مشخصات آگهی دهنده

آمادگي ليسانس به پزشكي
88606363
توافقی
1397-01-26
1397-02-25
656 بار
10111509
: اتوبان همت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، طبقه اول مرکز ر

آمادگي ليسانس به پزشكي
آموزش آموزشگاه دروس

آمادگي ليسانس به پزشكي

گروه آموزشي دكتر حبيب نصيري برگزار مي كند:
كلاسهاي آمادگي آزمون ليسانس ( كارشناسي ) به پزشكي
از كليه رشته هاي كارشناسي جهت ورود مستقيم به دكتري حرفه اي پزشكي در دانشگاه هاي علوم پزشكي ( دانشگاه هاي دولتي با تحصيل رايگان )
شرايط شركت در آزمون :
1- حداكثر سن 25 سال ( براي آقاياني كه خدمت سربازي انجام داده اند ، 27 سال مي باشد (.
2- حداقل معدل ديپلم 18
3- حداقل معدل ليسانس 16
( افرادي كه مشمول آيين نامه استعدادهاي درخشان باشند از شرايط بندهاي 2 و 3 مستثني هستند (.

•زير نظر دكتر حبيب نصيري : رتبه 1 آزمون كارشناسي ارشد ژنتيك انساني- رتبه 1 آزمون كارشناسي ارشد ايمونولوژي پزشكي- رتبه 2 آزمون كارشناسي ارشد بيوتكنولوژي پزشكي - رتبه 1 آزمون دكتري تخصصي (PhD) ژنتيك پزشكي - رتبه 1 آزمون دكتري (PhD) بيوتكنولوژي پزشكي ( اعزام به خارج ) - رتبه 1 آزمون دكتري تخصصي (PhD) زيست شناسي ( ژنتيك مولكولي )

کلمات کلیدی :
آمادگي ليسانس به پزشكي

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید