مشخصات آگهی دهنده

ضد آب شدن سطوح با پوششهاي نانو
توافقی
1397-01-26
1397-02-25
910 بار
10108766

ضد آب شدن سطوح با پوششهاي نانو
صنعت مواد شیمیایی

ضد آب شدن سطوح با پوششهاي نانو

Nanovations استراليا مفتخر است كه مؤثرترين پوششهاي نانو براي سطوح شيشه - چوب - سنگ و بتن - پارچه - كامپوزيت - فلز و بسياري پوششهاي ديگر را با فرمولهاي خاص و متفاوت توليد نمايد. تمامي محصولات شركت بصورت مايع در بسته بندي هاي 1 تا 200 ليتري عرضه ميگردند.

نانو شيشه:
ساييدگي يا خوردگي سطح شيشه عموما از طريق تجمع مواد نامحلول موجود در آب و سفت شدن آنها روي سطح پس از تبخير آب حاصل ميشود. هنگاميكه آب آلوده تبخير ميشود نمكها و املاح موجود در آب، تغليظ شده و روي شيشه رسوب ميكند و در اين حالت با ملكولهاي شيشه پيوند بسيار محكمي ايجاد كرده و در نتيجه لكه ها و جرم هايي پديد مي آيند كه در خلل و فرج شيشه نفوذ كرده و فقط با مواد خاصي قابل جدا شدن ميباشند. اين رسوبات كه عموما نمكي هستند شيشه را مات و مشبك كرده و گاها اثرات نامطلوب برگشت ناپذيري بوجود مياورند.
محلول NG1010 تمام خلل و فرج شيشه را پر ميكند و بنابراين شيشه نانو شده بعلت دارا بودن سطحي بسيار صاف ، رسوبات و كثيفيها را جذب نميكند و شيشه براحتي با يك دستمال و يا كمي آب پاك ميشود.
نانو كردن شيشه، با ماده مخصوصNG1010 ، شيشه را كاملا آبگريز ميكند و در اين حالت آب بجاي پخش شدن در سطع شيشه، بسرعت روي سطح سر خورده و محل را ترك ميكند و در نهايت بصورت قطراتي بسيار ريز روي سطح باقي ميماند.
شيشه نانو شده با محصول NG1010 بين 2 تا 5 سال خواص خود را حفظ ميكند.

نانو چوب:
چوب همواره در معرض دو دشمن ديرينه خود ، آب و اشعه UV قرار دارد. مطالعات نشان داده است كه تقريبا هيچ پوشش شفافي به غير از پوشش نانو نميتواند مانع جذب اين اشعه گردد. از طرفي تمامي پوششهاي ضد آب چوب فقط پوشش سطحي هستند و در مقابل آسيبهاي فيزيكي مقاوم نبوده و اگر ميزان بسياري كمي از اين پوششها از بين برود، چوب از همان نقطه آسيب پذير شده و مانند يك دندان از داخل ميپوسد.
ماده نانو چوب Nanovations استراليا تا عمق نيم سانتي متر به داخل چوب نفوذ كرده و بسرعت خشك ميشود و در حال حاضر تنها پوشش چوب موجود در دنيا ميباشد كه بطور 100% از پوسيدگي , رنگ پريدگي , ترك خوردگي و پولك پولك شدن چوب در مقابل آب و نور خورشيد جلوگيري ميكند و درعين حال كه خاصيت ضد آب دارد، نسبت به رطوبت نفوذ پذير ميباشد تا بدينوسيله اصطلاحا چوب تنفس كرده و رطوبتش تنظيم گردد.
چوب نانو شده بين 5 تا 10 سال خواص خود را حفظ ميكند.

نانو سنگ و بتن:
سنگ, موزاييك و بتن همواره توسط آلودگي هاي محيطي جلوه طبيعي خود را از دست ميدهند. منافذ بسيار ريز آنها نيز محل تجمع مواد مختلفي بوده كه عموما به رشد جلبكها، قارچها و كپكها و بعبارتي كثيفي آنها منجر ميشوند.
همچنين نتايج آزمايشات نشان داده است كه سرد و گرم شدن و خيس شدن پي در پي كه در فصول مختلف سال رخ ميدهد، ميتواند باعث ترك خوردن، خرد شدن و حتي جدا شدن قطعاتي از سنگ و مصالح ساختماني گردد كه نتيجه تحقيقات بيانگر غلبه نمودن بر اينگونه آسيبها توسط نانو سنگ ميباشد.
ماده 3001 Nanovations استراليا با نفوذ به داخل اينگونه مصالح ساختماني، علاوه بر پر نمودن همه منافذ ريز و درشت، با خاصيت آبگريزي و همچنين ضد ارگانيسمي، خواص خارق العادئي براي مدت بيش از 10 سال پديد مياورد.
اين ماده در حال حاضر تنها پوشش موجود در دنيا ميباشد كه بطور 100% از خوردگي و تركهاي سطحي يا عمقي سنگ در سرما و همچنين جذب آب و رسوبات و اسيدهاي باراني جلوگيري ميكند و در عين حال كه خاصيت ضد آب دارد، نسبت به رطوبت نفوذ پذير ميباشد تا بدينوسيله اصطلاحا سطح سنگ تنفس كرده و رطوبتش تنظيم گردد.

کلمات کلیدی :
ضد آب شدن سطوح با پوششهاي نانو

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید