مشخصات آگهی دهنده

مواد شيميايي شارلو scharlau
2232339-2235048-2235049-0711
توافقی
1397-01-18
1397-02-17
3057 بار
11266412
: شیراز – میدان ولیعصر(عج) - بلوار سلمان فارسی - مجتمع تجاری سلمان – ورود

مواد شيميايي شارلو scharlau
صنعت مواد شیمیایی

مواد شيميايي شارلو scharlau

شركت كيميا تجهيزياران
نمايندگي انحصاري مواد شيميايي كمپاني شارلو – scharlau – شارلب - scharlab

نمايندگي انحصاري مواد شيميايي آزمايشگاهي از كمپاني شارلو – scharlau – شارلب - scharlab اسپانيا در جنوب ايران مي باشد. محصولات ارائه شده توسط اين كمپاني از كيفيت بسيار بالايي برخوردار بوده و هم اكنون اين كمپاني حدود 60 درصد بازار مواد شيميايي دنيا را بخود اختصاص داده است. با توجه به وفور مواد شيميايي تقلبي در بازار ايران اين شركت مواد شيميايي ارائه شونده را با گواهي آناليز از كمپاني سازنده Certificates of analysis" يا COA " بفروش مي رساند كه از موارد اصلي ايزو 17025 آزمايشگاهي مي باشد. لازم به ذكر است كه جهت سرويس دهي بهتر هم اكنون حدود 900 قلم مواد شيميايي با گريد هاي مختلف و بعضا خلوص بالا در انبار اين شركت بتعداد زياد ذخيره گرديده است. همچنين با توجه به كيفيت بالاي محصولات ارائه شونده و سياست هاي اين شركت تسويه حساب مالي پس از فروش مواد شيميايي با ارگان هاي دولتي يك ماه پس از ارسال كالا و مصرف و تاييد توسط كارشناسان مربوطه صورت مي پزيرد.
با توجه به تغيير متناوب موجودي انبار لطفا جهت استعلام قيمت و موجودي با بخش فروش كميكال اين شركت تماس حاصل فرمائيد.
لطفا جهت دريافت نرم افزار و جنرال كاتالوگ كمپاني با ما تماس حاصل فرمائيد.

شركت كيميا تجهيزياران

آ د ر س : شيراز - ميدان وليعصر(عج) - بلوار سلمان فارسي - مجتمع تجاري سلمان – ورودي پنجم – طبقه دوم – واحد پنج

تـلـفــن : 2232339-2235048-2235049-0711
فكس: 2232369-0711
ايـمـيـل : [email protected]
وب سايت : www.chemitp.comدسته بندي محصولات كمپاني acharlau بشرح ذيل است:

• Basic Analytics
Reagent grade
Extra pure
Analytical Grade -solvents

• Chromatography
LC-MS
HPLC grade
Multisolvent®
GC residue analysis
GC ultra-trace analysis
GC head space grade

• Titration
Standard solutions
Concentrated standard solutions
Aquagent®. Pyridine free reagents
for Karl Fischer analysis

• Inorganic trace analysis
For titration according to ASTM
Ultra-pure acids
Low mercury content acids
Atomic Absorption standards
ICP standards

• pH and conductivity measurement
pH buffer solutions
MONOBUF. Single dose buffer solutions-Conductivity standards

• Organic synthesis
For synthesis
For NMR spectroscopy
Anhydrous
Anhydrous over molecular Sieves

• Life Science
For molecular biology
For DNA synthesis
For peptide synthesis For microscopy

ليست مواد شيميايي موجود در انبار شركت بشرح ذيل مي باشد

1,2-Dichlorobenzene, synthesis grade, CAT NO, DI03821000, MERCK CAT NO, 803238
1 و2 دي كلرو بنزن، سنتز گريد، شماره كاتالوگ، DI03821000، شماره سفارش مرك803238
1,2-Dichloroethane, extra pure, CAT NO, DI04061000, MERCK CAT NO, 100955, MERCK CAT NO
1 و2 دي كلرو بنزن، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، DI04061000، شماره سفارش مرك
1,2-Dichloroethane, HPLC grade, CAT NO, DI04091000, MERCK CAT NO, 113713
1 و2 دي كلرو بنزن، HPLCگريد، شماره كاتالوگ، DI04061000، شماره سفارش مرك113713
1,2-Dichloroethane, reagent grade, ACS, CAT NO, DI04072500, MERCK CAT NO,
1 و2 دي كلرو بنزن، ريجنت گريد، شماره كاتالوگ، DI04061000، شماره سفارش مرك
1,4-Dioxane, extra pure, stabilized, CAT NO, DI12871000, MERCK CAT NO, 103115
1 و4 دي اكسان، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، DI12871000، شماره سفارش مرك 103115
1,4-Dioxane, extra pure, stabilized,CAT, NO, DI12872500, MERCK CAT NO, 103115
1 و4 دي اكسان، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، DI12872500، شماره سفارش مرك 103115
1,4-Dioxane, reagent grade, CAT NO, DI12892500, MERCK CAT NO, 109671
1 و4 دي اكسان، ريجنت گريد، شماره كاتالوگ، DI12892500، شماره سفارش مرك 109671
1/4-Dioxane, extra, stabilized with 2/5, CAT NO, DI1287025A, MERCK CAT NO, 103115
1 و4 دي اگسان، اكسترا، شماره كاتالوگ، DI1287025A، شماره سفارش مرك 103115
1/4-Dioxane, reagent grade, ACS,ISO, stabilized, CAT NO, DI1289025A, MERCK CAT NO, 109671
1 و4 دي اگسان، ريجنت گريد ، شماره كاتالوگ، DI1289025A ، شماره سفارش مرك 109671
1-Butanol, extra pure,USP,NF, CAT NO, AL01701000, MERCK CAT NO, 100988
1 بوتانول، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، AL01701000، شماره سفارش مرك، 100988
1-Butanol, extra pure,USP,NF, CAT NO, AL01702500, MERCK CAT NO, 100988
1 بوتانول، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، AL01702500، شماره سفارش مرك، 100988
1-Butanol, reagent grade, ACS, ISO, CAT NO, AL01731000, MERCK CAT NO, 101990
1 بوتانول، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، AL01731000، شماره سفارش مرك، 100990
1-Butanol, reagent grade, ACS, ISO, CAT NO, AL01732500, MAERCK CAT NO, 101990
1 بوتانول، ريجنت گريد، شماره كاتالوگ، AL01732500، شماره سفارش مرك، 101990
1-Dodecanol, synthesis grade, CAT NO, AL03301000, MERCK CAT NO, 803462
1 دودكانول، سنتز گريد، شماره كاتالوگ، AL03301000، شماره سفارش مرك، 803462
1-Heptane sulfonic acid, sodium salt, CAT NO, AC12420025, MERCK CAT NO, 118306
1 هپتان سولفونيك اسيد، نمك سديم، شماره كاتالوگ AC12420025، شماره سفارش مرك118306
1-Hexane sulfonic acid, sodium salt, CAT NO, AC12470025, MERCK CAT NO, 118305
1 هگزان سولفونيك اسيد، شماره كاتالوگ AC12470025، شماره سفارش مرك118305
1-Hexanol, synthesis grade, CAT NO, AL02701000, MERCK CAT NO, 804393
1 هگزانول، ساينتيس گريد، شماره كاتالوگ، AL02701000، شماره سفارش مرك، 804393
1-Methyl-2-pyrrolidone, extra pure, Ph, CAT NO, ME04952500, MERCK CAT NO, 105215
1 متيل 2 پيروليدون، اكسترا پيور،شماره كاتالوگ، ME04952500، شماره سفارش مرك، 105215
1-Methyl-2-pyrrolidone, synthesis grade, CAT NO, ME04942500, MERCK CAT NO, 806072
1 متيل 2 پيروليدون، سنتز گريد،شماره كاتالوگ، ME04942500، شماره سفارش مرك، 806072
1-Naphthol, synthesis grade, CAT NO, NA01100250, MERCK CAT NO, 822890
1 نفتانول، ساينتزيز گريد، شماره كاتالوگ، NA01100250، شماره سفارش مرك822890
1-Naphthylamine, synthesis grade, CAT NO, NA00471000, MERCK CAT NO, 82229
1 نفتيل آمين، سنتز گريد، شماره كاتالوگ، NA00471000، شماره سفارش مرك82229
1-Octane sulfonic acid, sodium salt, CAT NO, AC17020025, MERCK CAT NO, 118307
1 اكتان سولفونيك اسيد، نمك سديم، شماره كاتالوگ، AC17020025، شماره سفارش مرك118307
1-Propanol, reagent, CAT NO, AL04371000, MERCK CAT NO, 100997
1 پروپانول، ريجنت، شماره كاتالوگ،, AL04371000 شماره سفارش مرك100997
2,2,4-Trimethylpentane, extra pure (Isooctane), CAT NO, IS01531000, MERCK CAT NO,
2و2و4 تري متيل پنتان، اكسترا پيور(ايزو اكتان)، شماره كاتالوگ، IS01531000،شماره سفارش مرك،
2,2,4-Trimethylpentane, extra pure (Isooctane), CAT NO, IS01532500, MERCK CAT NO,
2و2و4 تري متيل پنتان، اكسترا پيور(ايزو اكتان)، شماره كاتالوگ، IS01532500،شماره سفارش مرك،
2,4-Dinitrophenylhydrazine, reagent grade, CAT NO, DI12250025, MERCK CAT NO, 103081
2و4 دي نيتروفنيل هيدرازين، ريجنت گريد، شماره كاتالوگ، DI12250025، شماره سفارش مرك،103081
2,6-Dichlorophenol-indophenol, sodium salt, CAT NO, DI04150005, MERCK CAT NO, 103028
2و6 دي كلرو فنول-ايندوفنول، نمك سديم، شماره كاتالوگ DI04150005، شماره سفارش مرك103028
2-Butanol, reagent grade, CAT NO, AL01771000, MERCK CAT NO, 109630
2بوتانول، ريجنت گريد،شماره كاتالوگ AL01771000، شماره سفارش مرك109630
2-Naphthol, synthesis grade, CAT NO, NA01160250, MERCK CAT NO, 822290
2 نفتول، ساينتزيز گريد، شماره كاتالوگ، NA01160250، شماره سفارش مرك 822290
2-Nitrophenyl- beta-D-galactopyranoside 9, CAT NO, 12882-00100, MERCK CAT NO,
2 نيتروفنيل-بتا-دي-گالاكتوپيرانوسيد، شماره كاتالوگ، 12882-00100،شماره سفارش مرك،
2-Phenylethanol, s.g/sample, CAT NO, AL02450250, MERCK CAT NO, 807006
2 فنيل اتانول، شماره كاتالوگ، AL02450250، شماره سفارش مرك807006
2-Phenylethanol, synthesis grade, CAT NO, AL02451000, MERCK CAT NO, 807006
2فنيل اتانول، سنتز گريد، شماره كاتالوگ، AL02451000، شماره سفارش مرك،807006
2-Propanol, extra pure, Ph Eur, USP, BP, CAT NO, AL03112500, MERCK CAT NO, 100995
2 پروپانول، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، AL03112500، شماره سفارش مرك، 100995
2-Propanol, Multisolvent®, HPLC grade, ACS I, CAT NO, AL03212500, MERCK CAT NO,
2 پروپانول، مولتي سالونت،HPLC گريد، شماره كاتالوگ، AL03212500، شماره سفارش مرك،
2-Propanol, reagent grade, ACS, ISO, packed I, CAT NO, AL03122500, MERCK CAT NO, 109634
2-پروپانول، ريجنت گريد، شماره كاتالوگ، AL03122500، شماره سفارش مرك،109634
4-(Dimethylamino)- benzaldehyde, synthesis, CAT NO, DI09350100, MERCK CAT NO, 803057
4(دي متيل آمينو)-بنزالدهيد، ساينتزيز، شماره كاتالوگ، DI09350100، شماره سفارش مرك، 803057
5-Sulfosalicylic acid dihydrate, reagent grade, CAT NO, AC20931000, MERCK CAT NO, 100689
5 سولفوساليسليك اسيد دي هيدرات، ريجنت گريد، شماره كاتالوگ، AC20931000، شماره سفارش مرك،100689
8-Hydroxyquinoline, synthesis grade, CAT NO, HI02570250, MERCK CAT NO, 820261
8هيدروكوئينولين، سنتز گريد، شماره كاتالوگ، HI02570250، شماره سفارش مرك،820261
Acetic acid glacial, extra pure, Ph Eur, CAT NO, AC03421000, MERCK CAT NO, 100056
استيك اسيد گلاسيال، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، AC03421000، شماره سفارش مرك، 100056
Acetic acid glacial, extra, Ph, CAT NO, AC03422500, MERCK CAT NO, 100056
استيك اسيد گلاسيال، اكسترا ، شماره كاتالوگ، AC03422500، شماره سفارش مرك، 100056
Acetic acid glacial, extra, Ph Eur, CAT NO, AC0342025P, MERCK CAT NO, 100056
استيك اسيد گلاسيال، اكسترا ، شماره كاتالوگ، AC0342025P، شماره سفارش مرك، 100056
Aceton, anhydrous,99/8%, CAT NO, CAT NO, AC03191000, MERCK CAT NO,
استون، انهيدروس، 8/99%، شماره كاتالوگ، AC03191000، شماره سفارش مرك،
Acetic acid glacial,reagent grade, CAT NO, AC03442500, MERCK CAT NO, 100063
استيك اسيد گلاسيال، ريجنت گريد ، شماره كاتالوگ، AC03442500، شماره سفارش مرك، 310006
Aceton, extra pure,Ph Eur,Bf, Nf, CAT NO, AC03132500, MERCK CAT NO, 100013
استون، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، AC03132500، شماره سفارش مرك، 100013
Aceton, Multisolvent® HPLC grade,CAT NO, AC03102500, MERCK CAT NO, 100020
استون، مولتي سالونت،HPLCگريد، شماره كاتالوگ، AC03102500، شماره سفارش مرك، 100020
Aceton, reagent, CAT NO, AC03142500, MERCK CAT NO, 100014
استون، ريجنت، شماره كاتالوگ،AC03142500، شماره سفارش مرك،100014
Aceton,extra pure, Ph Eur, BF, NF, CAT NO, AC0312025P, MERCK CAT NO, 100013
استون، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، AC0312025P ، شماره سفارش مرك،100013
Acetone, extra pure, Ph Eur,BP,NF, Pac, CAT NO, AC03122500, MERCK CAT NO, 100013
استون، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، AC03122500 ، شماره سفارش مرك،100013
Acetone, reagent grade, ACS, ISO, packed, CAT NO, AC03141000, MERCK CAT NO, 100014
استون، ريجنت گريد، شماره كاتالوگ، AC03141000 ، شماره سفارش مرك،100014
Acetone,extra pure, Ph Eur, BP, NF, packed, CAT NO, AC03121000, MERCK CAT NO, 100013
استون، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، AC03121000 ، شماره سفارش مرك،100013
Acetone,reagent grade, ACS,ISO, CAT NO, AC0314025A, MERCK CAT NO, 100014
استون، ريجنت گريد، شماره كاتالوگ، AC0314025A ، شماره سفارش مرك،100014
Acetonitrile, gradient 240nm/far UV HPLC, CAT NO, AC03292500, MERCK CAT NO, 100030
استو نيتريل، گراديانت240 نانو متر، شماره كاتالوگ، AC03292500، شماره سفارش مرك، 100030
Acetonitrile, reagent grade, ACS, CAT NO, AC03272500, MERCK CAT NO, 100003
استو نيتريل، ريجنت گريد، شماره كاتالوگ، AC03272500، شماره سفارش مرك، 100003
Acetonitrile,Mul.,HPLC, CAT NO, AC03332500, MERCK CAT NO, 114291
استو نيتريل، مولتي،HPLC، شماره كاتالوگ، AC03332500، شماره سفارش مرك، 114291
Acetophenone, extra pure, CAT NO, AC03001000, MERCK CAT NO, 800028
استو نيتريل، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، AC03001000، شماره سفارش مرك، 800028
Acido 1-pentanoslfonico, CAT NO, AC17450025, MERCK CAT NO, 118304
اسيدو 1-پنتا سولفونيكو، شماره كاتالوگ،AC17450025، شماره سفارش مرك،1188304
Agarose Low EEO, electrophoresis grade, CAT NO, AG00300025, MERCK CAT NO, 116802
آگاروز، الكتروفورز گريد، شماره كاتالوگ، AG00300025، شماره سفارش مرك، 116802
Aluminion, reagent grade for aluminium, ACS, CAT NO, AL08600025, MERCK CAT NO, 100128
آلومينيون، ريجنت گريد براي آلومينيوم، شماره كاتالوگ، AL08600025، شماره سفارش مرك، 100128
Aluminium chloride hexahydrate, extra pure, CAT NO, AL07701000, MERCK CAT NO, 101083
آلومينيوم كلريد هگزا هيدرات، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، AL07701000، شماره سفارش مرك، 101083
Aluminium nitrate nonahydrate, extra pure, CAT NO, AL08501000, MERCK CAT NO, 101086
آلومينيوم نيترات نونا هيدرات، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، AL08501000، شماره سفارش مرك، 101086
Aluminium oxide activated, neutral,for colum, CAT NO, AL08351000, MERCK CAT NO, 101077
آلومينيوم اكسيد فعال، شماره كاتالوگ، AL08351000، شماره سفارش مرك، 101077
Aluminium oxide, synthesis grade, CAT NO, AL08301000, MERCK CAT NO,
آلومينيوم اكسيد، سنتز گريد، شماره كاتالوگ، AL08301000، شماره سفارش مرك،
Aluminium potassium sulfate 12- hydrate, CAT NO, AL07451000, MERCK CAT NO, 101042
آلومينيوم پتاسيم سولفات 12 آبه، شماره كاتالوگ،AL07451000، شماره سفارش مرك، 101042
Aluminium sulfate 18-hydrate, extra pure, CAT NO, AL08551000, MERCK CAT NO, 101102
آلومينيوم سولفات 18 آبه، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، AL08551000،شماره سفارش مرك، 101102
Aluminium, powder, synthesis grade, CAT NO, AL07601000, MERCK CAT NO, 101056
آلومينيوم، پودر، ساينتسيس گريد، شماره كاتالوگ، AL07601000، شماره سفارش مرك، 101056
Aluminium, standard solution 1000 mg/I A, CAT NO, AL07510500, MERCK CAT NO, 119770
آلومينيوم، محلول استاندارد 1000ميلي گرم بر ليتر، شماره كاتالوگ،AL07510500، شماره سفارش مرك،119770
Ammonia solution 25%, extra pure, CAT NO, AM0250025P, MERCK CAT NO, 105422
آمونيا محلول 25%، شماره كاتالوگ، AM0250025P، شماره سفارش مرك105422
Ammonia, solution 25%, extra pure, CAT NO, AM02502500, MERCK CAT NO, 105422
آمونيا محلول 25%،اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، AM02502500، شماره سفارش مرك105422
Ammonia, solution 25%, reagent grade, CAT NO, AM02492500, MERCK CAT NO, 105432
آمونيا محلول 25%،ريجنت گريد، شماره كاتالوگ، AM02492500، شماره سفارش مرك105432
Ammonium peroxodisulfate, extra, CAT NO, AM03701000, MERCK CAT NO, 101200
آمونيا پروكسو دي سولفات اكسترا، شماره كاتالوگ، AM03701000، شماره سفارش مرك، 101200
Ammonium acetate, extra pure, CAT NO, AM0253005P, MERCK CAT NO, 101115
آمونيوم استات، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، AM0253005P، شماره سفارش مرك، 101115
Ammonium acetate, extra pure, CAT NO, AM02531000, MERCK CAT NO, 101115
آمونيوم استات، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، AM02531000، شماره سفارش مرك، 101115
Ammonium acetate, HPLC grade, CAT NO, AM02551000, MERCK CAT NO,
آمونيوم استات، HPLC گريد، شماره كاتالوگ، AM02551000، شماره سفارش مرك،
Ammonium acetate, reagent grade, ACS, CAT NO, AM02541000, MERCK CAT NO, 101116
آمونيوم استات، ريجنت گريد، شماره كاتالوگ، AM02541000، شماره سفارش مرك، 101116
Ammonium carbonate, reagent grade, ACS, CAT NO, AM02681000, MERCK CAT NO, 101136
آمونيوم كربنات، ريجنت گريد، شماره كاتالوگ، AM02681000، شماره سفارش مرك، 101136
Ammonium cerium (IV) nitrate, synthesis grade, CAT NO, CE00500100, MERCK CAT NO,
آمونيوم سريوم چهار نيترات، سنتز گريد، شماره كاتالوگ، CE00500100، شماره سفارش مرك،
Ammonium cerium (IV) sulfate dihydrate, synthesis grade, CAT NO, CE00600100, MERCK CAT NO,
آمونيوم سريوم چهار سولفات دي هيدرات، ساينتسيس گريد، شماره كاتالوگ، CE00600100، شماره سفارش مرك،

Ammonium chloride, extra pure, Ph Eur, CAT NO, AM02701000, MERCK CAT NO, 101142
آمونيوم كلريد، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، AM02701000، شماره سفارش مرك، 101142
Ammonium chloride, reagent grade, ACS, ISO, CAT NO, AM02731000, MERCK CAT NO, 101145
آمونيوم كلريد، ريجنت گريد، شماره كاتالوگ، AM02731000، شماره سفارش مرك، 101145
Ammonium dihydrogen phosphate, reagent grade, CAT NO, AM03351000, MERCK CAT NO, 101126
آمونيوم دي هيدروژن فسفات، ريجنت گريد، شماره كاتالوگ، AM03351000،شماره سفارش مرك، 101126
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate, CAT NO, AM03500250, MERCK CAT NO,
آمونيوم هپتا موليبدات تترا هيدرات،شماره كاتالوگ، AM03500250، شماره سفارش مرك
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate, CAT NO, AM03501000, MERCK CAT NO, 101182
آمونيوم هپتا موليبدات تترا هيدرات،شماره كاتالوگ، AM03501000، شماره سفارش مرك،101182
Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate, re, CAT NO, HI03161000, MERCK CAT NO, 103792
آمونيوم آيرون 2 سولفات هگزا هيدرات ، شماره كاتالوگ، HI03161000، شماره سفارش مرك، 103792
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate, extra, CAT NO, HI03141000, MERCK CT NO, 103791
آمونيوم آيرون 2 سولفات هگزا هيدرات ، شماره كاتالوگ، HI03141000، شماره سفارش مرك، 103791
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate,ext, CAT NO, HI03121000, MERCK CAT NO, 103775
آمونيوم آيرون 3 سولفات دودكاهيدرات، شماره كاتالوگ، HI03121000، شماره سفارش كالا، 103775
Ammonium monovanadate, reagent, CAT NO, AM04670100, MERCK CAT NO, 101226
آمونيوم مونووانادات، ريجنت، شماره كاتالوگ، AM04670100، شماره سفارش مرك، 101226
Ammonium sulfate, extra pure, CAT NO, AM03981000, MERCK CAT NO, 101216
آمونيوم سولفات، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ،AM03981000،شماره سفارش مرك، 101216
Ammonium thiocyanate, reagent grade,ACS, CAT NO, AM04190500, MERCK CAT NO, 101213
آمونيوم تيو سيانات، ريجنت گريد، شماره كاتالوگ، AM04190500، شماره سفارش مرك، 101213
Aniline, reagent grade, ACS, CAT NO, AN03471000, MERCK CAT NO, 101261
آنيلين، ريجنت گريد، شماره كاتالوگ، AN03471000، شماره سفارش مرك، 101261
Aniline, synthesis grade, CAT NO, AN03451000, MERCK CAT NO,
آنيلين، ساينتزيز گريد، شماره كاتالوگ، AN03451000، شماره سفارش مرك
Antimony(III) oxide, synthesis grade, CAT NO, AN04500250, MERCK CAT NO, 107836
آنتيموني 3 اكسيد، ساينتزيز گريد، شماره كاتالوگ، AN04500250، شماره سفارش مرك، 107836
Aquagent® ,di-sodium tartrate dehydrate, CAT NO, AQ00300100, MERCK CAT NO, 106664
آكوآ ايجنت، دي سديم تارتارات دي هيدرات، شماره كاتنالوگ، AQ00300100، شماره سفارش مرك، 106664
Aquagent® Complet 5, free from pyridine, CAT NO, AQ00031000, MERCK CAT NO, 188005
آكوا ايجنت ، فاقد پيريدين، شماره كاتالوگ، AQ00031000، شماره سفارش مرك، 188005
Aquagent® Complet 5, free from pyridine, CAT NO, AQ00032500, MERCK CAT NO, 188005
آكوا ايجنت ، فاقد پيريدين، شماره كاتالوگ، AQ00032500، شماره سفارش مرك، 188005
Arsenic, standard solution 1000 mg/ I As, CAT NO, AR01510500, MERCK CAT NO, 119773
آرسنيك، محلول استاندارد 1000 ميلي گرم بر ليتر، شماره كاتالوگ، AR01510500، شماره سفارش مرك، 119773
Barium acetate, reagent grade, ACS, CAT NO, BA00401000, MERCK CAT NO, 101704
باريم استات، ريجنت گريد، شماره كاتالوگ، BA00401000، شماره سفارش مرك، 101704
Barium chloride dihydrate, extra pure, CAT NO, BA00531000, MERCK CAT NO,
باريم كلريد دي هيدرات، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، BA00531000، شماره سفارش مرك،
Barium chloride dihydrate, reagent grade, CAT NO, BA00551000, MERCK CAT NO, 101719
باريم كلريد دي هيدرات، ريجنت گريد، شماره كاتالوگ، BA00551000، شماره سفارش مرك، 101719
Barium hydroxide octahydrate, extra pure, CAT NO, BA00631000, MERCK CAT NO,
باريم هيدروكسيد اكتا هيدرات، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، BA00631000، شماره سفارش مرك،
Barium nitrate, extra pure, CAT NO, BA00731000, MERCK CAT NO,
باريم نيترات، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، BA00731000، شماره سفارش مرك
Barium nitrate, reagent grade, ACS, CAT NO, BA00750250, MERCK CAT NO, 101729
باريم نيترات، ريجنت گريد، شماره كاتالوگ، BA00750250، شماره سفارش مرك، 101729
Barium sulfate, extra pure, Ph Eur, BP, CAT NO, BA00801000, MERCK CAT NO,
باريم سولفات، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، BA00801000، شماره سفارش مرك،
Benzene, extra pure, CAT NO, BE00311000, MERCK CAT NO, 101782
بنزن، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، BE00311000، شماره سفارش مرك، 101782
Benzene, extra pure, CAT NO, BE00312500, MERCK CAT NO, 101782
باريم نيترات، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، BA00732500، شماره سفارش مرك
Benzene,Multisolvent® HPLC grade, ACS, CAT NO, BE00412500, MERCK CAT NO, 101768
بنزن، مولتي سالونت، HPLC گريد، BE00412500، شماره سفارش مرك، 101768
Benzoic acid, reagent grade, ACS, CAT NO, AC05651000, MERCK CAT NO, 100136
بنزونيك اسيد، ريجنت گريد، شماره كاتالوگ، AC5651000، شماره سفارش مرك، 100136
Benzoyl peroxide, moistened with 25% H2O,CAT NO, PE01600250, MERCK CAT NO,
بنزويل پر اكسيد، شماره كاتالوگ، PE01600250، شماره سفارش مرك،
Benzoyl peroxide, moistened with 25% H2O, CAT NO, PE01650250, MERCK CAT NO,
بنزويل پراكسيد، شماره كاتالوگ، PE01650250، شماره سفارش مرك،
Benzyl alcohol, extra pure, ph Eur, BP, CAT NO, AL01622500, MERCK CAT NO, 100981
بنزيل الكل، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، AL01622500، شماره سفارش مرك، 100981
Boric acid, extra pure, Ph Eur, CAT NO, AC0577025P, MERCK CAT NO, 100162
بوريك اسيد، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، AC0577025P، شماره سفارش مرك، 100162
Boric acid, extra pure, Ph Eur, CAT NO, AC05771000, MERCK CAT NO, 100162
بوريك اسيد، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، AC05771000، شماره سفارش مرك، 100162
Boric acid, reagent grade, ACS, ISO, CAT NO, AC05781000, MERCK CAT NO, 100165
بوريك اسيد، ريجنت گريد، شماره كاتالوگ، AC05781000، شماره سفارش مرك، 100165
Bromine water, saturated solution, CAT NO, AG00050500, MERCK CAT NO,
برمين واتر، محلول سير شده، شماره كاتالوگ،AG00050500، شماره سفارش مرك،
Bromocresol green, indicator, CAT NO, VE00700005, MERCK CAT NO, 108121
بروموكروزول سبز، شماره كاتالوگ، VE00700005، شماره سفارش مرك، 108121
Bromocresol purple, indicator, CAT NO, PU00200025, MERCK CATNO, 103025
برمو كروزول بنفش، شناساگر، شماره كاتالوگ، PU00200025، شماره سفارش مرك، 103025
Bromophenol blue, indicator, ACS, CAT NO, AZ01250025, MERCK CAT NO, 108122
برومو فنول آبي، شناساگر، شماره كاتالوگ، AZ01250025، شماره سفارش مرك، 108122
Bromothymol blue, indicator, ACS, CAT NO, AZ01300025, MERCK CAT NO, 103026
برومو تيمول آبي، شناساگر، شماره كاتالوگ، AZ01300025، شماره سفارش مرك، 103026
Brucine sulfate hydrate, reagent, CAT NO, BR02750025, MERCK CAT NO,
بروسين سولفات هيدراته، ريجنت، شماره كاتالوگ، BR02750025، شماره سفارش مرك،
Brucine, synthesis grade, CAT NO, BR02690010, MERCK CAT NO,
بروسين سولفات هيدراته،سنتز گريد، شماره كاتالوگ، BR02690010، شماره سفارش مرك،
Buffer solution Ph= 4,00(20 ºC), CAT NO, SO10041000, MERCK CAT NO, 109475
محلول بافر پ هاش 4، شماره كاتالوگ، SO10041000، شماره سفارش مرك، 109475
Buffer solution pH= 4,00(20 ºC), red-c, CAT NO, SO20041000, MERCK CAT NO,
محلول بافر پ هاش 4،(رنگي) شماره كاتالوگ، SO10041000، شماره سفارش مرك، 109475
Buffer solution pH= 7,00(20 ºC), CAT NO, SO10071000, MERCK CAT NO, 109439
محلول بافر پ هاش 7،شماره كاتالوگ، SO10071000، شماره سفارش مرك، 109439
Buffer solution pH= 7,00(20 ºC),yellow, CAT NO, SO20071000, MERCK CAT NO,
محلول بافر پ هاش 7،(رنگي)شماره كاتالوگ، SO10071000، شماره سفارش مرك، 109439
Buffer solution pH= 9,00(20 ºC), CAT NO, SO10091000, MERCK CAT NO, 109460
محلول بافر پ هاش 9،شماره كاتالوگ، SO10091000، شماره سفارش مرك، 109460
Buffer solution pH=1,00 (20º C) (Hydro, CAT NO, SO11011000, MERCK CAT NO, 109432
محلول بافر پ هاش 1،شماره كاتالوگ، SO11011000، شماره سفارش مرك، 109432
Buffer solution pH=10,00(20 ºC), CAT NO, SO10101000, MERCK CAT NO, 109438
محلول بافر پ هاش 1،شماره كاتالوگ، SO10101000، شماره سفارش مرك، 109438
Buffer solution Ph=10,00(20 ºC),blue, CAT NO, SO20101000, MERCK CAT NO,
محلول بافر پ هاش 10،(آبي)شماره كاتالوگ، SO20101000، شماره سفارش مرك،
Buffer solution pH=11,00 (20ºC) (Bori, CAT NO, SO11411000, MERCK CAT NO, 109462
محلول بافر پ هاش 11،شماره كاتالوگ، SO11411000، شماره سفارش مرك، 109462
Buffer solution pH=12,00 (20ºC) (di-S, CAT NO, SO11421000, MERCK CAT NO,
محلول بافر پ هاش 12،شماره كاتالوگ، SO11421000، شماره سفارش مرك،
Buffer solution pH=13,00 (20ºC) (Pota, CAT NO, SO11431000, MERCK CAT NO,
محلول بافر پ هاش 13،شماره كاتالوگ، SO11431000، شماره سفارش مرك،
Buffer solution pH=2,00 (20º C) (Citri, CAT NO, SO10221000, MERCK CAT NO, 109433
محلول بافر پ هاش 2،شماره كاتالوگ، SO10221000، شماره سفارش مرك، 109433
Buffer solution pH=3,00 (20º C) (ortho, CAT NO, SO10231000, MERCK CAT NO, 109434
محلول بافر پ هاش 3،شماره كاتالوگ، SO10231000، شماره سفارش مرك، 109434
Buffer solution pH=5,00 (20º C) (Aceti,CAT NO, SO10251000, MERCK CAT NO,
محلول بافر پ هاش 5،شماره كاتالوگ، SO10251000، شماره سفارش مرك،
Buffer solution pH=6,00 (20º C) (potas, CAT NO, SO10061000, MERCK CAT NO, 109437
محلول بافر پ هاش 6،شماره كاتالوگ، SO10061000، شماره سفارش مرك، 109437
Buffer solution pH=8,00 (20º C) (Borat, CAT NO, SO10181000, MERCK CAT NO, 109460
محلول بافر پ هاش 1،شماره كاتالوگ، SO10181000، شماره سفارش مرك، 109460
Cadmium acetate ehydrate, extra pure, CAT NO, CA00480250, MERCK CAT NO,
كادميوم استات دي هيدرات، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، CA00480250، شماره سفارش مرك،
Cadmium nitrate tetrahydrate, extra pure, CAT NO, CA00970250, MERCK CAT NO,
كادميوم نيترات تترا هيدرات، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، CA00970250، شماره سفارش مرك،
Cadmium oxide, extra pure, CAT NO, CA01100250, MERCK CAT NO, 102015
كادميوم اكسيد، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، CA01100250، شماره سفارش مرك، 102015
Cadmium, metal, extra pure, CAT NO, CA00800250, MERCK CAT NO,
كادميوم، فلز، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، CA00800250، شماره سفارش مرك،
Cadmium, standard solution 1000 mg/I cd, CAT NO, CA00410500, MERCK CAT NO, 119777
كادميوم، محلول استاندارد 1000 ميلي گرم بر ليتر، شماره كاتالوگ، CA00410500، شماره سفارش مرك، 119777
Caffeine anhydrous, extra pure, Ph Eur, CAT NO, CA01501000, MERCK CAT NO, 102584
كافئين آنهيدروس، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، CA01501000، شماره سفارش مرك، 102584
Calcium carbonate, precipitated, extra pure, CAT NO, CA01821000, MERCK CAT NO, 102069
كلسيم كربنات، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ،CA01821000، شماره سفارش مرك، 102069
Calcium carbonate, precipitated, extra pure, CAT NO, CA01820500, MERCK CAT NO,
كلسيم كربنات، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ،CA01820500، شماره سفارش مرك،
Calcium chloride anhydrous, powder, extra pure, CAT NO, CA01971000, MERCK CAT NO, 102378
كلسيم كلريد آنهيدروس، پودر، شماره كاتالوگ، CA01971000، شماره سفارش مرك، 102378
Calcium chloride anhydrous, powder, granulated, CAT NO, CA01901000, MERCK CAT NO, 102389
كلسيم كلريد آنهيدروس، پودر ، گرانول، شماره كاتالوگ،CA01901000، شماره سفارش مرك،102389
Calcium chloride anhydrous, powder, reagent, CAT NO, CA01921000, MERCK CAT NO,
كلسيم كلريد آنهيدروس، پودر ، ريجنت، شماره كاتالوگ،CA01921000، شماره سفارش مرك،
Calcium chloride anhydrous, powder, regant, CAT NO, CA0192025P, MERCK CAT NO,
كلسيم كلريد آنهيدروس، پودر ، ريجنت، شماره كاتالوگ،CA0192025P، شماره سفارش مرك،
Calcium chloride anhydrous,powder, extra pure, CAT NO, CA0197025P, MERCK CAT NO,
كلسيم كلريد آنهيدروس، پودر ،اكسترا پيور، شماره كاتالوگ،CA0197025P، شماره سفارش مرك،
Calcium chloride ehydrate, powder, extra pure, CAT NO, CA01931000, MERCK CAT NO, 102381
كلسيم كلريد هيدرات، پودر، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، CA01931000،شماره سفارش مرك، 102381
Calcium chloride dihydrate, powder, extra pure, CAT NO, CA01941000, MERCK CAT NO,
كلسيم كلريد دي هيدرات، پودر، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، CA01941000،شماره سفارش مرك،
Calcium hydrogen phosphate dihydrate, ex, CAT NO, CA02101000, MERCK CAT NO, 102146
كلسيم هيدروژن فسفات دي هيدرات، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، CA02101000، شماره سفارش مرك، 102146
Calcium nitrate tetrahydrate, reagent, CAT NO, CA02311000, MERCK CAT NO, 102121
كلسيم نيترات تترا هيدرات، ريجنت، شماره كاتالوگ،CA02311000، شماره سفارش مرك، 102121
Calcium stearate, extra pure, Ph Eur, BP, CAT NO, CA02001000, MERCK CAT NO, 102154
كلسيم استئارات، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، CA02001000، شماره سفارش مرك، 102154
Calcium sulfate dihydrate, extra pure, CAT NO, CA02841000, MERCK CAT NO,
كلسيم سولفات دي هيدرات، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، CA02841000، شماره سفارش مرك،
Calcium sulfate dihydrate, reagent grade, CAT NO, CA02851000, MERCK CAT NO, 102161
كلسيم سولفات دي هيدرات، ريجنت گريد، شماره كاتالوگ، CA02851000، شماره سفارش مرك، 102161
Calcium, standard solution 1000 mg/I ca, CAT NO, CA01760500, MERCK CAT NO, 119778
كلسيم، محلول استاندارد 1000 ميلي گرم بر ليتر، شماره كاتالوگ، CA01760500، شماره سفارش مرك، 119778
Canada balsam, for microscopy, CAT NO, BA00300100, MERCK CAT NO, 101691
كانادا بالزام، جهت ميكروسكوپي، شماره كاتالوگ، BA00300100، شماره سفارش مرك، 101691
Carbon disulfide, extra pure, CAT NO, SU01701000, MERCK CAT NO, 102210
كربن دي سولفيد، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، SU01701000، شماره سفارش مرك، 102210
Carbon disulfide, reagent grade, ACS, CAT NO, SU01711000, MERCK CAT NO,
كربن دي سولفيد، ريجنت گريد، شماره كاتالوگ، SU01711000، شماره سفارش مرك،
Carmine, C.I. 75470 for microscopy, CAT NO, CA03800025, MERCK CAT NO, 115933
كارمين، 75470 جهت ميكروسكوپي ، شماره كاتالوگ، CA03800025، شماره سفارش مرك، 115933
Cerium(III) nitrate hexahydrate, CAT NO, CE00800100, MERCK CAT NO, 102271
سريوم 3 نيترات هگزا هيدرات، شماره كاتالوگ، CE00800100، شماره سفارش مرك، 102271
Cerium(IV) sulfate tetrahydrate, extra pure, CAT NO, CE01000100, MERCK CAT NO, 102267
سريوم 4 سولفات تترا هيدرات، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، CE01000100، شماره سفارش مرك، 102267
Cerium(IV) sulfate tetrahydrate, extra pure, CAT NO, CE01000250, MERCK CAT NO,
سريوم 4 سولفات تترا هيدرات، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، CE01000250، شماره سفارش مرك،
Cerium(IV) sulfate, solution, 0,1 mol/l, CAT NO, CE01021000, MERCK CAT NO, 109092
سريوم چهار سولفات، محلول 0.1 مول بر ليتر، شماره كاتالوگ، CE01021000، شماره سفارش مرك، 109092
Cesium chloride, reagent grade, CAT NO, CE01100100, MERCK CAT NO, 102038
سزيم كلريد، ريجنت گريد، شماره كاتالوگ، CE01100100، شماره سفارش مرك، 102038
Charcoal activated, powder, extra, CAT NO, CA03511000, MERCK CAT NO, 102184
شاركول اكتيو( زغال فعال- كربن اكتيو) ، پودر، اكسترا، شماره كاتالوگ، CA03511000، شماره سفارش مرك، 102184
Chloral hydrate, extra pure, Ph Eur, USP, CAT NO, CL00101000, MERCK CAT NO, 102425
كلرال هيدرات، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، CL00101000، شماره سفارش مرك، 102425
Chloramine T trihydrate, reagent grade, CAT NO, CL00200250, MERCK CAT NO, 102426
كلرآمين، تري هيدرات، ريجنت گريد، شماره كاتالوگ، CL00101000، شماره سفارش مرك، 102426
Chloramphenicol, for biochemical purpose, CAT NO, CL00250050, MERCK CAT NO, 102366
كلرآمفينيكل، بيوشيميايي، شماره كاتالوگ، CL00250050، شماره كاتالوگ، 102366
Chlorobenzene, extra pure, CAT NO, CL01101000, MERCK CAT NO, 801791
كلرو بنزن، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، CL01101000، شماره سفارش مرك، 801791
Chlorobenzene, extra pure, CAT NO, CL01102500, MERCK CAT NO, 801791
كلرو بنزن، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، CL01102500، شماره سفارش مرك، 801791
Chloroform, analytical grade,stabilized, CAT NO, CL02012500, MERCK CAT NO, 102445
كلروفرم ، آناليتيكال گريد، شماره كاتالوگ، CL02012500، شماره سفارش مرك، 102445
Chloroform, extra pure, Ph Eur,stabilized, CAT NO, CL02002500, MERCK CAT NO, 102431
كلرو فرم، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، CL02002500، شماره سفارش مرك، 102431
Chloroform, extra pure, Ph Eur,stabilized, CAT NO, CL02001000, MERCK CAT NO, 102431
كلرو فرم، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، CL02001000، شماره سفارش مرك، 102431
Cholestrole, extra pure, Ph Eur, BP, NF, CAT NO, CO01800100, MERCK CAT NO, 103672
كلسترول، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، CO01800100، شماره سفارش مرك، 103672
Chromium (VI) oxide, extra pure, CAT NO, AN02000500, MERCK CAT NO, 100227
كروميوم 6 اكسيد، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، AN02000500، شماره سفارش مرك، 100227
Chromium(III) chloride hexahydrate, extra pure, CAT NO, CR01901000, MERCK CAT NO, 102487
كروميوم 3 كلريد هگزاهيدرات، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، CR01901000، شماره سفارش مرك، 102487
Chromium(III) nitrate nonahydrate, extra pure, CAT NO, CR01940500, MERCK CAT NO,
كروميوم 3 نيترات نونا هيدرات، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، CR01940500، شماره سفارش مرك،
Chromium(VI) oxide, extra pure, CAT NO, AN02000500, MERCK CAT NO, 100277
كروميوم شش اكسيد، اكسترا پيور، شماره كاتالوگ، AN02000500، شماره سفارش مرك، 100277
Citric acid anhydrous, extra, Ph, CAT NO, AC0718025P, MERCK CAT NO, 100241
سيتريك اسيد آنهيدروس، اكسترا، شماره كاتالوگ، AC0718025P، شماره سفارش مرك، 100241
Citric acid anhydrous, extra, Ph Eur, CAT NO AC07181000, MERCK CAT NO, 100241
سيتريك اسيد آنهيدروس، اكسترا، شماره كاتالوگ، AC07181000، شماره سفارش مرك، 100241
Citric acid monohydrate, extra, Ph, CAT NO, AC0720025P, MERCK CAT NO, 100242
سيتريك اسيد مونوهيدرات، اكسترا، شماره كاتالوگ،AC0720025P، شماره سفارش مرك، 100242
Citric acid monohydrate, extra, Ph, CAT NO, AC07201000, MERCK CAT NO, 100242
سيتريك اسيد مونوهيدرات، اكسترا، شماره كاتالوگ،AC07201000، شماره سفارش مرك، 100242
Cobalt(II) chloride hexahydrate, reagent grade,CAT NO, CO00270250, MERCK CAT NO, 102539
كبالت 2 كلريد هگزا هيدرات، ريجنت گريد، شماره كاتالوگ، CO00270250، شماره سفارش مرك، 102539
Cobalt(II) nitrate hexahydrate, reagent grade, CAT NO, CO00460250, MERCK CAT NO, 102554
كبالت 2 نيترات هگزا هيدرات، ريجنت گريد، شماره كاتالوگ، CO00460250، شماره سفارش مرك، 102554
Cobalt(II) sulfate heptahydrate, reagent, CAT NO, CO00770

کلمات کلیدی :
مواد شيميايي شارلو scharlau

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید