مشخصات آگهی دهنده

خط توليد دي او پي دي اكتيل فتالات
توافقی
1397-01-19
1397-02-18
911 بار
11266093

خط توليد دي او پي دي اكتيل فتالات
صنعت سایت

خط توليد دي او پي دي اكتيل فتالات

راه انداري خط توليد روغن دي او پي DOP
توليد دي اكتيل فتالات
اماده سازي و نصب وسايل و دستگاهاي مورد نياز خط توليد روغن دياو پي با ظرفيت مورد نياز
تهيه مواد اوليه مورد نياز جهت توليد روغن دي او پي از داخل و خارج
فروش مازاد بر مصرف دي او پي توليد شده

کلمات کلیدی :
خط توليد دي او پي دي اكتيل فتالات

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید