مشخصات آگهی دهنده

كود گوگرد بنتونيت دار ،سولفات ، بيوسولفو
88100334
توافقی
1397-01-27
1397-02-26
1439 بار
10113278
خ وليعصرروبروي پارك ساعي پ 2268

كود گوگرد بنتونيت دار ،سولفات ، بيوسولفو
صنعت مواد شیمیایی

كود گوگرد بنتونيت دار ،سولفات ، بيوسولفو

بيوسولفور (باكتري تيوباسيلوس)
قابل توجه تمامي مصرف كنندگان كود هاي كشاورزي:
1-كود گوگرد ميكرونيزه (نفتي و گازي) با مش 150 تا 200 در كيسه هاي 25 كيلوگرمي
2-كود گوگرد پودري با مش 50 تا 100 جهت استفاده در زمين هاي كشاورزي كيسه
هاي 25 ، 40 كيلوئي PP لمينه دار
3-كود گوگرد بنتونيت دار گرانوله داراي كيفيت مطلوب و صادراتي در كيسه هاي 25 ، 40 كيلوئي
4-كود گوگرد آلي گرانوله الف- با كمپوست قارچ و اسيد هيوميك (GOS ) دركيسه هاي 50 كيلوئي
ب- با كمپوست گياهي در كيسه هاي 25، 50 كيلوئي
5- بيوسولفور (باكتري تيوباسيلوس) بهترين تجزيه كننده گوگرد در فرآيند اكسيد اسيون خاك
6- انواع ريز مغذي ها :
كود سولفات روي كريستاله ، پودري و گرانوله100% محلول در آب1±34 و 1±32 و 1±21 و 1±25
كود سولفات منگنز (100% محلول در آب 29% و 1±21 كود سولفات مس (100% محلول در آب
كود سولفات آهن كريستاله و خشك 100% محلول در آب) 23% MgO
كود سولفات منيزيم پودري100% محلول در آب 5/14 – MgOو9% منيزيم
كود كامل گرانوله (NPK) حاوي مواد ريز مغذي
اسيد بوريك 14% Bor2O3

کلمات کلیدی :
كود گوگرد بنتونيت دار سولفات بيوسولفو

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید