مشخصات آگهی دهنده

آموزش لينوكس linux
88519286-4
توافقی
1397-01-15
1397-02-14
1082 بار
11258742
تهران سیدخندان سهروردی شمالی کوچه بسطامی پلاک 26 موسسه آموزشی عصرشبکه

آموزش لينوكس linux
آموزش كامپيوتر

آموزش لينوكس linux

• بررسي مفاهيم پايه شبكه و مدل TCP/IP
• بررسي لايه هاي TCP/IP و مدل OSI
• آشنايي با كلاسهاي IP و مفهوم Subnetting
• معرفي سخت افزارها و پروتكل هاي معروف شبكه
• آشنايي با استانداردهاي سخت افزاري موجود و مفاهيم پيشرفته شبكه هاي WAN
• پيكربندي سرويسهاي لينوكس و كار با فرامين شبكه در محيط لينوكس
• معرفي دستورات كاربردي شبكه شامل ifconfig ، netstat ، arp، ...
• نصب و راه اندازي ساير سرويسها مانند NFS، NIS، Samba ، DNS، ...
• آشنايي و نحوه پيكربندي Config file هاي مربوط به هر يك از سرويسها
• iptables
• آشنايي و كار با سرويسهاي راه دورRemote Service
• RAS
• VPN
• VNC
• بررسي مباحث امنيتي تحت شبكه در لينوكس
• نحوه Authentication كاربران و مديريت آن
• نصب و راه اندازي Proxy server توسط squid
• بهينه سازي Config file هاي سيستم براي ساير سرويسها
• پيكربندي ،نصب و راه اندازي كامل Apache به عنوان يك web server
• بررسي تاريخچه مدل هاي شبكه
• معرفي مدل TCP/IP و بررسي عملكرد لايه هاي آن
(Application,Transport,Internetwork, network Interface)
• آشنايي با مدل OSI و بررسي ? لايه آن
(Application,Presentation,Session,Transport,Network,Data link,Physical Interface)
• مقايسه دو مدل مذكور از نظر نحوه كار و ميزان كارآيي
• تشريح استانداردها و اجزاء سخت افزاري شبكه
• بررسي استانداردهاي سخت افزاري (Cabling) شامل انواع كابلهاي category , فيبرهاي نوري , كانكتورها و سوكت هاي موجود مانند D_Shell و RJ45.
• معرفي مفهوم توپولوژي و مرور ساير توپولوژي هاي موجود وتحليل كارآيي هر يك از آنها مانند توپولوژيهايhybrid,bus,star,ring,mesh,tree .
• آشنايي با ابزارهاي اساسي شبكه و بررسي نحوه كاركرد آنها شامل Hub ، Switch، Bridge Router
• توضيح مفاهيم (broadcast, unicast, multicast, BIA Address(MAC در شبكه.
• موارد استفاده هر يك ابزارهاي فوق و تشريح عملكرد آنها توسط الگوريتم (CSMA/CD)
• بررسي مفهوم آدرسهاي منطقي (IP) و فيزيكي (MAC) و نسخه هاي IPv4 و IPv6.
• معرفي كلاسهايMulticast) D , C , B , A) و محدوده IP هاي معتبر هر كلاس بهمراه
Subnet maskهاي معمول هر كلاس
• چگونگي تخصيص IP و بررسي قوانين كلاسها
• انجام IP subnetting و تقسيم IP هاي موجود دريك محدوده بين كاربران
• ارائه مثال از موارد ذكرشده و IP subnetting در كلاسهاي IP
• معرفي پروتكل هاي معروف موجود در شبكه (DNS,UDP,DHCP,ICMP,ARP,IP )
• معرفي مسيرياب ها و عملكرد آنها در شبكه WAN
http://www.ern-co.com/معرفي-دوره-ها/آموزش-linux.html

كلمات كليدي : آموزش لينوكس آموزشگاه linuxآموزشگاه لينوكس امتحان لينوكس تجهيزات linux دوره لينوكس دوره linux تجهيزات لينوكس جهت آموزش
مهندس حسن بيگي

کلمات کلیدی :
آموزش لينوكس linux

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید