مشخصات آگهی دهنده

تحليل آماري پايان نامه LISREL AMOS SPSS
09197658574
توافقی
1397-01-18
1397-02-17
918 بار
11258141
از سراسر کشور و هم چنین خارج از کشور سفارشات پذیرفته می شود(از طریق ایمی

تحليل آماري پايان نامه LISREL AMOS SPSS
آموزش تدریس خصوصی

تحليل آماري پايان نامه LISREL AMOS SPSS

گروه محققان پژوهش نگار متشكل از تعدادي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه تهران مي باشد.
آماده ارائه مشاوره و انجام تجزيه و تحليل آماري و تفسير نتايج و هم چنين اجراي مدل معادلات ساختاري با استفاده از نرم افزارهاي SPSS ، AMOS و Lisrel براي:
- پايان نامه ها
- پروژه ها
- تحقيقات ميداني
- پرسشنامه ها

رسم جداول و نمودارهابخش توصيفي
آزمون ميانگين يك جامعه (one- sample T Test)
آزمون ميانگين دو جامعه (independent- sample T Test)
آزمون ميانگين زوجي (Paired- sample T Test)
آزمون ميانگين چند جامعه (ANOVA)
آزمون دوجمله اي (Binominal Test)
آزمون مك نمار (McNemart Test)
آزمون كوكران (Cochrans Test)
آزمون من-ويتني (Mann-Whitney Test)
آزمون (Mann-Whitney Test)
آزمون كروسكال-وايس (آزمون H)
آزمون فريدمن (Friedman Test)
آزمون همبستگي پيرسون
آزمون همبستگي اسپيرمن
تحليل واريانس
تحليل كواريانس
رگرسيون خطي
رگرسيون غير خطي
رگرسيون لجستيك
آزمون استقلال
آزمون نيكويي برازش (زمون كي دو و آزمون كولموگوروف - اسميرنوف)
آزمون استيودنت
آزمون كي دو ( خي دو)
محاسبه آلفاي كرونباخ
تحليل عاملي اكتشافي(EFA)


براي كليه مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري.

در هر نقطه اي از ايران (تهران، اصفهان، مشهد، شيراز، تبريز، اهواز، قم، يزد، اراك، زنجان، سنندج، ساري، رشت، كرمانشاه، همدان، زاهدان، كرج، كرمان، اروميه، اردبيل، گرگان، بوشهر، خرم آباد، قزوين، بجنورد، ايلام، شهركرد، ياسوج بندرعباس، كيش، بيرجند و ... ) يا خارج از كشور كه سكونت داريد مي توانيد با ارسال داده هاي خود از طريق پست الكترونيكي براي ما، نتايج تحليل را در اسرع وقت دريافت نمائيد.

ما مي توانيم نتايج تحليل را به هر يك از زبان هاي فارسي و انگليسي ارائه نمائيم. ارائه نتايج به زبان هاي ديگر ( فرانسه ، اسپانيايي ، عربي و ... ) نيز بنا به درخواست شما و در صورت امكان انجام خواهد گرفت.
----------------------------------------
وب سايت: www.mohagheghan.com

کلمات کلیدی :
تحليل آماري پايان نامه LISREL AMOS SPSS

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید