مشخصات آگهی دهنده

تجزيه و تحليل آماري پايان نامه
توافقی
1397-01-27
1397-02-26
843 بار
10113366
تهران ميدان انقلاب

تجزيه و تحليل آماري پايان نامه
آموزش سایر آموزشگاهها

تجزيه و تحليل آماري پايان نامه

تجزيه و تحليل آماري كليه پايان نامه هاي مهندسي، پزشكي، علوم اجتماعي، مديريت و ... توسط نرم افزارهاي spss، sas،s plus و lisrel
مدل معادلات ساختاري و تحليل مسير path analysis
توسط كارشناس ارشد آمار با مشاورگي بيش از 400عنوان پايان نامه
•مشاوره تخصصي آماري در نگارش مقالات معتبر علمي و تحقيقي اعضاء هيات علمي دانشگاهها و دانشجويان دوره‌هاي دكترا، كارشناسي ارشد و كارشناسي.
•تدريس دروس آماري كليه رشته‌ها.
•انجام تحليلهاي آماري پايان‌نامه‌هاي دكتـرا ، كارشناسـي ارشد و كارشنـاسـي شامل:
انجام كليه روشهاي توصيفي آماري، محاسبه آماره‌هاي توصيفي و رسم انواع نمودارهاي توصيفي،
انجام كليه روشهاي استنباطي و آزمونهاي مختلف پارامتري و ناپارامتري آماري،(آزمونهاي t، كروسكال واليس، من ويتني، كندال تاو b،...)
محاسبه آماره‌هاي گوناگون مانند آماره t، آماره كي دو، آماره گاما و ...،
تحليل عاملي تائيدي و اكتشافي , مدل معادلات ساختاري و تحليل مسير path analysis

محاسبه p-value براي آزمونهاي مختلف و تفسير آن،
مدل سازي رگرسيوني، سريهاي زماني و طرح آزمايشها،تحليل عاملي
آموزش خصوصي نرم افزار Spss ، s-plus.... .
مدرك تحصيلي: كارشناس ارشد آمار كاربردي(آمار اقتصادي - اجتماعي از دانشگاه شهيد بهشتي
تهران)
با حداقل قيمت و زمان(حداكثر يك هفته)
تحويل تحليل پايان نامه بصورت كاملا فارسي تايپ شده به همراه يك جلسه(1.5 ساعته) توضيح روند انجام كار و تحليل نتايج
ارائه توضيحات كافي جهت پاسخ به سوالات پرسيده شده در جلسات دفاع

کلمات کلیدی :
تجزيه و تحليل آماري پايان نامه

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید