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.filefactory.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1974/13 A Study of the One-Dimensional Theory of Arterial Pulse Propagation, Hughes, Thomas J. R. UCB/SESM-1974/13 مطالعه نظريه يك بعدي از انتشار پالس شرياني ، هيوز ، توماس JR http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.megavideo.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1974/14 Finite Element Analysis of Elasto-Plastic Tee Joints, Powell, Graham H. تجزيه و تحليل عنصر محدود UCB/SESM-1974/14 مفاصل سه راهي الاستو پلاستيك ، پاول ، گراهام H. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/hotfile.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1974/15 Automated Design of Reinforced Concrete Box Girder Bridges, Powell, Graham H.; Ghose, Amitava UCB/SESM-1974/15 خودكار از طراحي پل جعبه پشت بند بتن تقويت شده ، پاول ، گراهام H. Ghose ، Amitava http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/ifile.it DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1974/16 GIRDER-PC - A Computer Program for Design Checking of Prestressed Concrete Box Girder Bridges, Powell, Graham H. UCB/SESM-1974/16 شاهين ترازو - PC -- يك برنامه كامپيوتري براي چك كردن طراحي پل جعبه Prestressed پشت بند بتن ، پاول ، گراهام H. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.4shared.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1974/17 CURVBRG - A Computer Program for Analysis of Curved Open Girder Bridges, Mondkar, Digambar P.; Powell, Graham H. UCB/SESM-1974/17 CURVBRG -- يك برنامه كامپيوتري براي تجزيه و تحليل منحني پل هاي پشت بند باز ، Mondkar ، Digambar P. ؛ پاول ، گراهام H. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.fileserve.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1974/18 MSBOX - A Computer Program for Automated Design of Prestressed Concrete Box Girder Bridges, Ramakrishna, Lakkaraju V.; Powell, Graham H. UCB/SESM-1974/18 MSBOX -- يك برنامه كامپيوتري براي طراحي خودكار از پل جعبه Prestressed بتني پشت بند ، Ramakrishna ، Lakkaraju V. ؛ پاول ، گراهام H. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/rapidshare.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1975/01 Forced vibration tests: North Fork Dam, California, October 1974, Stephen, Roy M. UCB/SESM-1975/01 آزمايش ارتعاش اجباري : شمال سد چنگال ، كاليفرنيا ، اكتبر سال 1974 ، استفان ، روي M. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/mediafire.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1975/02 Study of Concrete Properties for Prestressed Concrete Reactor Vessels [Part I], Polivka, Milos; Pirtz, David; Komendant, George J. UCB/SESM-1975/02 بررسي خواص بتن براي Prestressed مخازن راكتور بتن [قسمت I] ، Polivka ، Milos در Pirtz ، ديويد ؛ Komendant ، جورج جي. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/megaupload.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1975/03 Finite Element Formulation and Solution of Contact-Impact Problems in Continuum Mechanics - II, Hughes, Thomas J. R.; Taylor, Robert L.; Sackman, Jerome L. UCB/SESM-1975/03 محدود عنصر فرمولاسيون و راه حل مشكلات تماس با تاثير در مكانيك كلاسيك -- II ، هيوز ، توماس JR ؛ تيلور ، رابرت L. ؛ Sackman ، جروم L. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/megaupload.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1975/04 Stress Analysis of Large Diameter Taper Hub Pipe Flanges, Powell, Graham H.; Prakash, V. S. Jaya UCB/SESM-1975/04 استرس تجزيه و تحليل بزرگ قطر لوله مخروطي توپي فلنج ، پاول ، H. گراهام ؛ پراكاش ، VS جايا http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.filefactory.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1975/05 Time-Dependent Behavior of Reinforced Concrete Columns Including Effects of Shrinkage, Creep and Cracking, Polivka, Ronald M.; Bresler, Boris UCB/SESM-1975/05 رفتار وابسته به زمان از ستون هاي بتن مسلح از جمله اثرات جمع شدگي ، خزش و شكستن (Crack) Polivka ، رونالد M. ؛ Bresler ، بوريس http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.megavideo.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1975/06 A Network-Topological Approach to the Finite Element Analysis of Progressive Crack Growth in Concrete Members, Ngo, De UCB/SESM-1975/06 - توپولوژيك رويكرد شبكه به تجزيه و تحليل عنصر محدود رشد ترك پيشرو اعضا بتن ، سازمان هاي غيردولتي ، http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/hotfile.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1975/07 Finite Element Formulation and Solution of Contact-Impact Problems in Continuum Mechanics - III, Hughes, Thomas J. R.; Taylor, Robert L.; Sackman, Jerome L. UCB/SESM-1975/07 محدود عنصر فرمولاسيون و راه حل مشكلات تماس با تاثير در مكانيك كلاسيك -- III ، هيوز ، توماس JR ، تيلور ، رابرت ال. Sackman ، جروم L. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/ifile.it DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1975/08 SHRINC - A Computer Program for Nonuniform Drying Shrinkage in Concrete Members, Iding, Robert H.; Bresler, Boris UCB/SESM-1975/08 SHRINC -- يك برنامه كامپيوتري براي Nonuniform انقباض خشك كردن اعضا بتني ، Iding ، رابرت اچ. Bresler ، بوريس http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.4shared.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1975/09 A reduction scheme for problems of structural dynamics, Hughes, Thomas J. R.; Hilber, Hans M.; Taylor, Robert L. UCB/SESM-1975/09 طرح كاهش مشكلات پويايي ساختاري ، هيوز ، توماس JR ؛ Hilber ، هانس M. ، تيلور ، رابرت ال. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.fileserve.com/ DOWNLOAD PDF
UCB/SESM-1975/10 Three-Dimensional Stochastic Response To Offshore Towers To Wave Action, Berge, Bent; Penzien, Joseph UCB/SESM-1975/10 پاسخ سه بعدي تصادفي به برج دريايي براي اقدام موج ، Berge ، خم ، Penzien ، جوزف http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/rapidshare.com/ DOWNLOAD PDF
PEER-2010/01 Structural response and cost characterization of bridge construction using seismic performance enhancement strategies, Aviram, Ady; Stojadinovic, Bozidar; Parra-Montesinos, Gustavo J.; Mackie, Kevin R. PEER-2010/01 پاسخ سازه و خصوصيات هزينه ساخت پل با استفاده از استراتژي بهبود عملكرد لرزه اي ، Aviram ، Ady. Stojadinovic ، Bozidar پارا Montesinos ، گوستاو J. ، Mackie ، كوين آر. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/mediafire.com/ DOWNLOAD PDF
PEER-2010/02 Stochastic modeling and simulation of ground motions for performance-based earthquake engineering, Rezaeian, S.; Der Kiureghian, Armen PEER-2010/02 تصادفي مدل سازي و شبيه سازي حركت زمين براي زلزله مهندسي مبتني بر عملكرد ، Rezaeian ، S. ؛ علامه Kiureghian ، آرمن http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/megaupload.com/ DOWNLOAD PDF
PEER-2010/03 Shear wave velocity as a statistical function of standard penetration test resistance and vertical effective stress at Caltrans Bridge Sites, Brandenberg, Scott J.; Ballana, Naresh; Shantz, Thomas PEER-2010/03 سرعت موج برشي به عنوان يك تابع آماري از آزمون نفوذ استاندارد مقاومت در برابر استرس موثر و عمودي در Caltrans پل سايتهاي ، Brandenberg ، اسكات J. ؛ Ballana ، Naresh ؛ Shantz ، توماس http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/megaupload.com/ DOWNLOAD PDF
PEER-2010/04 Application guide for the design of flexible and rigid bus connections between substation equipment subjected to earthquakes, Dastous, Jean-Bernard; Der Kiureghian, Armen PEER-2010/04 درخواست راهنماي براي طراحي اتصالات انعطاف پذير و صلب اتوبوس بين تجهيزات فرعي در معرض زمين لرزه ، Dastous ، ژان برنارد ، علامه Kiureghian ، آرمن http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.filefactory.com/ DOWNLOAD PDF
PEER-2010/05 Guidelines for performance- based seismic design of tall buildings PEER-2010/05 راهبردها براي طراحي مبتني بر عملكرد لرزه اي از ساختمان هاي بلند http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.megavideo.com/ DOWNLOAD PDF
PEER-2010/101 Rocking response of bridges on shallow foundations, Ugalde, José A.; Kutter, Bruce L.; Jeremic, Boris PEER-2010/101 تاب پاسخ از پل بر روي پايه هاي كم عمق ، Ugalde ، خوزه A.. Kutter ، بروس L. ؛ Jeremic ، بوريس http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/hotfile.com/ DOWNLOAD PDF
PEER-2010/102 Analysis of cumulative absolute velocity (CAV) and JMA instrumental seismic intensity (IJMA) using the PEER-NGA strong motion database, Campbell, Kenneth W.; Bozorgnia, Yousef PEER-2010/102 تجزيه و تحليل سرعت تجمعي مطلق (CAV) و JMA ابزاري شدت زمين لرزه (IJMA) با استفاده از پايگاه داده نظير توسعه حركت قوي ، كمپبل ، كنت W. ، بزرگ نيا ، يوسف http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/ifile.it DOWNLOAD PDF
PEER-2010/103 Post-earthquake traffic capacity of modern bridges in California, Terzic, Vesna; Stojadinovic, Bozidar PEER-2010/103 پس از زلزله ظرفيت ترافيك از پل مدرن در كاليفرنيا ، Terzic ، Vesna ؛ Stojadinovic ، Bozidar http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.4shared.com/ DOWNLOAD PDF
PEER-2010/104 Simulating the inelastic seismic behavior of steel braced frames including the effects of low-cycle fatigue, Huang, Yuli; Mahin, Stephen A. PEER-2010/104 شبيه سازي رفتار لرزه اي كشش از فريم هاي فولاد آماده از جمله اثرات خستگي كم چرخه ، هوانگ ، Yuli ، مهين ، استفان A. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/www.fileserve.com/ DOWNLOAD PDF
PEER-2010/105 Structural engineering reconnaissance of the April 6, 2009, Abruzzo, Italy earthquake, and lessons learned, Günay, M. Selim; Mosalam, Khalid M. شناسايي PEER-2010/105 مهندسي سازه آوريل 6 ، 2009 ، Abruzzo ، زلزله ايتاليا ، و درس هاي آموخته شده ، Günay ، محمد سليم ؛ Mosalam ، خالد م. http://tiny.cc/nisee-rapidshare?/rapidshare.com/ DOWNLOAD PDF
PEER-2010/106 Verification of probabilistic seismic hazard analysis computer programs, Thomas, Patricia; Wong, Ivan; Abrahamson, Norman A. PEER-2010/106 تائيد كننده احتمالاتي خطر لرزه اي برنامه هاي كامپيوتري تجزيه و تحليل ، توماس ، پاتريشيا ، وونگ ، ايوان ؛ آبر

اقامت بلغارستان
کلمات کلیدی :
كتابخانه الكترونيك داده 3 Nisee

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید