مشخصات آگهی دهنده

پكيج جامع نرم افزارهاي مهندسي برق
توافقی
1397-01-22
1397-02-21
3974 بار
11264130

پكيج جامع نرم افزارهاي مهندسي برق
صنعت برق صنعتی

پكيج جامع نرم افزارهاي مهندسي برق

پكيج جامع نرم افزارهاي مهندسي برق
اين مجموعه شامل بهترين نرم افزارهاي مهندسي برق مي باشد كه بعضي از آنها در سايت هاي مختلف چندين هزار تومان در حال فروش مي باشند كه شامل :
1- مجموعه نرم افزارهاي CYME شامل:
1- PSAF نرم افزار محاسبات سيستم هاي قدرت
نرم افزار (PSAF (Power System Analysis Frame Work يكي از امكانات محاسباتي نرم افزار CYMEInternational براي انجام محاسبات سيستم هاي قدرت مي باشد .
PSAF داراي مدولهاي شبيه سازي مختلف براي انجام محاسبات گوناگون سيستم قدرت به شرح زيرميباشد
•- PSAF - Flow محاسبات پخش بار
• - PSAF - Fault محاسبات اتصال كوتاه
• - PSAF – Motor Start محاسبات راه اندازي موتور
• - PSAF-STAB محاسبات پايداري گذرا
• - PSAF – Harmo محاسبات هارمونيكي
•- PSAF - LINE دياگرام تك خطي

هر يك از مدولهاي محاسباتي فوق از ويژگيهاي محاسبات صنعتي ، قابليت مدلسازي و تكنيكهاي الگوريتم حل برخوردار مي باشد كه PSAF را بعنوان يك ابزار محاسباتي قابل اطمينان براي تحليل هاي مهندسي درآورده است .
مدولاريتي
يكي از ويژگي هاي مهم PSAF مدولاريتي آن است بدين گونه كه ساختار اصلي آن از مدولهاي شبيه سازي مستقل تشكيل شده و كليه مدولها از يك بانك اطلاعاتي مشترك استفاده مي نمايد .
مدولهاي محاسباتي جديد ميتوانند بسادگي به نرم افزار اضافه شوند در حاليكه اطلاعات و ساختار شبكه موجود بهمان شكل باقي مانده و قابل استفاده خواهند بود. در حقيقت ويژگي مدولاريتي نرم افزار PSAF را بعنوان نرم افزار قوي و قابل انطباق با نيازهاي بهره برداري و طراحي سيستم هاي قدرت در آورده است .
تنوع و انعطاف پذيري
نرم افزار PSAF به اندازه كافي داراي قابليت انطباق مي باشد بگونه أي ميتوان آنرا براي سيستم هاي قدرت سه فاز شركتهاي برق و يا صنعتي بكار برد. با استفاده از بانك اطلاعاتي و انتخاب اطلاعات مناسب ميتوان تجهيزات و كنترل كننده هاي وسيعي از شبكه را مدلسازي نمود. براي هر يك از تجهيزات با توجه به نوع مطالعه مورد نظر مي توان بيش از يك مدل تعريف نمود. PSAF همچنين داراي قابليت دريافت اطلاعات بصورت جدولي و يا گرافيكي مي باشد .
ورود اطلاعات
•- PSAF داراي يك بانك اطلاعاتي يكپارچه براي كليه اجزاء تجهيزاتي و كنترلي سيستم مي باشد. اين بانك بستر اطلاعاتي مشتركي را بوجود مي آورد بطوريكه اطلاعات وارد شده براي هر مدول محاسباتي توسط ساير مدولها قابل استفاده مي باشد .
• - براي هر يك از تجهيزات شبكه امكان مدلسازي گوناگون وجود دارد بطوريكه هر مدل اطلاعات خاص خود را نياز دارد. چون اطلاعات و پارامترهاي مشترك بين مدلها نگهداري مي شود لذا از ورود تكراري اينگونه اطلاعات به بانك جلوگيري خواهد شد.
• - اطلاعات شبكه ميتواند بصورت بهنگام (on-line)واز طريق دياگرام تك خطي واردواصلاح شود.
• - اطلاعات مي توانند بصورت جدولي و يا محاوره أي وارد شوند.
• - بين مديريت پايگاه اطلاعاتي Dos با , CYMEDIT CYMBASE سازگاري وجود دارد.
• - قابليت تبديل فرمت اطلاعات صنعتي مانند IEEE به فرمت نرم افزار وجود دارد.
استفاده از اطلاعات نمونه ائي
در صورت عدم دسترسي به اطلاعات تفصيلي براي تجهيزات شبكه ، PSAF قادر است كه از اطلاعات تمونه ائي استفاده نمايد. اين توانائي بر اساس در نظر گرفتن تجارب وسيع شركتهاي سازنده صنعت ايجاد گرديده است . همچنين PSAF براي محاسبه و استخراج اطلاعات داراي قابليت مي باشد .

2- نرم افزارCYMDIST– محاسبات و تحليل شبكه هاي توزيع شامل امكانات زير :
•- CYMDIST/MAP - مدول گرافيكي
•- CYMDIST/SOM مدول بهينه سازي عمليات كليد زني
•- CYMDIST/HARMO تحليل و ارزيابي هارمونيكي
•- CYMDIST/RAM تحليل و ارزيابي قابليت اطمينان
• - CYMDIST/CAM مدول تحليل حوادث اضطراري
( همراه با آموزش جامع فارسي )

3- نرم افزارCYMTCC - نرم افزار هماهنگي تجهيزات و ادوات حفاظتي

4- نرم افزارCYM CAP – محاسبات ظرفيت كابلها


5- نرم افزارCYM GRD - محاسبات سيستم زمين پستها

2- نرم افزار Automation Studio 5

نرم افزار Automation Studio يكي از قويترين نرم افزارهاي طراحي و شبيه سازي صنعتي است.در اين نرم افزار طراحي مدارهاي الكترونيك صنعتي و برق صنعتي و شبيه سازي آنها و همچنين پياده سازي سيستمهاي هيدروليك و پنوماتيك قابل انجام است. اين نرم افزار به دو صورت تهيه شده است. اولي به صورت حرفه اي جهت طراحي و شبيه سازي كه به نام Automation Studio Professionalشناخته ميشود و دومي جهت مقاصد آموزشي است كه به نام Automation Studio Educational شناخته شده است.

اين نرم افزار از تمامي استانداردها مثل ISO ، IEC و NEMA پشتيباني كرده و داراي 14 كتابخانه از قبيل سمبلهاي الكتريكي ،هيدروليكي و پنوماتيكي ،زبان LAD مربوط به PLC ها و سيستمهاي مانيتورينگ است .ليست كامل اين كتابخانه ها به شرح زير است:
- Electrical
- Hydraulics (proportional & servo
- System Analysis Tool
- Pneumatics Proportional
- Fluid Power & Electric Component Sizing
- Spool Designer & Pump Configurator
- Bill of Material & Report
- Electronic Catalog
- PLC Ladder Logic
- HMI & Control Panel
- Digital Electronics
- Sequential Function Chart (Grafcet
- Electrical Controls
- Multi-Fluid Simulation
زمينه هايي كه اين نرم افزار در آن كاربرد هاي فراواني دارد عبارتست از :
•1سيستم هاي هيدروليك صنعتي
• 2 سيستم هاي نيوماتيك صنعتي
•3 سيستم هاي هيدروليك موبايل
• 4 سيستم هاي كنترل الكتريكي
•5 كنترل با PLC
• 6 سيستم هاي كنترل خودكار

همراه با آموزش فارسي

EPLAN 8 v2 2011 -3
نرافزار ePLAN P8 برنامه اي جامع و حرفه اي جهت طراحي و ايجاد نقشه هاي برقي است در واقع ePLAN P8 يك نرم افزار قدرتمند و باهوش براي طراحي نقشه هاي شماتيك برقي و تهيه ديگر مستندات لازم جهت اجراي يك پروژه بوده و با توجه به امكانات و تواناييهاي فراواني كه در اختيار كاربران قرار مي دهد توانسته است كه در طي چندين سال اخير به عنوان يك نرم افزار قابل اطمينان و قابل قبول در سطوح جهاني حدود 8000 مشتري در 30 كشور جهان جذب نمايد.
اگر شما طراح و راه انداز كارخانه ها و تأسيسات برقي هستيد كافي است توسط اين نرم افزار و با استفاده از امكانات آن نقشه شماتيك را طراحي نموده و بقيه كارها را به ePLAN P8 بسپاريد تا ليست قطعات ،‌ نقشه كليات ، ليست ارتباطات و .... را استخراج نمايد و همچنين امكان اعمال تغييرات در طرح هاي خود را داشته باشد.
از مزاياي اين نرم افزار :
• در زمان طراحي و اجراي پروژه بطور قابل ملاحظه اي صرفه جوي شده و از عمليات تكراري كه سبب خستگي نيرو ها و او اتلاف انرژي مي شود جلوگيري مي گردد.
• باعث جلوگيري از بروز اشتباه شده و مانع اتلاف وقت و انرژي براي رفع خطاهاي پيش آمده خواهد شد .
• محدوديتي در بكارگيري يك استاندارد بخصوص وجود ندارد.
• سادگي و گستردگي دامنه كار با پرژه ها و عدم نياز به خود نرم افزار جهت مشاهده نتايج پروژه.
• سادگي و راحتي پشتيباني و نگهداري پروژه ها.
• حجم كار و زمان پروژه هاي بعدي بطور قابل ملاحظه اي بعلت استفاده از پروژه هاي قبلي كاهش مي يابد و باعث جذب پروژه هاي بيشتري خواهد شد.

اين نرم افزار همراه با آموزش فارسي مي باشد و همچنين ويدئوهاي آموزشي

eplan cabinet v 1.9.6 2009 -4
از ديگر محصولات eplan ميتوان به نرم افزار قدرتمند ecabinet يا همان eplan cabinet اشاره كرد.همانطوري كه ميدانيم نرم افزار eplan در طراحي پروژه هاي الكتريكي مثل يك تابلوي برق و نحوه سيم كشي،طرح و ليست اجزاي آن كاربرد دارد.در eplan ما فقط يك شماتيك از طرح ودر انتها ليستي از اجزاء مورد نياز پروژه را خواهيم داشت.نياز به داشتن يك طرح دو بعدي يا سه بعدي از اين تابلوي برق باعث طرح نرم افزاري به نام ecabinet شد.نرم افزار ecabinet مخصوص طراحي تابلوهاي برق صنعتي است.در اين نرم افزار نحوه چيدمان قطعات بر روي تابلو تعيين شده و يك نماي دو بعدي يا سه بعدي(به دلخواه كاربر) از اين تابلو براي شما رسم ميشود كه ديد طراح را نسبت به طرح نهايي تابلو كامل مي كند.
نكته جالب ديگر در مورد اين نرم افزار ارتباط آن با نرم افزار eplan است.به اين صورت كه به عنوان يك امكان اضافي در نرم افزار eplan ،طرح ecabinet مي تواند از داخل نرم افزار eplan باز شده و يك قالب سه بعدي از طرح پنل كنترلي را به ما ارائه كند.
از ديگر امكانات نرم افزار ecabinet ميتوان به ايجاد داده هاي مورد نياز در خروجي جهت انجام دريل اتوماتيك ،ابزارهاي رسم گرافيكي و تغيير اندازه طرح،دسترسي مستقيم به داده هاي نرم افزار eplan مثل اجزاء و سيم كشي ها و رسم اتوماتيك سيم بندي جهت طراحي سريع تابلو اشاره كرد.

5- نرم افزار CADY++ ELECTRICAL ENGINEERING :

اين نرم افزار به منظور طراحي نقشه هاي مدارات فرمان و سيم كشي ساختمان و مدارات الكترونيكي و ... به صورت حرفه اي و استاندارد مي باشد . داراي كتابخانه اي با بيش از 1900 سمبل از قطعات مدارات فرمان ، مدارات برق ، الكترونيك ، PLC ، پنيوماتيك ، هيدروليك و ... مي باشد ، كه مي توان گفت در نوع خود يكي از قويترين نرم افزارها در اين زمينه است . نرم افزار با آنكه طيف وسيعي از قطعات و مدارات الكترونيكي را پشتيباني مي كند و داراي چندين كتابخانه و امكانات مختلف مي باشد ، ولي طراحي آن به گونه اي است كه هر شخصي مي تواند به راحتي از آن استفاده كرده و نقشه هاي خود را در آن ترسيم كند . در حال حاضر بسياري از مهندسين برق به منظور طراحي و رسم نقشه هاي خود از نرم افزار اتوكد استفاده مي كنند ، كه به علت پيچيدگي و وقت گير بودن اين نرم افزار ، افراد زيادي نمي توانند از آن استفاده بكنند ! اما بوسيله نرم افزار CADY++Electrical هر شخصي مي تواند با صرفه جوئي در وقت و هزينه خود ، نقشه اي حرفه اي و استاندارد را طراحي كند.

6- نرم افزار2011 4.9 DIALUX :
اين نرم افزار يكي از نرم‌افزارهاي محاسبات روشنايي فني Outdoor و Indoor مي‌باشد كه محاسبات آن با توجه به روشهاي مرسوم و فرمولهاي پيشنهادي كه در استاندارد DIN توصيه گرديده انجام مي‌پذيرد اين موضوع باعث گرديده كه محاسبات و خروجي‌هاي اين نرم‌افزار از دقت و كيفيت مناسبي برخوردار باشد، ضمن اينكه با استفاده از منوهاي اين نرم‌افزار به راحتي مشخصات نوري چراغهاي روشنايي (lighting Fixture) شركتهاي معتبر خارجي فعال در اين صنعت را مي‌تواند download كرد. در اين نرم‌افزار علاوه بر واردكردن راحت موضوعات و مبلمان به نقشه‌ها و ايجاد تغييرات روي آن، بعد از محاسبات مي‌توان شرايط نوري محيط را شبيه‌سازي كرد ضمناً اين نرم‌افزار قابليت Render كردن دارد.
همراه با آموزش فارسي
7- نرم افزار Etap Power Station 6 :

نرم افزار Etap PowerStation نرم افزار قدرتمند، جهت تحليل و آناليز سيتمهاي قدرت كه داراي كتابخانه داده ( Library) مناسبي براي انتخاب مشخصات و جزييات تجهيزات به كار رفته درتاسيسات الكتريكي است، اين نرم‌افزار مطابق با استاندارد IEC تهيه گرديده و در بعضي از موارد مانند سيستم زمين از استانداردهاي ديگر نيز مانند IEEE 80 استفاده نموده است، با كمك اين نرم‌افزار تمام مطالعات سيستمي كه بر اساس استاندارد API RP540 انجام آن ضروري از جمله ، پخش بار، محاسبات اتصال كوتاه، هماهنگي بين رله‌هاي حفاظتي، بررسي شرايط راه‌اندازي موتورهاي الكتريكي، بررسي هارمونيكي سيستم،..... قابل انجام است. ( همراه با ويدئو هاي آموزشي ) و آموزش مقدماتي فارسي

8- نرم افزار P.S.C.A.D:
اين نرم افزار براي شبيه سازي حالت هاي پايدار و گذرا و ديناميكي سيستم هاي قدرت مي باشد. ( همراه با آموزش كامل فارسي)

9- نرم افزار EMTPWORKS :
نرم افزاري ارزشمند و گرانقيمت و كمياب براي شبيه سازي حالت هاي پايدار و گذرا و ديناميكي سيستم هاي قدرت

10- نرم افزار Electrical Calculations :

اين نرم افزار مخصوص محاسبات الكتريكال است.مواردي كه در اين نرم افزار ميتوان محاسبه كرد عبارتند از:
محاسبات اتلاف جريان در شين هاي آلمينيومي و مسي ،محاسبات مربوط به موتورهاي الكتريكي و راه اندازي آنها به صورت ستاره و مثلث يا به صورت راه اندازي نرم،محاسبات مربوط به اصلاح ضريب توان ،محاسبات مربوط به ترانسها اعم از اندازه ترانس يا ضريب تبديل و رابطه هاي ولتاژ و جريان و ...
جالب است بدانيد كه يكي از شرايط استخدام در شركت هايي نظير مپنا تسلط به اين نرم افزار مي باشد.

11- نرم افزارProfiCAD
ProfiCAD آسان ترين و سريع ترين نرم افزاري است كه شما مي توانيد با آن شماتيك و دياگرام هاي الكترونيكي و الكتريكي را رسم كنيد.اين نرم افزار كتابخانه كاملا كاملي دارد و تمام نيازهاي شما را بر آورده كند.

12- نرم افزار Portable MathMagic Pro v4.0.73 :
اگر شما هم جزو آن دسته از افرادي هستيد كه با فرمولهاي پيچيده رياضي درگير هستيد و به دنبال راه حلي براي تايپ و نوشتن اين فرمولها هستيد برايتان MathMagic Pro را پيشنهاد ميكنم. اين ورژن از برنامه پرتابل است و ميتوانيد بر فلش مموري ذخيره كرده و هر جا كه لازم داشتيد بدون نصب استفاده كنيد.

13- نرم افزار (lighting(simkar :
اين نرم افزار بسيار كاربردي براي محاسبات روشنايي بكار مي رود

14- نرم افزار Proteus 7.8 SP2 2011:
نرم افزار پروتئوس با ابتكاري جديد وارد عرصه رقابتي نرم افزارهاي برق و الكترونيك گرديد. شبيه سازي كامل تراشه هاي قابل برنامه ريزي يك امتياز فوق العاده براي اين نرم افزار محسوب مي شود. به غير از شبيه سازي قطعات قابل برنامه ريزي(مانند ميكرو ها و پرسسورها)، انواع لوازم جانبي كه معمولا با سيستم هاي كنترلي و هوشمند به كار ميروند نيز در اين نرم افزار تعبيه شده است. كاربر مي تواند بدون نياز به هيچ سخت افزاري برنامه مورد نظر را نوشته، مدار را با تمام جزئيات و به صورت كامل شبيه سازي نمايد، ايراديابي مدار را به صورت نرم افزاري و بدون اتلاف وقت و دغدغه هاي اتصالات سخت افزاري،‌انجام دهد و سپس PCB مدار را كشيده و دستگاه خود را با خيال راحت ارائه دهد .
علاوه بر اين پروتئوس قابليت شبيه سازي مدارهاي آنالوگ و آي سي ها و لوازم معمول برقي را نيز دارد از اين جمله مي توان ابزار هايي مانند اسيلوسكوپ، سيگنال ژنراتور، نمايشگر ارتباط سريال، ارتباط SPI ، ايراديابي حافظه هاي I2C و ... را نام برد .
همراه با آموزش نصب و محيط برنامه به زبان فارسي

15- نرم افزار
Transformer Calculation
3 نرم افزار كاربردي براي محاسبات ترانسفورماتور

16- نرم افزار Festo :
نرم افزاري براي شبيه سازي مدارات فرمان و قدرت

17- نرم افزار Transmission line :
نرم افزاري براي طراحي و محاسبات خطوط انتقال

18- نرم افزار DWG TO Image :
نرم افزار بسيار كاربردي تبديل فايل هاي اتوكد به تصوير بدون نياز به نرم افزار اتوكد

19- نرم افزار Electromechanical system :
نرم افزاري براي طراحي مدارات فرمان و قدرت و هيدروليك و ... ميباشد

20- نرم افزار Home plan :
نرم افزاري كاربردي و آسان براي ترسيم پلان ساختمان

21- نرم افزار Voltage Drop Calculator:

نرم افزاري براي محاسبات كابل

22- مجموعه نرم افزارهاي PLC :
نرم افزار SIMATIC Step 7 Professional
شركت زيمنس براي سيستمهاي اتوماسيون٬ سري PLC هاي S400-S300-S200(معروفترين و پر كاربردي ترين سري در ايران) را توليد كرده كه برنامه ريزي و پيكربندي سخت افزاري اين سري از PLC ها را ميتوان با استفاده از نرم افزار SIMATIC MANAGER انجام داد.زبان برنامه نويسي مورد استفاده در اين نرم افزار STEP 7 است كه در حالت گرافيكي(استفاده از بلوكهاي آماده موجود در برنامه) بسيار ساده نيز هست .
بيش از 90% از نقشه هاي موجود در صنعت(برنامه نوشته شده در (PLCبا دياگرامهاي LADER است كه همانند كنتاكتها و رله ها در مدار هاي كنترل رسم ميشوند.پس از برنامه نويسي در اين نرم افزار با استفاده از قسمت SIMULATION نرم افزار ميتوان برنامه نوشته شده را شبيه سازي كرده و در صورت وجود خطا آن را برطرف كرد. درنرم افزار SIMATIC MANAGER شما با تمامي سخت افزارهاي موجود در يك PLC سر وكار داريد.از منبع تغذيه PLC تا مدلهاي مختلف CPU وديگر اجزاء PLC .
در اين نرم افزار تمام ورودي و خروجي هاي) PLC مدولها) اعم از ورودي و خروجيهاي آنالوگ و ديجيتال ٬مدول شمارشگر٬مدول وضعيت و... تعبيه شده كه ميبايست در صورت استفاده در نرم افزار پيكر بندي سخت افزاري شوند .
همراه با آموزش هاي كامل اين نرم افزار به زبان فارسي

نرم افزار 6 LOGO Soft Comfort V:

شركت زيمنس علاوه بر سري plcهاي s7-200 كه ميكرو plc محسوب ميشوند يك سري Logic Module به نام LOGO طراحي و به بازار عرضه كرده است كه در واقع يك نوع ميكرو PLC محسوب ميشوند.جهت برنامه نويسي اين سري دو روش در نظر گرفته شده است.
در روش اول برنامه از طريق كليدهاي موجود بر روي خود LOGO كه شامل 4 كليد جهت نما و دو كليد ok و esc هستند برنامه را به روش fonction block بر روي صفحه نمايش lcd آن رسم كرده وسپس ذخيره و اجراء ميكنيم.در يك سري از logo ها صفحه نمايشي وجود ندارد وبه وسيله نرم افزار LOGO!soft comfort برنامه ريزي اين سري انجام ميشود.كار با اين نرم افزار ساده است.به اين صورت كه ابتدا طرح مورد نظر خودمان را به يكي از روشهاي در نظر گرفته شده در برنامه كه به نامهاي LAD و FB شناخته ميشوند پياده سازي ميكنيم. بلوكهاي مورد نياز در كتابخانه اين نرم افزار به راحتي در دسترس هستند.بلوكها را در صفحه طراحي قرار داده و به روشي ساده كه در نرم افزار در نظر گرفته شده بلوكها را به يكديگر وصل ميكنيم.پس از بستن طرح نوبت به شبيه سازي آن ميرسد.در شبيه سازي برنامه ميتوان مقادير آنالوگ ورودي مانند دما ،زمان،وضعيتهاي قطع و وصل بودن سوئيچها و .... را به راحتي هر چه تمامتر شبيه سازي كرد.پس از شبيه سازي و حصول نتيجه مطلوب نوبت به انتقال برنامه به logo ميرسد كه به وسيله يك كابل سريال يا usb مخصوص logo اين كار امكان پذير است.با انتقال برنامه ميتوان تست آنلاين را نيز انجام داد.به اين صورت كه وضعيت و مقادير جاري logo در حين RUN شدن در نرم افزار نيز نمايش داده ميشود. از امكانات ديگر اين نرم افزار ميتوان گفت كه دو طرح كشيده شده به روشهاي LAD و FB را ميتوان به يكديگر تبديل كرد.همچنين در اين نرم افزار طرحهاي شما به صورت فايلهايي از نوع pdf-gif يا jpeg قابل ذخيره هستند.
به همراه آموزش كامل فارسي

LOGO! SOFT V3.0
نرم افزار شبيه ساز لوگو بصورت لوكال

نرم افزار ZEN :
ميكرو PLC شركت امرون همراه با آموزش كامل فارسي

نرم افزار OMRON PLC SIMULATOR

نرم افزار PLC LADDER SIMULATION

آخرين ورژن نرم افزار plc delta

نرم افزار win pro ladder

نرم افزار شبيه ساز S7-200


23- مجموعه نرم افزارهاي محاسبات رياضي

24- ديكشنري تخصصي McGraw-Hill Dictionary of Engineering

25- فيلم آموزشي برق صنعتي

26- آموزش جامع طراحي برد مدارات چاپي ( PCB)

27- بهمراه

مباحث و قوانين و استاندارد هاي صنعت برق شامل :


نشريه 110 ( مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي كارهاي ساختماني (2 جلد) )
نشريه 440 (مشخصات فني عمومي و اجرايي پست ها . خطوط فوق توزيع وانتقال پايه هاي خطوط هوايي انتقال نيرو )
دستورالعمل اجراي سيستم اتصال زمين تاسيسات وشبكه هاي شركت توزيع نيروي برق
استاندارد جامع مهندسي و طراحي خطوط انتقال نيروي برق ايران
استاندارد پست هاي فوق توزيع (33) 20 / 132 كيلوولت معمولي
استاندارد شينه افزار پست هاي 63 و 132 كيلوولت
استاندارد سيستم وتابلوهاي كنترل پست هاي 63 و 132 كيلوولت
استاندارد تله هاي موج سطح ولتاژ 63 و 132 كيلوولت
استاندارد كليدهاي ولتاژ بالا خود ايستا از نوع SF6 72.5 و 145 كيلوولت
استاندارد اينترفيس پست هاي (33) 20 / 132 كيلوولت با سيستم ديسپاچينگ
استاندارد پست هاي 20 / 63 كيلوولت
استاندارد طرح پست هاي فوق توزيع فيوز دار و كم كليد
استاندارد طرح هاي پايه براي پست هاي چند طبقه فوق توزيع مورد استفاده در شبكه داخل شهري
گزارش فني مشخصات و خصوصيات انرژي الكتريكي
استاندارد صنعت برق ايران
استاندارد يراق آلات خطوط 400 كيلوولت ايران
استاندارد يراق آلات خطوط 230 كيلوولت ايرن
استاندارد يراق آلات 63و 132 كيلوولت
استاندارد ترانسفورماتورهاي جريان
استاندارد ترانسفورماتورهاي ولتاژ
استاندارد ترانسفورماتور ولتاژ اندوكتيو
استاندارد ترانسفورماتورهاي جريان گازي
استاندارد ترانسفورماتورهاي اندازه گير جريان
مشخصات استاندارد براي ترانسفورماتورهاي قدرت 20(33) / 132 / 230 كيلوولت
مشخصات استاندارد براي ترانسفورماتورهاي قدرت 20(33) / 63 / 230 كيلوولت
راهنماي فني مديريت انرژي
نشريات 374 و 375 (مشخصات فني عمومي و اجرايي خطوط توزيع برق هوايي و كابلي و پستهاي توزيع هوايي وزميني 20 و 33 كيلوولت
نشريه 195 (مشخصات فني عمومي و اجرايي روشنايي راه هاي شهري)
استاندارد و آيين كار سيستم هاي حفاظت كاتدي
استاندارد طراحي بهينه پست هاي 230 و 400 كيلوولت
مقررات ملي ساختمان مباحث 1 و 2 و 12 و 13 15
آيين نامه ايمني تاسيسات الكتريكي ساختمان ها
استاندارد تابلوهاي مورد استفاده در شبكه هاي توزيع
استاندارد اجرايي پست هاي توزيع زميني 11 كيلوولت
استاندارد اجرايي پست هاي توزيع زميني 20 كيلوولت
استاندارد اجرايي پست هاي توزيع زميني 33 كيلوولت
استاندارد راكتورهاي مورد استفاده در شبكه هاي توزيع
استاندارد كات اوت فيوزهاي 11 و 20 و 33 كيلوولت
استاندارد برقگيرهاي اكسيد فلزي براي سيستم هاي با ولتاژ 20 و 33 كيلوولت
استاندارد تابلوهاي مورد استفاده در شبكه توزيع
استاندارد مشخصات فني ترانسفورماتورهاي روغني توزيع
استاندارد سيستم اتصال زمين شبكه هاي توزيع
استاندارد روشنايي معابر
استاندارد ترانسفورماتور ولتاژ خازني
استاندارد ترانسفورماتورهاي جريان از نوع روغني
استاندارد كابل هاي مورد استفاده در شبكه هاي توزيع
استاندارد تجهيزات بانك هاي خازني 20 و 33 كيلوولت
استاندارد و آيين نامه سيم كشي ساختمان هاي مسكوني و تجاري و صنعتي
استاندارد تراسفورماتورهاي ولتاژ 20 و 33 كيلوولت براي نصب در سلول هاي تمام بسته فلزي
استاندارد ترانسفورماتورهاي جريان 20 و 33 كيلوولت براي نصب در سلول هاي تمام بسته فلزي
استاندارد خطوط توزيع هوايي
استاندارد معيارهاي طراحي و مهندسي دودكش نيروگاه هاي بخاري و سيكل تركيبي
استاندارد رنگ و پوشش تجهيزات صنعت برق اندازه گيري سطوح و برآورد هزينه
و ...


به همراه نمونه سوالات آزمون هاي نظام مهندسي و سوالات استخدامي وزارت نيرو

اين مجموعه ارزشمند را همراه با پست پيشتاز رايگان در اختيار شما قرار مي دهم
براي گرفتن شرايط خريد ايميلي تحت عنوان ( شرايط خريد) به ايميل زير بفرستيد يا با شماره زير تماس حاصل فرماييد.

کلمات کلیدی :
پكيج جامع نرم افزارهاي مهندسي برق

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید