مشخصات آگهی دهنده

استاندارد API-ASTM-ASME-DIN-IEC-IEEE
09125550590
توافقی
1397-01-27
1397-02-26
7347 بار
10115264

استاندارد API-ASTM-ASME-DIN-IEC-IEEE
کامپیوتر گرافيك كامپيوتري

استاندارد API-ASTM-ASME-DIN-IEC-IEEE

فروش استثنايي استانداردهاي مهندسي

فروش استثنايي استانداردهاي مهندسي

فروش استاندارد هاي جهاني 09125550590

بازار فروش استاندارد هاي جهاني 09125550590

استانداردهاي astm, din, iso, bsi, ansi, api, ieee, iec

استاندارد API-ASTM-ASME-DIN-IEC-IEEE

ارائه استانداردهاي مهندسي روز دنيا
ويرايش 1997 الي 2008
استاندارد آزمايشگاهي A2LA
استاندارد آلومينيوم AA
استاندارد رنگ و شيمي نساجي AATCC
استانداردهاي انجمن ياتاقان ABMA
استاندارد اداره كشتيراني ABS
استاندارد بتون ACI
استاندارد مهندسي صوت AES
استاندارد گاز AGA
استاندارد انجمن توليد كنندگان چرخ دنده AGMA
استاندارد فضانوردي و ستاره شناسي AIAA
استاندارد مديريت اطلاعات و تصوير AIIM
استاندارد انرژي اتمي ANS
استاندارد موسسه ملي استانداردهاي ANSI
استاندارد نفت API
استاندارد تهويه مطبوع و تبريد ARI
استاندارد ارسال و دريافت پيام در هوا و فضا ARINC
استاندارد صوت ASA
استاندارد تاسيسات ساختمان ASHRAE
هندبوك مهندسان مكانيك ASME
استاندارد انجمن امريكايي مهندسين مكانيك ASME
استاندارد انجمن امريكايي كنترل كيفيت ASQ- ASQC
استاندارد انجمن بهداشت ASSE
استاندارد انجمن تست مواد ASTM
استاندارد انجمن جوشكاري AWS
استاندارد انجمن دستگاههاي آبرسان AWWA
استاندارد موسسه استانداردهاي بريتانيا BSI
استاندارد اروپا CEN
استاندارد برق و الكترونيك اروپا CENELEC
استاندارد پست و مخابرات اروپا CEPT
استاندارد انجمن گاز فشرده CGA
استانداردها كشور كانادا CSA
استاندارد ملي آلمان DIN
استاندارد اتحاديه اروپا EC
استاندارد اطلاعاتي و ارتباطي اروپا ECMA
استاندارد اتحاديه خودرو اروپا ECC/ECE
استاندارد اتحاديه صنايع الكترونيك EIA
EJMA
استاندارد مخابرات اروپا ETSI
استاندارد انجمن اروپا EURO
استانداردهاي كارخانه فورد موتور FORD
استانداردهاي شركت جنرال موتورز GM
استاندارد پردازشگرهاي گاز GPA
استانداردهاي انجمن هيدروليك HI
استاندارد بين المللي انرژي اتمي IAEA
استانداردهاي انجمن مهندسين كابل ICEA
استانداردهاي مهندسين الكترونيك در زمينه برق و مخابرات IEEE
استاندارد كميته بين‏المللي الكترونيك IEC
استاندارد مهندسان روشنايي IESNA
استاندارد بين المللي ميكروالكترونيك IMAPS
استاندارد بين المللي تكنولوژي اطلاعات INCITS
استاندارد اتصالات الكترونيك IPS
استاندارد صنعت نفت ايران IPS
استاندارد ابزارآلات و سيستمهاي اندازه‏گيري ISA
استانداردهاي سازمان بين المللي استاندارد ISO
استاندارد بين المللي ارتباطات راديويي ITU-R
استاندارد بين المللي ارتباطات مخابراتي ITU-T
استانداردهاي صنعتي ژاپني JIS
استاندارد فني اتصالات JTS1
استانداردهاي نظامي MIL
استانداردهاي دفاعي بريتانيا MOD
استاندارد شيرآلات و اتصالات MSS
استاندارد انجمن خوردگي NACE
استاندارد تكنولوژي اطلاعات NCITS
استاندارد توليدكنندگان لوازم برقي NEMA
انجمن ملي ايمني از آتش NFPA
استاندارد مربوط به هيدروليك و سيالات NFPA
استاندارد بين المللي صنايع غذايي NSF
استاندارد ارتباطات حمل و نقل NTCIP
استاندارد لوله و اتصالات PFI
استاندارد لوله‏هاي پلاستيكي PPI
استاندارد انجمن مقاومت جوشكاري RWMA
استاندارد انجمن مهندسين خودروسازي SAE
استاندارد روكش كاري و محافظت سطوح امريكا SSPC
استاندارد كاغذ و كارتن امريكا TAPPI
استانداردهاي آزمايشگاههاي شيمي


STANDARD Ver.2004 :
AA(2004)
AATCC(2004)
ASME(2004)
ASTM(2004)
AWS(2004 )
ANS(2004)
AES(2004)
ASA(2004 )
ASSE(2004)
AWWA(2004)
BSI(2004 )
DIN English(2004)
PFI(2004)
PPI(2004)
RWMA(2004)
INCITS(2004)
NSF(2004)
SAE(2004)
STANDARD VER 2003:
ANSI(2003)
API(2003)
MSS(2003)
NACE(2003)
NFPA(2003)
SSPC(2003)
CTI(2003)
CISPR(2003)
ICEA(2003)
IEC(2003)
IEEE(2003)
IESNA(2003)
ISA(2003)
NEMA(2003)
ACI(2003)
AGA(2003)
ARI(2003)
ASHRAE(2003)
ASQ(2003)
Standards/ Ver 2002 :
AIIM(2002)
CENELEC(2002)
EN(2002)
ETSI(2002)
CEPT(2002)
ECMA(2002)
IMAPS(2002)
IPC(2002)
ITU/R(2002)
ITU/T(2002)
EEC/ECE(2002)
A2LA(2002)
EC(2002)
EURO(2002)
ABS(2002)
IAEA(2002)
TAPPI(2002)
FORD(2002)
OPEL(2002)
Standards Ver.1999-98
ISO (1999)
AFNOR(1999)
EIA(1999)
JIS(1998)
CECC(1998)
CSA(1998)
HI(1998)
ABMA(1998)
NFPA (1998)
AGMA(1998)
MOD(1998)
ARINC(1998)
BHMA(1998)
UL(1997)
GM(1997)
GPA(2003)
JTC1(2003)
NTCIP(2003)
GPA(2003)
TEMA (1999)
ارائه دهنده استانداردهاي مهندسي صنعت نفت ،گاز و پتروشيمي

FEM 1998
MSS 2003
ASHREA 2008
NEMA 2003
EJMA 2003
SSPC 2003
IEC 2003
ANSI 2003
DIN ENGLISH 2004
AWS 2004
AWWS 2004
BSI 2004
ACI 2005
KEY TO STEEL 2005
AISC 2006
NACE 2006
ASME SECTION 2007
ASME 2004
ASTM 2006
ASTM 2004
NACE 2006
API 2007
ARI 2007
IEEE 2007
NFPA 2007
TEMA 2007
ISO 2007
ITU-R2007
ITU-T 2007
ASTM A 182/A182M 2008
ASTM A 194_A194M 2008
ASTM A 213/A213M 2008
ASTM A 36_A36M 2008
ASTM A 370 2008
ASTM A 426/A426M 2008
ASTM A 490 2008
ASTM A 504/A504M 2008
ASTM A 511/A511M 2008
ASTM A 554 2008
ASTM A 6/A6M 2008
ASTM A 623 2008
ASTM A 623M 2008
ASTM A 672 2008
ASTM A 688/A688M 2008
ASTM A 815/A815M 2008
ASTM A 928/A928M 2008
ASTM B 100 2008
ASTM B 106 2008
ASTM B 111/B111M 2008
ASTM B 124/B124M 2008
ASTM B 130 2008
ASTM B 134/B134M 2008
ASTM B 135 2008
ASTM B 150/B150M 2008
ASTM B 163 2008
ASTM B 166 2008
ASTM B 167 2008
ASTM B 168 2008
ASTM B 176 2008
ASTM B 223 2008
ASTM B 243 2008
ASTM B 265 2008
ASTM B 280 2008
ASTM B 30 2008
ASTM B 301/B301M 2008
ASTM B 32 2008
ASTM B 338 2008
ASTM B 348 2008
ASTM B 351/B351M 2008
ASTM B 36/B36M 2008
ASTM B 37 2008
ASTM B 381 2008
ASTM B 395/B395M 2008
ASTM B 407 2008
ASTM B 422 2008
ASTM B 439 2008
ASTM B 494/B494M 2008
ASTM B 505/B505M 2008
ASTM B 508 2008
ASTM B 61 2008
ASTM B 955/B955M 2008
ASTM C 1021 2008
ASTM C 1105 2008
ASTM C 11 2008
ASTM C 1168 2008
ASTM C 1259 2008
ASTM C 1262 2008
ASTM C 1282 2008
ASTM C 1345 2008
ASTM C 1411 2008
ASTM C 1417 2008
ASTM C 1417M 2008
ASTM C 1465 2008
ASTM C 1526 2008
ASTM C 1649 2008
ASTM C 1649 2008
ASTM C 1683 2008
ASTM C 1684 2008
ASTM C 43 2008
ASTM C 457 2008
ASTM C 494/C494M 2008
ASTM C 503 2008
ASTM C 506 2008
ASTM C 506M 2008
ASTM C 507 2008
ASTM C 507M 2008
ASTM C 595 2008
ASTM C 616 2008
ASTM C 645 2008
ASTM C 76 2008
ASTM C 76M 2008
ASTM C 913 2008
ASTM C 922 2008
ASTM C 967 2008
ASTM D 1044 2008
ASTM D 1079 2008
ASTM D 1351 2008
ASTM D 2000 2008
ASTM D 2360 2008
ASTM D 3053 2008
ASTM D 3289 2008
ASTM D 3359 2008
ASTM D 4286 2008
ASTM D 4493 2008
ASTM D 4632 2008
ASTM D 4632 2008
ASTM D 4635 2008
ASTM D 523 2008
ASTM D 610 2008
ASTM D 6267 2008
ASTM D 70 2008
ASTM E 1317 2008
ASTM E 18 2008
ASTM E 18 2008
ASTM E 18 2008
ASTM E 2214 2008
ASTM E 2524 2008
ASTM E 2525 2008
ASTM E 2526 2008
ASTM E 2542 2008
ASTM E 2543 2008
ASTM E 2544 2008
ASTM E 2558 2008
ASTM E 29 2008
ASTM E 384 2008
ASTM E 456 2008
ASTM E 648 2008
ASTM E 8/E8M 2008
ASTM E 84 2008
ASTM F 1231 2008
ASTM F 1405 2008
ASTM F 2280 2008
ASTM F 2649 2008
ASTM F 2688 2008
ASTM F 710 2008
ASTM F 963 2008
ASTM F 964 2008
ASTM A 262 2008
ASTM B 539 2008
ASTM D 841 2008
ASTM G 4 2008
ASTM F 1196 2008
ASTM C 1218/C1218M 2008
ASTM C 1439 2008
ASTM F 767 2008
ASTM B 380 2008
ASTM B 413 2008
ASTM B 540 2008
ASTM B 571 2008
ASTM F 129 2008
ASTM F 1706 2008
ASTM F 1707 2008
ASTM E 1689 2008
ASTM F 153 2008
ASTM C 1268 2008
ASTM B 490 2008
ASTM B 362 2008
ASTM B 477 2008
ASTM A 100 2007
ASTM A 1008/A1008M 2007
ASTM A 1008 2007
ASTM A 1011 2007
ASTM A 1017/A1017M 2007
ASTM A 1035 A1035M 2007
ASTM A 1054 2007
ASTM A 108 2007
ASTM A 121 2007
ASTM A 131/A131M 2007
ASTM A 143 A143M 2007
ASTM A 182 A182M 2007
ASTM A 193 A193M 2007
ASTM A 194/A194M 2007
ASTM A 20/A20M 2007
ASTM A 210/A210M 2007
ASTM A 213/A213M 2007
ASTM A 217/A217M 2007
ASTM A 228/A228M 2007
ASTM A 234/A234M 2007
ASTM A 240/A240M 2007
ASTM A 240/A240M 2007
ASTM A 269 2007
ASTM A 269 2007
ASTM A 297/A297M 2007
ASTM A 307 2007
ASTM A 320/ A320M 2007
ASTM A 322 2007
ASTM A 325 2007
ASTM A 325M 2007
ASTM A 328/A328M 2007
ASTM A 336 A336M 2007
ASTM A 354 2007
ASTM A 370 2007
ASTM A 370 2007
ASTM A 370 2007
ASTM A 370 2007
ASTM A 388/A388M 2007
ASTM A 392 2007
ASTM A 394 2007
ASTM A 407 2007
ASTM A 418/A418M 2007
ASTM A 449 2007
ASTM A 450/A450M 2007
ASTM A 469/A469M 2007
ASTM A 488/A488M 2007
ASTM A 494/A494M 2007
ASTM A 501 2007
ASTM A 513 2007
ASTM A 53/A53M 2007
ASTM A 542 2007
ASTM A 551/A551M 2007
ASTM A 563 2007
ASTM A 572/A572M 2007
ASTM A 6/A 6M 2007
ASTM A 604/A604M 2007
ASTM A 615/A 615M 2007
ASTM A 635/A675M 2007
ASTM A 65 2007
ASTM A 653/A653M 2007
ASTM A 66 2007
ASTM A 673/A673M 2007
ASTM A 698/A698M 2007
ASTM A 703/A703M 2007
ASTM A 709/A709M 2007
ASTM A 709/A709M 2007
ASTM A 711/A711M 2007
ASTM A 722/A722M 2007
ASTM A 747/A747M 2007
ASTM A 751 2007
ASTM A 751 2007
ASTM A 764 2007
ASTM A 775/A775M 2007
ASTM A 82/A82M 2007
ASTM A 857 A857M 2007
ASTM A 872 A872M 2007
ASTM A 888 2007
ASTM A 90/A90M 2007
ASTM A 924 A924M 2007
ASTM A 933 A933M 2007
ASTM A 939 2007
ASTM A 955/A955M 2007
ASTM A 960 A960M 2007
ASTM A 961 A961M 2007
ASTM A 962 A962M 2007
ASTM A 966/A966M 2007
ASTM A 997 2007
ASTM B 101 2007
ASTM B 103/B103M 2007
ASTM B 107/B107M 2007
ASTM B 114 2007
ASTM B 117 2007
ASTM B 117 2007
ASTM B 129 2007
ASTM B 131 2007
ASTM B 140/B140M 2007
ASTM B 196/B196M 2007
ASTM B 197/B197M 2007
ASTM B 199 2007
ASTM B 206/B206M 2007
ASTM B 209 2007
ASTM B 214 2007
ASTM B 230/B230M 2007
ASTM B 236 2007
ASTM B 236M 2007
ASTM B 240 2007
ASTM B 248 2007
ASTM B 250/B250M 2007
ASTM B 267 2007
ASTM B 272 2007
ASTM B 286 2007
ASTM B 298 2007
ASTM B 299 2007
ASTM B 302 2007
ASTM B 317/B317M 2007
ASTM B 330 2007
ASTM B 353 2007
ASTM B 403 2007
ASTM B 439 2007
ASTM B 447 2007
ASTM B 466/B466M 2007
ASTM B 473 2007
ASTM B 475 2007
ASTM B 523/B523M 2007
ASTM B 534 2007
ASTM B 534 2007
ASTM B 536 2007
ASTM B 542 2007
ASTM B 543 2007
ASTM B 550/B550M 2007
ASTM B 601 2007
ASTM B 6 2007
ASTM B 63 2007
ASTM B 633 2007
ASTM B 670 2007
ASTM B 670 2007
ASTM B 769 2007
ASTM B 77 2007
ASTM B 777 2007
ASTM B 80 2007
ASTM B 84 2007
ASTM B 843 2007
ASTM B 853 2007
ASTM B 860 2007
ASTM B 90/B90M 2007
ASTM B 91 2007
ASTM B 917/B917M 2007
ASTM B 92/B92M 2007
ASTM B 928/B928M 2007
ASTM B 93 B93M 2007
ASTM B 94 2007
ASTM B 951 2007
ASTM B 952 2007
ASTM B 953 2007
ASTM B 954 2007
ASTM B 955/B955M 2007
ASTM B 956 2007
ASTM B 956 2007
ASTM C 10 2007
ASTM C 1019 2007
ASTM C 1107/C1107M 2007
ASTM C 1107/C1107M 2007
ASTM C 114 2007
ASTM C 1180 2007
ASTM C 1186 2007
ASTM C 119 2007
ASTM C 1202 2007
ASTM C 12 2007
ASTM C 125 2007
ASTM C 1261 2007
ASTM C 1262 2007
ASTM C 1272 2007
ASTM C 1278/C1278M 2007
ASTM C 1278/C1278M 2007
ASTM C 1289 2007
ASTM C 1314 2007
ASTM C 140 2007
ASTM C 14 2007
ASTM C 1433 2007
ASTM C 1433M 2007
ASTM C 150 2007
ASTM C 1650 2007
ASTM C 165 2007
ASTM C 1656 2007
ASTM C 1671 2007
ASTM C 1672 2007
ASTM C 191 2007
ASTM C 209 2007
ASTM C 216 2007
ASTM C 219 2007
ASTM C 266 2007
ASTM C 270 2007
ASTM C 273/C273M 2007
ASTM C 303 2007
ASTM C 315 2007
ASTM C 423 2007
ASTM C 426 2007
ASTM C 451 2007
ASTM C 455 2007
ASTM C 478 2007
ASTM C 478M 2007
ASTM C 490 2007
ASTM C 506 2007
ASTM C 506M 2007
ASTM C 507 2007
ASTM C 533 2007
ASTM C 534 2007
ASTM C 563 2007
ASTM C 578 2007
ASTM C 591 2007
ASTM C 610 2007
ASTM C 641 2007
ASTM C 645 2007
ASTM C 655 2007
ASTM C 67 2007
ASTM C 700 2007
ASTM C 76 2007
ASTM C 76M 2007
ASTM C 840 2007
ASTM C 923 2007
ASTM C 94/C94M 2007
ASTM D 1004 2007
ASTM D 1047 2007
ASTM D 1056 2007
ASTM D 1075 2007
ASTM D 1121 2007
ASTM D 1143/D1143M 2007
ASTM D 1149 2007
ASTM D 1159 2007
ASTM D 1177 2007
ASTM D 1204 2007
ASTM D 1250 2007
ASTM D 1257 2007
ASTM D 1336 2007
ASTM D 1385 2007
ASTM D 1389 2007
ASTM D 139 2007
ASTM D 1424 2007
ASTM D 1478 2007
ASTM D 1525 2007
ASTM D 1535 2007
ASTM D 156 2007
ASTM D 1577 2007
ASTM D 1600 2007
ASTM D 16 2007
ASTM D 1688 2007
ASTM D 1907 2007
ASTM D 2013 2007
ASTM D 2084 2007
ASTM D 2121 2007
ASTM D 2244 2007
ASTM D 2261 2007
ASTM D 2360 2007
ASTM D 2369 2007
ASTM D 2395 2007
ASTM D 2519 2007
ASTM D 257 2007
ASTM D 2582 2007
ASTM D 2583 2007
ASTM D 2657 2007
ASTM D 2665 2007
ASTM D 2699 2007
ASTM D 2700 2007
ASTM D 2810 2007
ASTM D 2868 2007
ASTM D 2896 2007
ASTM D 3107 2007
ASTM D 3175 2007
ASTM D 3231 2007
ASTM D 3276 2007
ASTM D 3462 2007
ASTM D 348 2007
ASTM D 3482 2007
ASTM D 3666 2007
ASTM D 3776 2007
ASTM D 3787 2007
ASTM D 3822 2007
ASTM D 3828 2007
ASTM D 3878 2007
ASTM D 3950 2007
ASTM D 3950 2007
ASTM D 3953 2007
ASTM D 396 2007
ASTM D 4022 2007
ASTM D 4060 2007
ASTM D 4092 2007
ASTM D 4203 2007
ASTM D 4214 2007
ASTM D 4355 2007
ASTM D 4427 2007
ASTM D 446 2007
ASTM D 4479 2007
ASTM D 450 2007
ASTM D 4586 2007
ASTM D 4591 2007
ASTM D 4684 2007
ASTM D 4727/D4727M 2007
ASTM D 473 2007
ASTM D 4801 2007
ASTM D 4814 2007
ASTM D 4918 2007
ASTM D 4956 2007
ASTM D 5103 2007
ASTM D 5127 2007
ASTM D 5517 2007
ASTM D 5797 2007
ASTM D 610 2007
ASTM D 6278 2007
ASTM D 6300 2007
ASTM D 6394 2007
ASTM D 648 2007
ASTM D 653 2007
ASTM D 664 2007
ASTM D 6751 2007
ASTM D 7032 2007
ASTM D 7214 2007
ASTM D 7317 2007
ASTM D 7356 2007
ASTM D 746 2007
ASTM D 790 2007
ASTM D 792 2007
ASTM D 813 2007
ASTM D 86 2007
ASTM D 861 2007
ASTM D 883 2007
ASTM D 93 2007
ASTM D 937 2007
ASTM D 94 2007
ASTM D 975 2007
ASTM D 975 2007
ASTM D 999 2007
ASTM E 10 2007
ASTM E 10 2007
ASTM E 10 2007
ASTM E 108 2007
ASTM E 1119 2007
ASTM E 119 2007
ASTM E 1251 2007
ASTM E 1316 2007
ASTM E 1384 2007
ASTM E 140 2007
ASTM E 1537 2007
ASTM E 1590 2007
ASTM E 1802 2007
ASTM E 1898 2007
ASTM E 1914 2007
ASTM E 2030 2007
ASTM E 2035 2007
ASTM E 2037 2007
ASTM E 2073 2007
ASTM E 2125 2007
ASTM E 2161 2007
ASTM E 2162 2007
ASTM E 2166 2007
ASTM E 2180 2007
ASTM E 2196 2007
ASTM E 220 2007
ASTM E 2226 2007
ASTM E 23 2007
ASTM E 2404 2007
ASTM E 2470 2007
ASTM E 2493 2007
ASTM E 2500 2007
ASTM E 2501 2007
ASTM E 2503 2007
ASTM E 2510 2007
ASTM E 2520 2007
ASTM E 2521 2007
ASTM E 2535 2007
ASTM E 2541 2007
ASTM E 2544 2007
ASTM E 2544 2007
ASTM E 2545 2007
ASTM E 2546 2007
ASTM E 2548 2007
ASTM E 2550 2007
ASTM E 2551 2007
ASTM E 2553 2007
ASTM E 2554 2007
ASTM E 2555 2007
ASTM E 2557 2007
ASTM E 2558 2007
ASTM E 2558 2007
ASTM E 2560 2007
ASTM E 2561 2007
ASTM E 2561 2007
ASTM E 2562 2007
ASTM E 2563 2007
ASTM E 2564 2007
ASTM E 2568 2007
ASTM E 2570 2007
ASTM E 2573 2007
ASTM E 2578 2007
ASTM E 2579 2007
ASTM E 2580 2007
ASTM E 258 2007
ASTM E 2581 2007
ASTM E 2582 2007
ASTM E 2583 2007
ASTM E 2584 2007
ASTM E 2586 2007
ASTM E 2591 2007
ASTM E 2592 2007
ASTM E 2595 2007
ASTM E 329 2007
ASTM E 384 2007
ASTM E 4 2007
ASTM E 407 2007
ASTM E 527 2007
ASTM E 53 2007
ASTM E 539 2007
ASTM E 6 2007
ASTM E 6 2007
ASTM E 645 2007
ASTM E 70 2007
ASTM E 721 2007
ASTM E 84 2007
ASTM F 1004 2007
ASTM F 1011 2007
ASTM F 1016 2007
ASTM F 1061 2007
ASTM F 1140 2007
ASTM F 1281 2007
ASTM F 1314 2007
ASTM F 1359 2007
ASTM F 1363 2007
ASTM F 1413 2007
ASTM F 1436 2007
ASTM F 1460 2007
ASTM F 1537 2007
ASTM F 1554 2007
ASTM F 1578 2007
ASTM F 1580 2007
ASTM F 1596 2007
ASTM F 1637 2007
ASTM F 1645/F1645M 2007
ASTM F 1680 2007
ASTM F 1681 2007
ASTM F 17 2007
ASTM F 1737 2007
ASTM F 1762 2007
ASTM F 1832 2007
ASTM F 1849 2007
ASTM F 1866 2007
ASTM F 1908 2007
ASTM F 1914 2007
ASTM F 1936 2007
ASTM F 1967 2007
ASTM F 1980 2007
ASTM F 2007 2007
ASTM F 2012 2007
ASTM F 2026 2007
ASTM F 2058 2007
ASTM F 2061 2007
ASTM F 2066 2007
ASTM F 2067 2007
ASTM F 2085 2007
ASTM F 2092 2007
ASTM F 2099 2007
ASTM F 2100 2007
ASTM F 2101 2007
ASTM F 2119 2007
ASTM F 2146 2007
ASTM F 2148 2007
ASTM F 2152 2007
ASTM F 2153 2007
ASTM F 2175 2007
ASTM F 2195 2007
ASTM F 2208 2007
ASTM F 2219 2007
ASTM F 2229 2007
ASTM F 2338 2007
ASTM F 2343 2007
ASTM F 2374 2007
ASTM F 2390 2007
ASTM F 2395 2007
ASTM F 2411 2007
ASTM F 2442 2007
ASTM F 2460 2007
ASTM F 2477 2007
ASTM F 2506 2007
ASTM F 2512 2007
ASTM F 2538 2007
ASTM F 2546 2007
ASTM F 2569 2007
ASTM F 2580 2007
ASTM F 2581 2007
ASTM F 2592 2007
ASTM F 2601 2007
ASTM F 2609 2007
ASTM F 2612 2007
ASTM F 2613 2007
ASTM F 2625 2007
ASTM F 2630 2007
ASTM F 2632 2007
ASTM F 2633 2007
ASTM F 2634 2007
ASTM F 2635 2007
ASTM F 2638 2007
ASTM F 2643 2007
ASTM F 2645 2007
ASTM F 2646 2007
ASTM F 2650 2007
ASTM F 2653 2007
ASTM F 2654 2007
ASTM F 2666 2007
ASTM F 2667 2007
ASTM F 2674 2007
ASTM F 2679 2007
ASTM F 2682 2007
ASTM F 2684 2007
ASTM F 2685 2007
ASTM F 2694 2007
ASTM F 2695 2007
ASTM F 310 2007
ASTM F 404 2007
ASTM F 406 2007
ASTM F 421 2007
ASTM F 436 2007
ASTM F 542 2007
ASTM F 543 2007
ASTM F 560 2007
ASTM F 562 2007
ASTM F 567 2007
ASTM F 606M 2007
ASTM F 640 2007
ASTM F 703 2007
ASTM F 718 2007
ASTM F 75 2007
ASTM F 813 2007
ASTM F 857 2007
ASTM F 858 2007
ASTM F 860 2007
ASTM F 877 2007
ASTM F 88 2007
ASTM F 88 2007
ASTM F 899 2007
ASTM F 90 2007
ASTM F 963 2007
ASTM F 963 2007
ASTM F 99 2007
ASTM G 109 2007
ASTM G 12 2007
ASTM G 15 2007
ASTM G 17 2007
ASTM G 18 2007
ASTM G 55 2007
ASTM G 6 2007
ASTM G 62 2007
ASTM G 70 2007
ASTM G 80 2007
ASTM G 9 2007
ASTM G 95 2007
ASTM B 233 2007
ASTM F 137 2007
ASTM F 1825 2007
ASTM F 395 2007
ASTM A 827/A827M 2007
ASTM B 174 2007
ASTM B 398/B398M 2007
ASTM B 470 2007
ASTM B 502 2007
ASTM C 1266 2007
ASTM D 240 2007
ASTM D 3177 2007
ASTM D 4629 2007
ASTM E 2222 2007
ASTM E 883 2007
ASTM F 1003 2007
ASTM F 1014 2007
ASTM F 1503 2007
ASTM F 2164 2007
ASTM F 2179 2007
ASTM F 2180 2007
ASTM F 22 2007
ASTM F 2203 2007
ASTM F 2217 2007
ASTM F 2227 2007
ASTM F 2228 2007
ASTM F 307 2007
ASTM F 34 2007
ASTM B 172 2007
ASTM B 173 2007
ASTM B 324 2007
ASTM D 2248 2007
ASTM D 3384 2007
ASTM D 3884 2007
ASTM D 6644 2007
ASTM D 6727 2007
ASTM E 1645 2007
ASTM E 1755 2007
ASTM E 2132 2007
ASTM E 2144 2007
ASTM F 1563 2007
ASTM F 1935 2007
ASTM F 2072 2007
ASTM F 2087 2007
ASTM F 2113 2007
ASTM F 2116 2007
ASTM F 2149 2007
ASTM F 2154 2007
ASTM F 429 2007
ASTM G 146 2007
ASTM G 34 2007
ASTM G 60 2007
ASTM F 1978 2007
ASTM D 1171 2007
ASTM F 1093 2007
ASTM F 1949 2007
ASTM A 691 2007
ASTM B 415 2007
ASTM B 416 2007
ASTM D 4966 2007
ASTM F 1317 2007
ASTM D 2019 2007
ASTM D 4917 2007
ASTM F 1270 2007
ASTM F 1764 2007
ASTM F 1765 2007
ASTM F 1766 2007
ASTM F 1768 2007
ASTM F 1783 2007
ASTM F 1823 2007
ASTM F 1824 2007
ASTM D 1777 2007
ASTM D 3479/D3479M 2007
ASTM D 6055 2007
ASTM F 1588 2007
ASTM F 1657 2007
ASTM F 1669M 2007
ASTM F 1728 2007
ASTM F 1729 2007
ASTM F 1738 2007
ASTM F 1739 2007
ASTM F 1740 2007
ASTM B 116 2007
ASTM B 47 2007
ASTM D 1005 2007
ASTM D 3837 2007
ASTM F 1524 2007
ASTM F 1598 2007
ASTM F 1600 2007
ASTM F 1653 2007
ASTM F 1654 2007
ASTM F 1655 2007
ASTM F 1134 2007
ASTM F 1517 2007
ASTM F 1523 2007
ASTM F 1555 2007
ASTM F 1556 2007
ASTM F 1557 2007
ASTM F 1558 2007
ASTM F 1559 2007
ASTM B 520 2007
ASTM D 3429 2007
ASTM D 2780 2007
ASTM F 478 2007
ASTM D 2485 2007
ASTM B 504 2007
ASTM B 556 2007
ASTM B 70 2007
ASTM B 76 2007
ASTM B 78 2007
ASTM F 1287 2007
ASTM F 1312 2007
ASTM A 1011/A1011M 2006
ASTM A 1018/A1018M 2006
ASTM A 1035/A1035M 2006
ASTM A 1046/A1046M 2006
ASTM A 1049/A1049M 2006
ASTM A 106/A106M 2006
ASTM A 106/A106M 2006
ASTM A 135/A135M 2006
ASTM A 181/A181M 2006
ASTM A 182A182M 2006
ASTM A 184/A184M 2006
ASTM A 185/A185M 2006
ASTM A 193 2006
ASTM A 194/A194M 2006
ASTM A 20/A20M 2006
ASTM A 213/A213M 2006
ASTM A 213/A213M 2006
ASTM A 227/A227M 2006
ASTM A 240/A240M 2006
ASTM A 240/A240M 2006
ASTM A 247 2006
ASTM A 276 2006
ASTM A 312/A312M 2006
ASTM A 325 2006
ASTM A 335/A335M 2006
ASTM A 336/A336M 2006
ASTM A 336/A336M 2006
ASTM A 34/A34M 2006
ASTM A 351/A351M 2006
ASTM A 352/A352M 2006
ASTM A 370 2006
ASTM A 380 2006
ASTM A 400-69(2006) 2006
ASTM A 403/A403M 2006
ASTM A 416/A416M 2006
ASTM A 451/A451M 2006
ASTM A 469 A469M 2006
ASTM A 480/A480M 2006
ASTM A 484/A484M 2006
ASTM A 488/A488M 2006
ASTM A 510 2006
ASTM A 513 2006
ASTM A 513 2006
ASTM A 513 2006
ASTM A 516/A516M 2006
ASTM A 517 2006
ASTM A 519 2006
ASTM A 519 2006
ASTM A 540/A540M 2006
ASTM A 550 2006
ASTM A 553/A553M 2006
ASTM A 562/A562M 2006
ASTM A 563M 2006
ASTM A 568/A568M 2006
ASTM A 572/A572M 2006
ASTM A 580/A580M 2006
ASTM A 589/A589M 2006
ASTM A 595 A595M 2006
ASTM A 6/A6M 2006
ASTM A 608 A608M 2006
ASTM A 615/A 615M 2006
ASTM A 615/A615M 2006
ASTM A 623M 2006
ASTM A 635 A635M 2006
ASTM A 653/A653M 2006
ASTM A 653/A653M 2006
ASTM A 664 2006
ASTM A 671 2006
ASTM A 672 2006
ASTM A 684 A684M 2006
ASTM A 693 2006
ASTM A 703 A703M 2006
ASTM A 704/A704M 2006
ASTM A 706/A706M 2006
ASTM A 706 2006
ASTM A 709/A709M 2006
ASTM A 717/A717M 2006
ASTM A 74 2006
ASTM A 743/A743M 2006
ASTM A 743/A743M 2006
ASTM A 744/A744M 2006
ASTM A 751 2006
ASTM A 754/A754M 2006
ASTM A 760 A760M 2006
ASTM A 774 2006
ASTM A 775/A775M 2006
ASTM A 782/A782M 2006
ASTM A 792/A792M 2006
ASTM A 796/A796M 2006
ASTM A 818 2006
ASTM A 820/A820M 2006
ASTM A 858/A858M 2006
ASTM A 865 A865M 2006
ASTM A 879/A879M 2006
ASTM A 892 2006
ASTM A 897 2006
ASTM A 902 2006
ASTM A 917 2006
ASTM A 923 2006
ASTM A 924/A924M 2006
ASTM A 941 2006
ASTM A 945/A945M 2006
ASTM A 955/A955M 2006
ASTM A 956 2006
ASTM A 960 A960M 2006
ASTM A 965/A965M 2006
ASTM A 970/A970M 2006
ASTM A 983 A983M 2006
ASTM A 990 2006
ASTM A 992/A992M 2006
ASTM A 996/A996M 2006
ASTM B 107/B107M 2006
ASTM B 108 2006
ASTM B 122/B122M 2006
ASTM B 124/B124M 2006
ASTM B 138/B138M 2006
ASTM B 139/B139M 2006
ASTM B 152/B152M 2006
ASTM B 152/B152M 2006
ASTM B 152/B152M 2006
ASTM B 166 2006
ASTM B 167 2006
ASTM B 168 2006
ASTM B 179 2006
ASTM B 187/B187M 2006
ASTM B 208 2006
ASTM B 209 2006
ASTM B 209M 2006
ASTM B 21/B21M 2006
ASTM B 21/B21M 2006
ASTM B 221M 2006
ASTM B 248 2006
ASTM B 249/B249M 2006
ASTM B 265 2006
ASTM B 265 2006
ASTM B 271 2006
ASTM B 283 2006
ASTM B 30 2006
ASTM B 315 2006
ASTM B 329 2006
ASTM B 338 2006
ASTM B 355 2006
ASTM B 36/B36M 2006
ASTM B 363 2006
ASTM B 367 2006
ASTM B 371/B371M 2006
ASTM B 374 2006
ASTM B 381 2006
ASTM B 388 2006
ASTM B 408 2006
ASTM B 409 2006
ASTM B 411/B411M 2006
ASTM B 418 2006
ASTM B 429B429M 2006
ASTM B 434 2006
ASTM B 435 2006
ASTM B 444 2006
ASTM B 462 2006
ASTM B 479 2006
ASTM B 488 2006
ASTM B 491B491M 2006
ASTM B 527 2006
ASTM B 535 2006
ASTM B 557 2006
ASTM B 557M 2006
ASTM B 570 2006
ASTM B 572 2006
ASTM B 574 2006
ASTM B 574 2006
ASTM B 575 2006
ASTM B 584 2006
ASTM B 584 2006
ASTM B 587 2006
ASTM B 594 2006
ASTM B 6 2006
ASTM B 618 2006
ASTM B 622 2006
ASTM B 626 2006
ASTM B 637 2006
ASTM B 646 2006
ASTM B 649 2006
ASTM B 658 B658M 2006
ASTM B 66/B66M 2006
ASTM B 66 2006
ASTM B 661 2006
ASTM B 701B701M 2006
ASTM B 735 2006
ASTM B 736 2006
ASTM B 743 2006
ASTM B 752 2006
ASTM B 761 2006
ASTM B 769 2006
ASTM B 776 2006
ASTM B 790B790M 2006
ASTM B 80 2006
ASTM B 807B807M 2006
ASTM B 846 2006
ASTM B 858 2006
ASTM B 86 2006
ASTM B 861 2006
ASTM B 861 2006
ASTM B 862 2006
ASTM B 863 2006
ASTM B 888 2006
ASTM B 910B910M 2006
ASTM B 93 B93M 2006
ASTM B 944 2006
ASTM B 945 2006
ASTM B 946 2006
ASTM B 947 2006
ASTM B 950 2006
ASTM B 96 B96M 2006
ASTM B 99 B99M 2006
ASTM C 1028 2006
ASTM C 1032 2006
ASTM C 1036 2006
ASTM C 1043 2006
ASTM C 1077 2006
ASTM C 1089 2006
ASTM C 110 2006
ASTM C 114 2006
ASTM C 1141 2006
ASTM C 1222 2006
ASTM C 1245/C1245M 2006
ASTM C 1267 2006
ASTM C 1277 2006
ASTM C 1278/C1278M 2006
ASTM C 1293 2006
ASTM C 1305 2006
ASTM C 1315 2006
ASTM C 136 2006
ASTM C 1433M 2006
ASTM C 1435/C1435M 2006
ASTM C 1478 2006
ASTM C 157/C157M 2006
ASTM C 1587 2006
ASTM C 1602/C1602M 2006
ASTM C 170 2006
ASTM C 174/C174M 2006
ASTM C 207 2006
ASTM C 25 2006
ASTM C 265 2006
ASTM C 270 2006
ASTM C 273 2006
ASTM C 305 2006
ASTM C 309 2006
ASTM C 31/C31M 2006
ASTM C 341/C341M 2006
ASTM C 359 2006
ASTM C 387 2006
ASTM C 393/C393M 2006
ASTM C 457 2006
ASTM C 473 2006
ASTM C 478 2006
ASTM C 51 2006
ASTM C 595 2006
ASTM C 642 2006
ASTM C 67 2006
ASTM C 70 2006
ASTM C 738 2006
ASTM C 780 2006
ASTM C 787 2006
ASTM C 822 2006
ASTM C 825 2006
ASTM C 880 2006
ASTM C 890 2006
ASTM C 90 2006
ASTM C 90 2006
ASTM C 902 2006
ASTM C 926 2006
ASTM C 989 2006
ASTM C 990 2006
ASTM D 1066 2006
ASTM D 1076 2006
ASTM D 1129 2006
ASTM D 1193 2006
ASTM D 1275 2006
ASTM D 1363 2006
ASTM D 1418 2006
ASTM D 1441 2006
ASTM D 1442 2006
ASTM D 1510 2006
ASTM D 1525 2006
ASTM D 1531 2006
ASTM D 1603 2006
ASTM D 1613 2006
ASTM D 1630 2006
ASTM D 1708 2006
ASTM D 1792 2006
ASTM D 1894 2006
ASTM D 1921 2006
ASTM D 1922 2006
ASTM D 2000 2006
ASTM D 2113 2006
ASTM D 2487 2006
ASTM D 2488 2006
ASTM D 2555 2006
ASTM D 256 2006
ASTM D 2574 2006
ASTM D 2580 2006
ASTM D 2661 2006
ASTM D 2846 2006
ASTM D 2863 2006
ASTM D 3125 2006
ASTM D 3159 2006
ASTM D 3185 2006
ASTM D 3187 2006
ASTM D 3188 2006
ASTM D 3189 2006
ASTM D 3307 2006
ASTM D 3577 2006
ASTM D 36 2006
ASTM D 3654/D3654M 2006
ASTM D 3682 2006
ASTM D 3786 2006
ASTM D 3895 2006
ASTM D 3958 2006
ASTM D 4004 2006
ASTM D 4057 2006
ASTM D 4101 2006
ASTM D 412 2006
ASTM D 430 2006
ASTM D 4303 2006
ASTM D 445 2006
ASTM D 4459 2006
ASTM D 446 2006
ASTM D 4482 2006
ASTM D 4508 2006
ASTM D 4530 2006
ASTM D 471 2006
ASTM D 4728 2006
ASTM D 4810 2006
ASTM D 4812 2006
ASTM D 4968 2006
ASTM D 4984 2006
ASTM D 5035 2006
ASTM D 5 2006
ASTM D 5138 2006
ASTM D 5151 2006
ASTM D 5370 2006
ASTM D 543 2006
ASTM D 5453 2006
ASTM D 5470 2006
ASTM D 5853 2006
ASTM D 5947 2006
ASTM D 6110 2006
ASTM D 6122 2006
ASTM D 6124 2006
ASTM D 6229 2006
ASTM D 635 2006
ASTM D 6358 2006
ASTM D 6415/D6415M 2006
ASTM D 648 2006
ASTM D 6577 2006
ASTM D 664 2006
ASTM D 6779 2006
ASTM D 7032 2006
ASTM D 7100 2006
ASTM D 7103 2006
ASTM D 7126 2006
ASTM D 7209 2006
ASTM D 7211 2006
ASTM D 7220 2006
ASTM D 7230 2006
ASTM D 7243 2006
ASTM D 7244 2006
ASTM D 7252 2006
ASTM D 7253 2006
ASTM D 751 2006
ASTM D 789 2006
ASTM D 813 2006
ASTM D 816 2006
ASTM D 854 2006
ASTM D 892 2006
ASTM D 925 2006
ASTM D 975 2006
ASTM D 976 2006
ASTM E 1032 2006
ASTM E 1221 2006
ASTM E 1316 2006
ASTM E 1349 2006
ASTM E 135 2006
ASTM E 139 2006
ASTM E 1530 2006
ASTM E 1543 2006
ASTM E 1578 2006
ASTM E 1593 2006
ASTM E 1603 2006
ASTM E 1618 2006
ASTM E 168 2006
ASTM E 1742 2006
ASTM E 1815 2006
ASTM E 1820 2006
ASTM E 2016 2006
ASTM E 228 2006
ASTM E 2300 2006
ASTM E 23 2006
ASTM E 23 2006
ASTM E 2363 2006
ASTM E 2448 2006
ASTM E 2456 2006
ASTM E 2465 2006
ASTM E 2472 2006
ASTM E 2478 2006
ASTM E 2479 2006
ASTM E 2491 2006
ASTM E 252 2006
ASTM E 2530 2006
ASTM E 2531 2006
ASTM E 2532 2006
ASTM E 2536 2006
ASTM E 2538 2006
ASTM E 274 2006
ASTM E 29 2006
ASTM E 376 2006
ASTM E 384 2006
ASTM E 399 2006
ASTM E 456 2006
ASTM E 456 2006
ASTM E 473 2006
ASTM E 493 2006
ASTM E 501 2006
ASTM E 539 2006
ASTM E 543 2006
ASTM E 595 2006
ASTM E 6 2006
ASTM E 662 2006
ASTM E 74 2006
ASTM E 83 2006
ASTM E 84 2006
ASTM F 1112 2006
ASTM F 1150 2006
ASTM F 1282 2006
ASTM F 150 2006
ASTM F 1511 2006
ASTM F 1789 2006
ASTM F 1976 2006
ASTM F 2021 2006
ASTM F 2032 2006
ASTM F 2040 2006
ASTM F 2052 2006
ASTM F 2059 2006
ASTM F 2081 2006
ASTM F 2102 2006
ASTM F 2120 2006
ASTM F 2126 2006
ASTM F 2129 2006
ASTM F 2178 2006
ASTM F 2261 2006
ASTM F 2342 2006
ASTM F 2400 2006
ASTM F 2416 2006
ASTM F 2524 2006
ASTM F 2546 2006
ASTM F 318 2006
ASTM F 373 2006
ASTM F 406 2006
ASTM F 412 2006
ASTM F 414 2006
ASTM F 437 2006
ASTM F 458 2006
ASTM F 459 2006
ASTM F 467 2006
ASTM F 479 2006
ASTM F 606 2006
ASTM F 620 2006
ASTM F 667 2006
ASTM F 67 2006
ASTM F 696 2006
ASTM F 748 2006
ASTM F 799 2006
ASTM F 876 2006
ASTM F 88 2006
ASTM F 91 2006
ASTM G 0015 2006
ASTM G 113 2006
ASTM G 130 2006
ASTM G 138 2006
ASTM G 144 2006
ASTM G 15 2006
ASTM G 152 2006
ASTM G 154 2006
ASTM G 182 2006
ASTM G 184 2006
ASTM G 185 2006
ASTM G 190 2006
ASTM G 2/G2M 2006
ASTM G 2G2M 2006
ASTM G 57 2006
ASTM C 428 2006
ASTM B 350/B350M 2006
ASTM B 352/B352M 2006
ASTM B 359/B359M 2006
ASTM B 924 2006
ASTM D 2259 2006
ASTM D 5079 2006
ASTM D 6032 2006
ASTM F 1038 2006
ASTM A 3 2006
ASTM A 780 2006
ASTM A 800/A800M 2006
ASTM B 121/B121M 2006
ASTM B 177 2006
ASTM B 177 2006
ASTM B 237 2006
ASTM B 476 2006
ASTM B 522 2006
ASTM B 541 2006
ASTM B 592 2006
ASTM B 920 2006
ASTM C 24 2006
ASTM D 4332 2006
ASTM D 596 2006
ASTM D 6069 2006
ASTM D 6634 2006
ASTM D 6653 2006
ASTM E 1411 2006
ASTM E 390 2006
ASTM E 505 2006
ASTM F 2073 2006
ASTM F 2076 2006
ASTM F 2091 2006
ASTM F 2147 2006
ASTM F 486 2006
ASTM F 555 2006
ASTM F 884 2006
ASTM A 197/A197M 2006
ASTM B 236 2006
ASTM B 373 2006
ASTM B 417 2006
ASTM B 497 2006
ASTM B 706 2006
ASTM C 1274 2006
ASTM C 61/C61M 2006
ASTM D 3039/D3039M 2006
ASTM D 4423 2006
ASTM D 4660 2006
ASTM D 4672 2006
ASTM D 5224 2006
ASTM D 5582 2006
ASTM D 6587 2006
ASTM D 6619 2006
ASTM E 1112 2006
ASTM E 2106 2006
ASTM E 517 2006
ASTM F 112 2006
ASTM F 1137 2006
ASTM F 1941 2006
ASTM F 2015 2006
ASTM F 2017 2006
ASTM F 2018 2006
ASTM F 2035 2006
ASTM F 2037 2006
ASTM F 2047 2006
ASTM F 2051 2006
ASTM F 2053 2006
ASTM F 2062 2006
ASTM F 732 2006
ASTM G 161 2006
ASTM G 52 2006
ASTM C 1271 2006
ASTM D 3882 2006
ASTM D 6474 2006
ASTM E 2033 2006
ASTM B 430 2006
ASTM G 111 2006
ASTM D 2709 2006
ASTM D 4937 2006
ASTM E 1806 2006
ASTM E 260 2006
ASTM E 594 2006
ASTM E 697 2006
ASTM F 706 2006
ASTM A 802/A802M 2006
ASTM B 277 2006
ASTM B 595 2006
ASTM D 1142 2006
ASTM D 3856 2006
ASTM E 1009 2006
ASTM E 1770 2006
ASTM E 309 2006
ASTM F 1626 2006
ASTM D 380 2006
ASTM D 4607 2006
ASTM F 948 2006
ASTM D 1578 2006
ASTM D 4001 2006
ASTM E 351 2006
ASTM E 352 2006
ASTM E 353 2006
ASTM B 390 2006
ASTM F 472 2006
ASTM A 327M 2006
ASTM A 531/A531M 2006
ASTM C 869 2006
ASTM E 479 2006
ASTM B 748 2006
ASTM C 694 2006
ASTM C 715 2006
ASTM G 41 2006
ASME B16.25 2007 R(2008)
ASME B18.2.1 2003 R(2005)
ASME B18.1.2 2001 R(2006)
ASME Y14.5.1M 1994 R(2004)
ASME Y14.5M 1994 R(2004)
ASME A112.19.1M 1994 (2004)
ASME A13.1 2007
ASME B16.25 2007
ASME B16.47 2007
ASME B31.1 2007
ASME FFS-1 2007
ASME A112.19.14 2006
ASME B1.20.2M 2006
ASME B1.7 2006
ASME B16.36 2006
ASME B16.48 2006
ASME B18.2.6 2006
ASME B18.5.2.1M 2006
ASME B31.3 2006

ASME B31.4 2006
ASME B31.5 2006
ASME CSD-1 2006

ASME PCC-2 2006
ASME A112.18.2 2005
ASME A112.19.15 2005
ASME A18.1 2005
ASME B1.13M 2005
ASME B107.48 2005
ASME B16.1 2005
ASME B16.11 2005
ASME B16.21 2005
ASME B16.34 2005
ASME B18.2.3.2M 2005
ASME B31.3 2005
ASME BPE 2005
ASME PTC 19.1 2005
ASME PTC 22 2005
ASME PTC 29 2005
ASME Y14.1M 2005
ASME B1.1 2004
ASME B1.10M 2004
ASME B107.14 2004
ASME B107.53 2004
ASME B16.25 2004
ASME B16.9 2004
ASME B18.24 2004
ASME B30.26 2004
ASME B30.3 2004
ASME B30.5 2004
ASME B31.1 2004
ASME B31.8 2004
ASME B36.10M 2004
ASME B36.19M 2004
ASME B89.4.22 2004
ASME PTC 6 2004
ASME Y14.100 2004
ASME A112.18.6 2003
ASME A112.19.2 2003
ASME B107.27 2003
ASME B107.37 2003
ASME B16.5 2003
ASME B18.3 2003
ASME PTC 23 2003
ASME Y14.41 2003
ASME Y14.43 2003
API Spec 8C 2003 R(2005)
API RP 49 2001 R(2007)
API RP 55 1995 R(2007)
API STD 620 Ed. 11 A1 2009
API Spec 6A ISO 10423 2003 Add 4 2008

API STD 650 2008
API STD 650 e11 Addendum1 2008
API MPMS 12 Ad1 2007
API MPMS 4.6 Err 2007
API MPMS 4.6 ERRATA 2007
API RP 1114_Ed1_Err1 2007
API RP 15CLT 2007
API RP 15CLT 2007
API RP 2A WSD_ErrSupp3 2007
API RP 579-1 ASME FFS-1 2007
API RP 651 2007
API RP 651 2007
API RP 67 Ed. 2 2007
API RP 95F 2007
API Spec 12F ERRATA 2007
API Spec 12F Errata 2007 2007
API Spec 15HR_Errata 2007
API Spec 5L ISO 3183 2007
API Spec 5LCP Err 2007 2007
API Spec 5LCP ERRATA 2007 2007
API Spec 6DSS ISO 14723 2007
API Spec 7_1_Addn_022807 2007
API Spec Errata_5LCP 2007
API Spec Q1 8th Ed. 2007
API STD 1104 Errata 2007
API STD 521 2007
API STD 521 2007
API STD 560 2007
API Std 650 11th ed 2007
API STD 650 Errata 2007
API Std 660 2007
API STD 672 Errata 2007
API STD 685 Errata 2007
API RP 10B_2_Er 2006
API RP 10B-2 ERRATA 2006
API RP 1166_Errata 2006
API RP 15S 2006
API RP 5C6 2006
API RP 6DR 2006
API RP 7L Addendum 1 2006
API RP 7L_AD2 2006
API RP 7L_e1_A1 2006
API Spec 1581_Add 2006
API Spec 5CT (2001) Errata 2 2006
API Spec 5CT_Er21 2006
API Spec 6A ERRATA3 2006
API Spec 6A_ER3 2006
API Spec 6A_ER3fix 2006
API SPEC 6FA 2006
API Spec 6FA Err 2006
API Spec 6FB Err_Supp 2006
API Spec 7Ad2 2006
API Spec 7Ad2-2 2006
API Spec 7K Addendum 2 2006
API Spec 7K_AD2 2006
API Spec 7K_e4_Add1 2006
API STD 510 2006
API STD 570 Addendum 4 2006
API STD 570 Addendum 4 2006
API STD 622 2006
API STD 661 2006
API STD 677 2006
API Std 682 Err 3 2006
API STD 682 ERRATA 2006
API STD 682_e3_Err 2006
API MPMS 17.01 2005
API MPMS 3.6 errata 2005
API MPMS 4.1 2005
API MPMS 5.4 2005
API MPMS 5.5 2005
API MPMS 5.8 2005
API Publ 937A 2005
API RP 1133 2005
API RP 13C_Errata 2005
API RP 2030 2005
API RP 2030 2005
API RP 2350 2005
API RP 4G_Err2 2005
API RP 554 Part 1 of 3 2005
API RP 8B_Addendum2 2005
API Spec 10A Part 1 (2002) Add 1 2005
API Spec 10A_Add1 2005
API SPEC 6A 2005
API Spec 6A_Errata2 2005
API Spec 6A718 Errata 2005
API Spec 6D (2002) Add(2002) Annex F 2005
API Spec 6D_AnnexF 2005
API Spec 8C_Ad2 2005
API STD 1104 2005
API STD 1163 2005
API STD 1163 2005
API STD 2610 2005
API STD 602 2005
API Std 602 2005
API STD 607 2005
API STD 607 2005
API STD 607 2005
API STD 613 2005
API STD 613 (2003) Errata 2005
API STD 613 Errata 2005
API STD 613_e5_Err 2005
API STD 650 10th ADD1 to 4 2005
API STD 650_A4 2005
API STD 653 2005
API STD 653 3rd 2005
API STD 653_A2 2005
API MPMS 10.6 2004
API MPMS 11.1 2004
API MPMS 2.2E ISO 12917-1 2004
API RP 4G_Err 2004
API RP 577 2004
API RP 5B1 (1999) Add 1 2004
API RP 932 B 2004
API RP 936 2004
API RP 941 2004
API Spec 15HR ADDENDUM 2004
API Spec 15HR_A1 2004
API Spec 16A_13533_E1 2004
API SPEC 16D 2004
API SPEC 16F 2004
API SPEC 2C 2004
API SPEC 2C 2004
API SPEC 5B Addendum 1 2004
API SPEC 5L 2004
API Spec 5L 2004
API Spec 5L ERRATA 2004
API Spec 5L_Errata 2004
API Spec 6A_Errata1 2004
API Spec 7_Ad1 2004
API Spec 7F_err 2004
API Spec 8C_Ad1 2004
API STD 530 2004
API STD 530 2004
API STD 530 Errata 2004
API STD 598 2004
API STD 609 2004
API STD 609 2004
API STD 610 2004
API STD 610 2004
API STD 619 2004
API STD 619 2004
API STD 619 2004
API STD 620 2004
API STD 620 2004
API STD 672 2004
API STD 672 2004
API STD 682 2004
API STD 682 2004
API STD 682 ISO 21049 2004
API MPMS 10.3 2003
API MPMS 10.5 2003
API MPMS 12.1.2 2003
API MPMS 12.2.2 2003
API MPMS 17.05 2003
API MPMS 19.2 2003
API MPMS 2.2D 2003
API MPMS 2.2D 2003
API MPMS 4.2 2003
API MPMS 4.2 2003
API MPMS 5.7 2003
API RP 1162 2003
API RP 1639 2003 2003
API RP 2D 2003
API RP 520 Part II 2003
API RP 520 Part II 2003
API RP 573 2003
API RP 573 2003
API RP 591 2003
API RP 5A3 2003
API RP 65_Err 2003
API RP 70 2003
API RP 7G Add1 2003
API RP 7G_Add1 Ed. 16 2003
API RP 8B_Add 2003
API RP 945 2003
API Spec 10F_Err 2003
API SPEC 17E 2003
API SPEC 17E 2003
API Spec 6A 2003
API SPEC 6A 2003
API Spec 6A ERRATA2 2003
API Spec 6A_17_E2 2003
API SPEC 7F 2003
API Spec Q1 errata 2003
API STD 520 Part II 2003
API STD 530 2003
API STD 530 2003
API STD 537 2003
API STD 537 2003
API STD 570 Addendum 3 2003
API STD 570 Addendum 3 2003
API STD 5T1 (1996) Addendum 1 2003
API STD 610 2003
API STD 610 2003
API STD 610 2003
API STD 612 (2003) Errata 2003
API STD 612 Errata 2003
API STD 613 2003
API STD 617 Errata 2003
API STD 617 Errata 2003
API STD 617_err 2003
API STD 650 10th ADD1 to 3 2003
API STD 653 A1 2003
API STD 653_A1 2003
API STD 660 2003
API STD 670 2003
API STD 670 2003
API TR 5939 2003
API MPMS 10.7 2002
API MPMS 10.9 2002
API MPMS 2.2B 2002
API MPMS 2.2C 2002
API MPMS 2C 2002
API MPMS 5.1 2002
API MPMS 5.6 2002
API MPMS 6.1 2002
API RP 2A WSD_S1 2002
AWS B5.17 2008

AWS C3.6M_C3.6 2008
AWS A2.4 2007
AWS A5.2_A5.2M 2007
AWS B2.1-1-201 2007
AWS B2.1-1-202 2007
AWS B2.1-1-203 2007
AWS B2.1-1-204 2007
AWS B2.1-1-205 2007
AWS B2.1-1-206 2007
AWS B2.1-1-207 2007
AWS B2.1-1-208 2007
AWS B2.1-1-209 2007
AWS B4.0 2007
AWS C3.4M_C3.4 2007
AWS C3.5M_C3.5 2007
AWS D1.6_D 1.6M 2007
AWS D8.8M 2007
AWS F4.1 2007
AWS QC1 2007
AWS A5.5_A5.5M 2006

AWS A5.9 2006
AWS B5.16 2006
AWS B5.9 2006
AWS D1.1 2006
AWS D9.1_D9.1M 2006
AWS QC1 2006
AWS QC13 2006
AWS A5.11_A5.11M 2005
AWS A5.18_A5.18M 2005
AWS A5.20M 2005
AWS A5.28 2005
AWS A5.29 2005
AWS B2.1 2005
AWS B2.1 BMG 2005
AWS B5.4 2005
AWS C3.7M 2005
AWS D1.4_D1.4M 2005
AWS D14.1 2005
AWS D14.7 2005
AWS D16.4 2005
AWS Z49.1 2005
AWS A5.1 2004
AWS A5.8_A5.8M 2004
AWS B5.17 2004
AWS C7.1M_C7.1 2004
AWS D1.1 2004
AWS B5.1 2003
AWS B5.1 2003 2003
AWS B5.15 AMD 1 2003
AWS D1.2 2003
AWS D17.1 2000

کلمات کلیدی :
استاندارد API ASTM ASME DIN IEC IEEE

گزارش تخلف

نظرات

  1. REZAEI

    1394-08-11

    ویرایش 1997 الی 2015 میلادی استاندارد آزمایشگاهی A2LA استاندارد آلومینیوم AA استاندارد رنگ و شیمی نساجی AATCC استانداردهای انجمن یاتاقان ABMA استاندارد اداره کشتیرانی ABS استاندارد بتون ACI استاندارد مهندسی صوت AES استاندارد گاز AGA استاندارد انجمن تولید کنندگان چرخ دنده AGMA استاندارد فضانوردی و ستاره شناسی AIAA استاندارد مدیریت اطلاعات و تصویر AIIM استاندارد انرژی اتمی ANS استاندارد موسسه ملی استانداردهای ANSI استاندارد نفت API استاندارد تهویه مطبوع و تبرید ARI استاندارد ارسال و دریافت پیام در هوا و فضا ARINC استاندارد صوت ASA استاندارد تاسیسات ساختمان ASHRAE هندبوک مهندسان مکانیک ASME استاندارد انجمن امریکایی مهندسین مکانیک ASME استاندارد انجمن امریکایی کنترل کیفیت ASQ- ASQC استاندارد انجمن بهداشت ASSE استاندارد انجمن تست مواد ASTM استاندارد انجمن جوشکاری AWS استاندارد انجمن دستگاههای آبرسان AWWA استاندارد اروپا CEN استاندارد برق و الکترونیک اروپا CENELEC استاندارد پست و مخابرات اروپا CEPT استاندارد انجمن گاز فشرده CGA استانداردها کشور کانادا CSA استاندارد ملی آلمان DIN استاندارد اتحادیه اروپا EC استاندارد اطلاعاتی و ارتباطی اروپا ECMA استاندارد اتحادیه خودرو اروپا ECC/ECE استاندارد اتحادیه صنایع الکترونیک EIA EJMA استاندارد مخابرات اروپا ETSI استاندارد انجمن اروپا EURO استانداردهای کارخانه فورد موتور FORD استانداردهای شرکت جنرال موتورز GM استاندارد پردازشگرهای گاز GPA استانداردهای انجمن هیدرولیک HI استاندارد بین المللی انرژی اتمی IAEA استانداردهای انجمن مهندسین کابل ICEA استانداردهای مهندسین الکترونیک در زمینه برق و مخابرات IEEE استاندارد مهندسان روشنایی IESNA استاندارد بین المللی میکروالکترونیک IMAPS استاندارد بین المللی تکنولوژی اطلاعات INCITS استاندارد اتصالات الکترونیک IPS استاندارد صنعت نفت ایران IPS استاندارد ابزارآلات و سیستمهای اندازه‏گیری ISA استانداردهای سازمان بین المللی استاندارد ISO استاندارد بین المللی ارتباطات رادیویی ITU-R استاندارد بین المللی ارتباطات مخابراتی ITU-T استانداردهای صنعتی ژاپنی JIS استاندارد فنی اتصالات JTS1 استانداردهای نظامی MIL , DOD استانداردهای دفاعی بریتانیا MOD استاندارد شیرآلات و اتصالات MSS استاندارد انجمن خوردگی NACE استاندارد تکنولوژی اطلاعات NCITS استاندارد تولیدکنندگان لوازم برقی NEMA انجمن ملی ایمنی از آتش NFPA استاندارد مربوط به هیدرولیک و سیالات NFPA استاندارد بین المللی صنایع غذایی NSF استاندارد ارتباطات حمل و نقل NTCIP استاندارد لوله و اتصالات PFI استاندارد لوله‏های پلاستیکی PPI استاندارد انجمن مقاومت جوشکاری RWMA استاندارد انجمن مهندسین خودروسازی SAE 09121713432===44659791 نظر شما ...

ثبت نظر جدید