مشخصات آگهی دهنده

نگارش پروپوزال، پايان نامه، مقاله پزشكي
توافقی
1397-01-28
1397-02-27
1044 بار
10125026

نگارش پروپوزال، پايان نامه، مقاله پزشكي
خدمات خدمات پزشکی

نگارش پروپوزال، پايان نامه، مقاله پزشكي

· نگارش پروپوزال ، پايان نامه و گزارش پاياني طرح هاي تحقيقاتي دانشجويي ، اعضاي هيئت علمي و مراكز تحقيقاتي در حيطه پزشكي

· اجراي طرح هاي تحقيقاتي در زمينه هاي مختلف پزشكي

· مشاوره متدولوژيك براي انجام طرح هاي تحقيقاتي پزشكي

· ورود اطلاعات طرح هاي انجام شده در نرم افزار آماري SPSS

· آناليز آماري داده هاي طرح هاي انجام شده توسط نرم افزار آماري SPSS

· نگارش مقالات فارسي و انگليسي از داده هاي موجود و انتشار آنها در مجلات داخلي مورد تاييد وزارت بهداشت و مجلات خارجي نمايه شده در اندكس هاي Pubmed و ISI

· ترجمه متون تخصصي پزشكي

کلمات کلیدی :
نگارش پروپوزال پايان نامه مقاله پزشكي

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید