مشخصات آگهی دهنده

توزيع دستگاهاي خاص
88409664
توافقی
1397-01-28
1397-02-27
2484 بار
10125385

توزيع دستگاهاي خاص
لوازم لوازم مهندسي

توزيع دستگاهاي خاص

آون معمولي آون فن دارآون فن دار با قابليت اتصال به كامپيوترآون خلاءاينكوباتوراينكوباتور فن داراينكوباتور يخچالداراينكوباتور CO2اتوكلاوكوره آزمايشگاهي،آب مقطرگيري،بن ماري (حمام) ،سيركولاسيون،بن ماري(حمام) سيركولاسيون يخچالدار،فريزر آزمايشگاهي،هود لامينار فلو،ترازوي آزمايشگاهي،هات پليت(اجاق) وهات پليت مگنت استايرر،حمام شن(اجاق)،هموژنايزر و استايرر
سانتريفيوژ معمولي تا 6.000 دور در دقيقه،ميكرو سانتريفيوژ معمولي و يخچالدار تا 15.000 دور در دقيقه ،سانتريفيوژ معمولي و يخچالدار تا 17.000 دور در دقيقه،سانتريفيوژ ظرفيت بالا(4x500 ml) معمولي و يخچالدار تا 17.000 دور در دقيقه،سانتريفيوژ معمولي تا 20.000 دور در دقيقه،سانتريفيوژ يخچالدار دور بالا تا 30.000 دور در دقيقه،شيكر لوله و شيكر بوتيرومتر،شيكر اينكوباتور وارلن بالن،ترمومتر مادون قرمز،PH متر،EC متر،خشك كن شيشه الات آزمايشگاهي،ميكروسكوپ،استريوميكروسكوپ،
شير و فراورده هاي لبني،كجلدال هضم،كجلدال تقطير،سوكسله(استخراج چربي)،آنالايزر شير،نقطه انجماد شير،سوماتيك سل كانتر(شمارنده سلولهاي سوماتيك شير)،رنگ سنج،ويسكوزيمتر،آرد و غلات،آنالايزرسريع غلات NIR و مواد غذايي (پروتيين ، چربي ، رطوبت ، خاكستر، نشاسته ، فيبر و غيره...)،رطوبت سنج غلات،آسياب غلات 120،آسياب غلات 3100،آسياب غلات 3303،آسياب غلات 600
،بذر شمار(شمارش هزار دانه)،تقسيم كننده بذر،سورت كننده غلات،شيكر الك آرد،بوجاري آزمايشگاهي،بمبو(نمونه بردار غلات)،آنالايزر آلفاآميلاز(آميلوگراف،فالينوگراف) مدل: 1500،آنالايزر آلفاآميلاز(آميلوگراف،فالينوگراف) مدل: 1700،آنالايزر آلفاآميلاز(آميلوگراف،فالينوگراف) مدل: 1900
،آنالايزر كمي و كيفي گلوتن تر و خشك،ترازوي رطوبت سنجي غلات،نوشيدنيها،گاز سنج نوشابه
،رنگ سنج نوشيدنيها،رفراكتومترديجيتال تمام اتوماتيك روميزي سري RX،رفراكتومتر روميزي سري ABBE،رفراكتومترديجيتال دستي سري PAL،رفراكتومتر چشمي،پلاريمتر و ساخاريمتر،ويسكوزيمتر
،سپكتروسكوپي،اسپكتروفتومتر UV_VIS،فليم فتومتر،جذب اتمي (اتميك ابزربشن) AA،اسپكترومتر مزدوج القايي ICP-OES،اسپكترومتر ICP-MASS،مادون قرمز فوريه FTIR،رزونانس مغناطيس هسته NMR،آنالايزر جيوه،طيف سنجي پراش اشعه ايكس XRD،فلورسانس پرتو ايكس XRF،پلاروگراف
،كروماتوگرافي،كروماتوگراف مايع با كارايي بالا(HPLC )،كروماتوگراف گاز (GC )،كروماتوگراف (GC_MS ) ،كدورت سنج،آنالايزر آب،اكسيژن متر،فتومترPH, مترEC, مترBOD, متر COD, راكتور،ميكروسكوپ الكتروني،ترمال سايكلر PCR،الكتروفورز عمودي و افقي،سيستم عكسبرداري از ژل همراه ترانس يلوميناتور،ميكروتوم،تانك حمل نيتروژن و اسپرم،ميكروپليت ، استريپ ريدر و واشر(الايزاريدر و واشر)،پيپتور و سمپلر،دستگاه تست حلاليت قرص،دستگاه تست فروپاشي قرص،دستگاه تعيين ميزان چگالي قرص،دستگاه تعيين ميزان سختي قرص،دستگاه تعيين ميزان شكنندگي قرص،دستگاه تعيين ميزان زخامت ، قطر،طول و سختي قرص توآم،دستگاه پرس قرص ،تست نقطه اشتعال،تعيين نقطه ذوب،تعيين نقطه ريزش و ابري شدن،تست فشار بخار مايعات نفتي،تعيين ميزان آب نفت،تست نمك در نفت خام،ويسكوزيمتر،تقطير مواد نفتي،رنگ سنج مواد نفتي و پتروشيمي،تعيين نقطه آنيلين ،رطوبت سنج برگ گياه(بمب آب گياه)،كلروفيل متر،كلروفيل فلورسنس(استرس گياهي)،فتوسنتز متر،تعيين سطح برگ گياه ( اسكني)،تعيين سطح برگ گياه ( ليزري)،پرومتر(مقاومت روزنه برگ گياه)،عصاره گير غدد،محفظه رشد گياه(با قابليت كنترل دما و نور)،محفظه رشد گياه(با قابليت كنترل دما و نور و رطوبت)،اتاقك جوانه زني
،ميكروسكوپ معكوس ، ست اگر خاك(نمونه گير خاك)،رطوبت سنج خاك (TDR )،رطوبت سنج خاك (بلوك گچي)،كالسيمتر،پيكنومتر،تانسيومتر خاك،پنترومتر و پنترولاگر(ميزان نفوذ پذيري خاك)
،شوري سنج خاك (EC Probe )،همزن برقي خاك (آژيتاتور) و خرد كن،اندازه گيري نيترات خاك
،دستگاه Pressure Plate متد: SandBox ، جريان سنج پروانه اي(مولينه و ميكرومولينه)،جريان سنج مغناطيسي،جريان سنج اولتراسونيك،سطح سنج آب (اشل مدرج)،سطح سنج ثبات به روش فلوتر و وزنه
،سطح سنج ثبات با استفاده از سنسور فشار،سطح سنج ثبات به روش پنوماتيك ،دستگاه اندازه گيري سطح و دما و هدايت الكتريكي،مولتي پارامتر آبهاي سطحي (PH-EC-SAL-TEMP-TURB و غيره )
،مولتي پارامتر ايستگاهي،باران سنج ،ايستگاه هواشناسي،شبيه ساز باران،تشعشع سنج،فشار سنج هوا،آلتيمتر (ارتفاع سنج)،باد سنج،باران سنج،موقعيت ياب (GPS )،ترمومتر،هايگرومتر،ترموهايگرومتر،اون ها ،كوره الكتريكي ،صفحه گرم كن ها ،دسيكاتورها،مقسم ها،مقسم هاي جهار رديفه،گيج پولكي و سوزني ،لوس نجلس
،وسيله تعيين مقاومت ،مصالح در مقابل ضربه ،وسيله تعيين مقاومت مصالح،در مقابل خرد شدن،سبد مكعبي سنگ دانه ،بين مش 4 و 8 اينچ ،ظروف تعيين توده ،ويژه حجمي،لوله نمونه گيري ماسه،از دپو ي،ميله و مخروط جذب آب ماسه،پيكنومتر 1000 سي سي ،سنگ شكن فكي ،آسياب بال ميل ،آسياب فاين ميل،ترازو هاي ديجيتالي ،ترازوهاي مكانيكي،وزنه هاي استاندارد،ميز و سطل ارشميدس ،سبد هاي دانسيته و گيره مونه بتن، سيني ها الك هاي آزمايشگاهي تمام ،استيل شيكر برقي الكهاي ،8"،12" ،شيكر برقي الكهاي 12"،18"،نمونه گيرهاي دست خورده،وسايل نمونه گير دست،خورده،اوگرهاي دستي دستگاه تراش خاك براي ئقطرهاي 38و50 ميليمتر،دستگاه حد رواني خاك به روش نفوذ مخروطي،دستگاه كاسه گراند ،وسايل تعيين حد انقباض ،ميكسر هيدرومتري ،مزور مخصوص هيدرومتري1000 سي سي، چگالي سنج خاك
لوازم كامل ارزش ماسه اي ،16 رقمي همراه با تايمر،شيكر برقي ارزش ماسه اي اتوماتيك محلول استوك
چكش تراكم برقي اتوماتيك،براي قالبهاي 4و6،نمونه در آور خاك براي قالبهاي 4و6 اينچ،قالبها و چكش هاي تراكم، دستگاه سي بي آر دستي، دستگاه سي بي آر برقي ،دستگاه كامل پين هول ،دستگاه نفوذپذيري كامل حاك،با بار افتان و ثابت،دستگاه تحكيم ،دستگاه تك محوري دستي،دستگاه تك محوري برقي ،وسايل آزمايش دانسيته به روش ،مخروط ماسه،ماسه دانسيته،دستگاه ميز ويبره جهت،دانسيته نسبي خاكهاي،غير چسبنده،دستگاه برش مستقيم ،دستگاه برش مستقيم با ،باكس 300 ميليمتري ،ديتالاگر،دستگاه سه محوري
،خاك ،دستگاه تحكيم همزمان ،سلولهاي سه محوري ،وسايل كامل بار گذاري،صفحه ،چكش دستي SPT
،دستگاه اس پي تي ،ASTM ،دفترچه رنگ،مانسل ،پنترومتر خاك مخروط ،پنترومتر جيبي ،جك هاي بتن شكن آنالوگ،جك بتن شكن با نمايشگر ديجيتالي ساده،جك بتن شكن ديجيتالي اتوماتيك با نمايشگر LCD Touch Screen،جك بتن شكن ديجيتالي اتوماتيك با نمايشگر LCD Touch Screen ،،با رسم منحني تنش و كرنش ،آلتراسونيك بتن ،دستگاه برش مقاطع بتن و سنگ،جك خمشي تير بتني،محفظه فك خمشي تير بتن مسلح اليافي ،وسيله تعيين مدول الاستيسيته و ضريب پواسن بتن ،ميكسر بتن ،ميكسر بتن گيربكسي
،اسلامپ بتن ،آزمايش به روش كي اسلامپ ،آزمايش اسلامپ به روش كلي بال،دستگاه وي -بي ،دستگاه تعيين زمان جاري شدن ،شكل V بروش قيف ،دستگاه تعيين كارپذيري به روش،شكل L باكس ،دستگاه تعيين كارپذيري به روش،شكل U باكس،دستگاه تعيين كارپذيري به روش،شكل J رينگ ،دستگاه تعيين درصد هواي بتن،چكش اشميت ،قالبهاي مكعبي بتن،ميله كوبه بتن،قالبهاي استوانه اي بتن،اسلمپ با قيف پلاستيكي
،اسلمپ آهني كامل، قالبهاي خمشي تير بتن ،حوضچه عمل آوري جوش نمونه هاي بتن،قالب تست يخبندان
،قالب كششي بتن - روش ،برزيلين ،دستگاه مغزه گيري برقي،دستگاه مغزه گيري بنزيني ،مته هاي مغزه گيري،بتن و آسفالت،ميزهاي ويبره بتن ،قالب هاي كپينگ نمونه بتن ،استوانه اي ،دستگاه ذوب كپينگ،دستگاه نفوذپذيري ،آب در بتن ،دستگاه تست سه نبش ،لوله هاي بتني،وسيله تعيين تراكم بتن ،دماسنج هاي بتن،تعيين مقاومت خمشي ،و فشاري گچ و سيمان ،دستگاه ويكات گچ ،بالن لوشاتليه ،نمونه گيري سيمان از دپو و پاكت سيمان ،دستگاه بلين ،سيمان استاندارد114 P ،انبرك لوشاتليه ،حمام آب لوشاتليه ،دستگاه اتوكلاو سيمان
،ديجيتال تمام اتوماتيك ،قالبهاي منشوري ،انبساط سيمان ،كمپراتور تعيين طول ،نمونه هاي منشوري سيمان
،دستگاه ويكات سيمان،قيف مارش گل حفاري ،وسايل تعيين درصد ،ماسه گل حفاري يي،فيلتر پرس گل حفاري،ماد بالانس گل حفاري،فلوتيبل سيمان ،مخلوط كن اتوماتيك سيمان،مخلوط كن ساده سيمان ،مخلوط كن خشك Yشكل ،دستگاه تقه زن ملات سيمان ،اتاق عمل آوري نمونه ها ،جك ملات شكن 60 تن برقي با نمايشگر ديجيتالي ساده،جك ملات شكن 60 تن ديجيتال ،اتوماتيك با نمايشگر ،محفظه هاي ملات سيمان
،ماسه استاندارد ،DIN ،قالبهاي سيمان ،دستگاه تعيين مقاومت خمشي و كششي ملات سيمان ديجيتالي
،الك با فريم چوبي مربع ،استركشن دستي آسفالت،فلاكس دو جداره حمل ،آسفالت ،قالب مارشال ،چكش تراكم مارشال ،(دستي ) ،چكش تراكم مارشال ،(اتوماتيك) ،جك مارشال ديجيتال ،جك مارشال ،ITS فريم
،جك نمونه درآور نمونه،از قالب مارشال،حمام آسفالت ،تيربنكلمن،دماسنج هاي ،آسفالت ،اون تين فيلم قير
،دستگاه كشش قير،داكتيليتي ويسكوزيته به روش سيبولت ،دستگاه نفوذ سوزن،استاندارد قير،دستگاه نقطه اشتعال ،قير با روش بازوسايل نرمي قير ،چگالي سنج استاندارد سيني قير جك تعيين مقاومت فشاري
آجردستگاه مقاومت خمشي بلوك آجر و سيمان با نمايشگر ديجيتال ،(گوه ( سطح شيبدار مدرج
دستگاه سه محوري ،سنگ،دستگاه بار نقطه اي با
نمايشگر ديجيتال
سبد افت وزني مصالح
قاشق نمونه برداري
قوطي نمونه برداري خاك جهت
تعيين درصد رطوبت خاك، آلومينيوم
ساعت انديكاتور ، پايه مگنت
ساعت انديكاتور
كاردك ها
كاردك ها
خط كش هاي فلزي
1 mm با دقت
كرنومتر ديجيتالي دستي
دقت 0.01 ثانيه
مزورهاي شيشه اي
مزورهاي پلاستيكي
بشرهاي پلاستيكي
بشر هاي شيشه اي
بالن ژوژه
ارلن ها
بورت
هاون هاي چيني
پيكن.متر ها
كاغذ صافي
پيپت ها
آبفشان ها
دماسنج هاي شيشه اي
lكوليس ها
متر PH
پمپ خلا آزمايشگاهي
آب مقطر گيري آزمايشگاهي

کلمات کلیدی :
توزيع دستگاهاي خاص

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید