مشخصات آگهی دهنده

فروش نرم افزارهاي مهندسي و تخصصي
09367667997
توافقی
1397-01-29
1397-02-28
2878 بار
11273529
تهران

فروش نرم افزارهاي مهندسي و تخصصي
کامپیوتر نرم افزار

فروش نرم افزارهاي مهندسي و تخصصي

نرم افزارهای مهندسی و تخصصی زیر به فروش میررسد.


1 - petrel 2015
2 - eclipse 2015
3 - CMG 2014
4 - COUGAR 2008-2009
5 - RMS 2014
6 - Petroleum ToolBOX
7- BIVIUS 2.6
8- Recall 5.2
9 - GEOLOG 7-2011
10 - Landmark Geographics 2010
11 - Arrow Paradigm G0CAD - SKUA 2011
12 - Golden Software Grapher 2011
13 - Golden Software Surfer 2011
15 - IES PETROMODE 2011.1
16 - Hampson Russel 2011
17 - IPM 7.5- IPM 2011-Prosper 2011
18 - ECRIN2012 saphir - topaze - rubis - amethyste
19 - FRACCADE KIT
20 - OFM 2010
21 - PANSYSTEM 2012
22 - Petroleum ToolBOX 2011
23 - Schlumberger Well Performance Analysing Software
24 - Well Testing Softwares Fekete Applications 2009 - 2010
25 - WELL FLOW 2014
26 - FracproPT 2014
27 - Coiled Tubing Job Design - CERBERUS
28 - Paradigm Interpret 2008 (Well test Interprettaion
29 - schlumberger SPAN - perforation modeling software 2008
30- Schlumberger CemCade
31- Schlumberger StimCade
32- Schlumberger SandCade
33- Schlumberger FracCade
34- Schlumberger Opal
29- VISTA 2011
30 - 2D - 3D MOVE 2011
32 - NEURA SUITE
34 - OMNI 2011
35 - GeoSoft Oasis Montaj 2010
36 - CAESER 2010
38 - Xtools Pro
39 - OpenDtect 2011
39 - DRILLING OFFICE 2014
40 - Quick Drilling Calculations
41 - 2012 DRILLWORKS-Haliburton
42 - Well Control - Assitant Programs
43 - Drilling Toolbox 2015
45 - Maurer Drilling Engineering
46 - WellCat
47 - Drillbench 2013
48 - Sysdrill 2012
49 - Schlumberger Merak 2014
50 - Reservoir Evaluation Software (REP5.0)
51 - RISK PLOT 2007
52 - Crystall Ball Professional
54 - OLGA 2014
55 - PVTSIM 2014
56 - Pipe BLAST 2011
57 - Pipeline Toolbox 2015 Enterprise
58 - Pipeline Toolbox 2015 Gas
59 - Pipeline Toolbox 2015 Liquid
60 - PIPE FLOW expert 2014
61 - PIPEPHASE 9.5 2011
62 - PIPESIM 2013
63 - PipeFlow Advisor
64 - PIPE DATA PRO
65 - CAEpipe 2009
66 - Pipe SUPPORT - PRO 2013
67 - PIPEDATA PRO Portable v8
68 - CadPipe 5.4
69 - Bentley AutoPipe V8i
71 - nozzle pro 2011
72 - PRGSOFT 2011
73 - FE pipe 2011
70 - INTERACTIVE PETROPHYSICS 4
71 - POWERLOG- 2013
72 - ROCKWARE (ROCK WORKS) 2013
73 - TECPLOT 2013
74 - TechLog 2013
75 - PetroLog 2012
76 - GEO LOGER 2010
77 - LogPlot2013
78 - GAEA Winlog 2010
78 - FLARESIM 3
79 - PVELITE 2014
80 - TANK 4
81 - Thermoflow 21
82 - Thermo Calc 4
82 - GProms
83 - Petrosim 3.3
84 - Petrasim 4.2
83 - HSC Chemistry
84 - FORGAS 2009
86 - Reaction. Design. Chemkin. Pro. v 15083
87 - IHS Petra
88 - CoadCadworks2010
89 - PHAST 6.51
90 - PHA PRO 6
90 - ChemStations ChemCAD
91 - PetraSim
92 - EDSA2005
93 - AFT Impulse 2012
95 - ETAP 7.5
97 - ProCAD 2D. Designer. v2010
98 - CYMTCC.v4.4.R8
99 - MIKE_ZERO_PRODUCTS 2007
100 - Sub Pumb
101- Thermo-calc
102- Temis Suite 2008
103- OpenDtect 2011
113- WinSim-DESIGN II v9.05
114- STAAD PROV8i
115- ProgeCad 2010
116- PSSE 29
117- PSSE 32
118- Tplan 8.2
119- Power Plot 2.5
120- EMTP Works
121- Scope View
122- PF 14.0.5
123- PLSCAD 9.2- 10.20
124- SKM Power 6.5
125- CYM.TCC.v4.4.R8
126- CYME.DIST v 4.5
127- CYME.GRD V6.3
128- CYME.PSAF V3
129 -CYME.CAP V4.2
144 - PROII90
145 - PDMS12. SP6
146 - PDMS12. SP5
147 - Sendra2011
148- etank 2010
149- thermoflow 20
150- Petrel 2012
151- Pipenet 1.6
149 - thermoflow 20
150 - Petrel 2013
151 - Pipenet 1.6
153 - PVelite 2013
154 - Pvelite2013
155 - Caesar 5.2
156 - Caesar 5.3
157- Osprey Risk2008
158- Dionisos 2008
159- Opendtect 2010
160- Pvtsim20
161- Petromod2012
162- VISAGE 2009-Schlumberger
163- API Inspector Toolbox-Enterprise Edition (V3.0)
164- API 653 Inspectors Toolbox V3.0.6
165- IntelliCAD by Autodsys
166- PRCI Thermal Analysis for Hot-Tap Welding (V4.2)
167- Process Hydraulics Toolbox
168- RSTRENG V5.5
169- Salt Cavern Gas Storage Toolbox
170- KissSoft2011
171- ProEngineer
172- Aspen EDR 2012
173- Aspen HYSIS Refinary 2012
174- Aspen Plus 2012
175- Weatherford Field Office 2011
176- GLOBE Claritas 2011
177- ProCAD 3DSMART 2011
178- Vulcan 7.5
179- 3Dsmart 2011
180- 3Dplant 2011
181- landmark wellplan
182- landmark GeoGraphix 2010
183- PipeFlow Wizard
184- PipeFlow 3D
185- Tekla Structures 2011
186- PROKON 2011
187- SCAD (Structure CAD) Office 2011
188- Aquaveo Groundwater Modeling System 2011
189- HTRI Xchanger Suite v6.00
190- Flowmaster
191- SPS Pipeline Simulator
192- ShellFred5
193- Scad Office 11
194- Drill Model
195- Applied Flow Technology Impulse 2012
196- Landmark EDM2011
197- Landmark EDT2011
198- ShellFred 5
199- EasyPc15.3
200- Engineered Software PipeFlo2012
201- Schlumberger MODFLOW2012
202- OLI Systems 2010
203- OLI Analyzer v3.1.3
204- OLI ScaleChem v4.0.3
205- Schlumberger MODFLOW2012
206- OIL System.2010
207- Ansys 2011
208- Honeywell unisim flare r360
209- DHI Feflow2010
209- Safe6.2.1
210- 7 Conval
211- sysdrill2012
214- ERDAS Imagine 2012
215- CSoft GeoniCS 2012
216- Chempute8.1
217- Optimized Gas Treating ProTreat.v5.0
218- PVTflex- Weatherford
219- Flaretot.v1.1.18.0
220- ProSim.Plus.v1.9.20.0
221- STABView3.8
Pegasus TADPro v5.0 -222
Pegasus Vertex DR DE v2.0.8 -223
Pegasus Vertex PathView v2.0 -224
Pegasus Vertex Cemview v3.1.1 -225
Presgraf v2003.0.1- 226
227- WellView v8.0
228- Petrocode Well Shadow v1.4
229- GeoStudio 2007 v7.10
230- Itasca Flac v5.0.355
231- Leica Geo Office v7.0
LimitState Ltd Geo v2.0.f.11094 -232
Rocscience Phase2 v8.0.0.5 -233
Rocscience Dips v5.103 -234
Rocscience Examine2D v6.05 -235
Rocscience Examine3D v4.0994 -236
Rocscience RocData v3.013 -237
Rocscience RocPlane v2.029 -238
Rocscience Rocsupport v3 -239
Rocscience Slide v5.033 -240
Rocscience Swedge v4.078 -241
Rocscience Unwedge v3.005 -242
Oasys Pdisp v19.0 -243
Oasys Slope v19.0 -244
Oasys Xdisp v19.0 -245
Micromine GBIS v7.8.0 -246
GeoticCAD -247
GeoticLog -248
GeoticGraph -249
250- LithoTect v1.2.7
251- Lynx Seismap v4.15
252- Mesa v12.0
253- Rokdoc v5.6.0
254- Schlumberger Omega v2010.2
255- SMT v8.6
256- Tess2D v6.23
257- Trap Tester v6.0
258- Attribute Studio v7.0
259- SeisWare v7.4
260- SeiSee v2.5 Beta 2
261- EarthSculptor v1.11
262- GAEA Pollute v7.13
GAEA Winfence v2.30 -263
GAEA Winlog v4.50 -264
GAEA Winsieve v1.20 -265
265- Gemcom MineSched v7.0
Gemcom Minex v6.0.1 -266
Gemcom Surpac v6.0 -267
Geoplus PETRA v3.1.8.3 -268
JMicroVision v1.2.7 -269
MagRot v2.82 -270
PSICAT -271
VrOne - SOCET SET v5.3 -272
NeuraSection v2011.8 -273
Neuraview v2011.7 -274
275- Geoblock v2010.4.14
276- Midland Valley (3D Move) v2012.1
277- OpenFlow Suite v2011.3
278- Vulcan v8.0
279- VSG Avizo v7.1.0
280- Visage Imaging Amira v5.4.3
281- FracMAN v7.0
282- Petroleum Solutions PDPlot v2012
Petroleum Solutions Profile v2012 -283
Petroleum Solutions Waterdrive v2011 -284
Petroleum Solutions REToolkit v2012 -285
Petroleum Solutions EORgui v2011 -286
287- Schlumberger Igeoss Dynel2D v1.7.1
288- Thermoflow 21
289- CemView2010
290- FracMan7
291- gatecycle6
292- Peloton Wellview8
293- PDMS12.1.1
294-Midland Valley move2013
295- Intergraph CADWorx Design 2013
296- Intergraph CADWorx Plant Design Suite (Plant, P&ID, Equipment, IP) 2013 R2
297- Paradigm SKUA/GOCAD Engineering Modeling 2009.3
298- Biowin
299- Petwin
300- StimProPt2012 for acidizing job
301- nozzle pro 2011
302- Fe pipe 2011
303- interactive petrophysic 2012
304- techlog2013
305- Invensys SimSci-Esscor DYNSIM v5
307- darwin
308- schlumberger DOX2012
309- Drilling office2012
310- cadworx2014
311- Pvelite2014
312-Gohfer2012
313-stimpropt2013
314- Baker Hughes Jewel Geomechanics
315- schlumberger stonefish
316- EOR GUI
317- TWI welding estimator
318- TWI riskwise
319- TWI crackwise
320- Aveva Marine
321- Geovariances-Isatis-2013-x64
322- Globe Claritas 6.0.1
....

کلمات کلیدی :
مهندسی تخصصی

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید