مشخصات آگهی دهنده

تخصصي ترين مركز آموزش تمام مهارتهاي GMAT
88636960-09123041567-88631779
توافقی
1397-01-27
1397-02-26
1168 بار
10112410
دفتر مرکزي:بر خیابان کارگرشمالی بالاترازفاطمی نبش کوچه لاله پلاک 2 طب?

تخصصي ترين مركز آموزش تمام مهارتهاي GMAT
آموزش آموزشگاه دروس

تخصصي ترين مركز آموزش تمام مهارتهاي GMAT


تخصصي ترين مركز آموزش زبانهاي خارجي وTOEFL,IELTS,GRE,GMAT, ، در كشور
تخصصي ترين مركز آموزش تمام مهارتهاي , ,GMAT در كشور
The Graduate Management Admission Test (GMAT) is a standardized, three-part test delivered in English. GMAT scores are used by admission officers in roughly 1800 graduate business and management programs worldwide. The GMAT test consist of three separately parts:1) Analytical writing 2)Quantitative 3) Verbal
This course involves solving more than 1500 questions and tests with explanatory answers.
مركز آموزشي پژوهشي راهبرد پيمايش با مجوز وزارت علوم وسازمان مديريت ، كلاسهاي تخصصي ,GMAT, بين المللي و نيز آزمونهاي آزمايشي، جهت اخذ پذيرش در رشته هاي , MBA, مديريت و...از دانشگاههاي امريكا اروپا كانادا استراليارا برگزار مينمايد در اين دوره بالغ بر 1500تست gmat تشريح ميشود.
با هر نوع مدرك ليسانس ميتوانيد در رشته, MBA , يا دوره دكترا پيوسته (بدون نياز به مدرك كارشناسي ارشد) از دانشگاه هاي امريكا كانادا و... پذيرش تحصيلي اخذ نماييد. محل تشكيل كلاسها در ميرداماد ، سيد خندان، اميرآباد، رسالت ،كرج ميباشد.
88631779-88636960- 09123041567-09122021733
دفتر مركزي:بر خيابان كارگرشمالي بالاترازفاطمي نبش كوچه لاله پلاك 2 طبقه 2- (مسئول اموزش و مشاوره آقاي جوادي(

تخصصي ترين مركز آموزش ,GRE,(تمام مهارت ها) در كشور
مركز آموزشي پژوهشي راهبرد پيمايش كلاسهاي تخصصي ,GRE, بين المللي جهت اخذ پذيرش در رشته هاي مهندسي, و...از دانشگاههاي امريكا اروپا كانادا استراليارا برگزار مينمايد ونيز مشاوره جهت اخذ پذيرش از دانشگاه هاي راارائه ميدهد. محل تشكيل كلاسها در ميرداماد ، سيد خندان، اميرآباد، رسالت ،كرج ميباشد.
پس ازپايان دوره، آزمون آمادگي با استانداردهاي ETS ازمتقاضيان به عمل مي آيد. در اين دوره بالغ بر 1500تست gre تشريح ميشود.
This course involves solving more than 1500 questions and tests with explanatory answers. This course containes:1) Reading Comprehension Questions 2)Antonyms 3)Analogies4)sentence completions 5)Quantitative Comparison Questions 6)Problem Solving –Discrete Quantitative Questions –Data Interpretation Questions 7) Critical reasoning 8)Analytical Writing –Analyze an Argument
تخصصي ترين مركز آموزش IELTS,TOEFL,( iBT ,pBT) در كشور
مركز آموزشي پژوهشي راهبرد پيمايش كلاسهاي تخصصي زبان ,IELTS,TOEFL, iBT, بين المللي جهت اخذ پذيرش از دانشگاههاي امريكا اروپا كانادا استراليارا برگزار مينمايد.اين آموزشگاه آمادگي انعقاد قرارداد با مديران آموزش ارگان ها و شركت هاي خصوصي ودولتي جهت تدريس گروهي را دارد و زبان انگليسي را در تمام مقاطع آموزش ميدهد.
دوره هاي ويژه مخصوص مديران ، تجار،كادر تخصصي وخانواده ها
مشاوره در جهت اخذ پذيرش تحصيلي، از دانشگاه هاي امريكا ،كانادا،استراليا
محل تشكيل كلاسها در ميرداماد ، سيد خندان، اميرآباد، رسالت، كرج ميباشد.
ترجمه كليه متون انگليسي ،آلماني وفرانسه English Translating centre))
88631779-88636960-09123041567-09122021733مسئول اموزش و مشاوره آقاي جوادي
دفتر مركزي: بر خيابان كارگرشمالي بالاترازفاطمي نبش كوچه لاله پلاك 2 طبقه 2- (مسئول اموزش و مشاوره آقاي جوادي(
شركت آموزشي و پژوهشي راهبرد پيمايش مجري طرحهاي پژوهشي و نيز آموزش طرح و روش تحقيق ، SPSS ,LISREL,ونيز تافل دكتري وiBT ميباشد.
The mission of the English,GRE, GMAT Teaching Center at the Rahbord Peymayesh Institute is to empower students to become successful lifelong learners. Through a variety of services and instructional approaches, the Teaching Center seeks to help students master effective ways of learning for different disciplines.
Professionals

LearnEnglish


 helps you practice and improve your business and professional English, develop your work and study skills, and prepare for exams like IELTS.

GMAT,
MBA,
GRE,
IELTS,
TOEFL,iBT,pBT
ETS,
GMAC,
Translating
Gmat
Verbal
Quantitative
Test
تست
،مديريت
كارشناسي ارشد،
آموزش،
تخصصي،
امريكا،
كانادا،
استراليا،
اروپا،
زبان،
انگليسي،
LISREL,
SPSS,آلماني
,ترجمه متون آلماني،
 تدريس و ترجمه متون آلماني توسط تحصيل كردگان آلمانکلمات کلیدی :
تخصصي ترين مركز آموزش تمام مهارتهاي GMAT

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید