مشخصات آگهی دهنده

سيستم پيامدهي بيمه اي
توافقی
1397-01-16
1397-02-15
872 بار
11268428

سيستم پيامدهي بيمه اي
خدمات چاپ و تبليغات

سيستم پيامدهي بيمه اي

ماوي همراه به عنوان بزرگترين ارائه دهنده خدمات پيام كوتاه درراستاي تسهيل وتسريع خدمات رساني به بيمه گزاران محترم وهم چنين كليه نمايندگان،كارگزاران وسايرهمكاران تجاري،مجموعه خدمات نويني رابااستفاده از آخرين دستاوردهاي روز در صنعت پيام كوتاه براي افزايش وارتقاء كارايي،بهره وري وسطح كيفي بيمه،ارتباطي دوسويه جهت پوشش تمامي نيازهاي كاربران مختلف بااستفاده از سرويس هاي ارزش افزوده پيام كوتاه ايجادكرده تا ازاين طريق دانش و فناوري روز دنيارادر خدمت توسعه وپيشرفت صنعت بيمه قرار دهد.

جهت اطلاعات بيشتراز خدمات پيام كوتاه مربوط به سيستم پيامدهي بيمه اي به منوي راهنمايي بخش كاربردها مراجعه نماييد.
www.mavihamrah.ir

کلمات کلیدی :
سيستم پيامدهي بيمه اي

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید