مشخصات آگهی دهنده

فروش ويژه دستگاه تصفيه هوا پوينده
22864898-22864894
88000تومان
1397-01-27
1397-02-26
1811 بار
10112052

فروش ويژه دستگاه تصفيه هوا پوينده
لوازم لوازم گوناگون

فروش ويژه دستگاه تصفيه هوا پوينده


با دستگاه هاي تصفيه هوا ميتوانيد در تهران در هوايي به لطافت كوهستان زندگي كنيد. نتايج بررسي ها و تحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه همواره محيط هاي بسته10برابر آلوده تر از محيطهاي باز مجاور خود ميباشد. اين در حالي است كه حداقل80درصد اوقات و ساعات زندگي انسانها در محيط هاي بسته سپري مي شود .بنابراين بهسازي پالايش هواي محيط هاي داخلي حتي از تامين بار سرمايشي در تابستان و بار گرمايشي در زمستان نيز مهم تر است.


- ايجاد هواي تازه توسط آنيون منتشره

- پاكسازي محيطهاي بسته از كليه آلاينده هاي موجود در هواي شهري (So2 - CO - Co2)

-حذف گازها و بوهاي آزاردهنده ( دود سيگار ، بوي ناشي از طبخ غذا ، بوي مواد شيميايي در محيطهاي آزمايشگاهي و ... )

-جذب ذرات معلق در هوا ( گرد و غبار ، دوده ، كپك ، گرده گلها و....)

-نابودي و خنثي سازي عمده ويروسها و باكتريها (ضدعفوني محيط بمنظور جلوگيري از سرايت امراض مسري )

-افزايش ظرفيت حياتي ششها و تسكين بيماريهاي تنفسي ( آسم ، برونشيت ، آلرژي )

-محافظت مبلمان ، اثاثيه ، پرده و رنگ ساختمان در برابر سياه شدن بر اثر دوده و گرد و غبار

-ايجاد خواب عميق توام با آرامش و ايجاد شادابي و نشاط (احساس حضور در كنار آبشارها و مناطق كوهستاني )

-طولاني تر شدن مدت سرويسهاي گردگيري جهت سيستمهاي الكترونيكي و كامپيوتري

گارانتي معتبر 18 ماهه

دستگاه تصفيه هواي پويا مورد تاييد:
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
دانشكده بهداشت دانشگاه تهران
آزمايشگاه معتمد كشوري وابسته به سازمان محيط زيست
دانشگاه اصفهان

کلمات کلیدی :
فروش ويژه دستگاه تصفيه هوا پوينده

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید