مشخصات آگهی دهنده

مشاوره آماري، تجزيه و تحليل داده ها با SPSS , SAS
09122507916
توافقی
1397-01-26
1397-02-25
1940 بار
10107932
در سراسر کشور می توانید از خدمات ما بهره مند شوید براي آشنايي بيشتر با ت?

مشاوره آماري، تجزيه و تحليل داده ها با SPSS , SAS
آموزش CD-DVD

مشاوره آماري، تجزيه و تحليل داده ها با SPSS , SAS

1. مشاوره در زمينه طراحي و گزينش روشهاي پژوهشي، مديريت داده ها ، طراحي پرسشنامه ، ارائه طرح نمونه گيري
2. تنظيم گزارش كامل آماري همراه با رسم جداول و نمودار هاي مورد نياز
3. تجزيه و تحليل آماري پايان نامه ها، طرحهاي تحقيقاتي و پروژه ها
4. فراهم نمودن امكان آشنايي بيشتر مديران ، كارشناسان ، محققان و پژوهشگران با ابزار و امكانات علم آمار به جهت ارتقاء سطح طرحهاي تحقيقاتي ، پروژه ها و پايان نامه ها
5. ارائه و پيشنهاد موثرترين روشهاي آماري درجهت جمع آوري و طبقه بندي داده ها برحسب شاخص هاي محيطي و امكانات موجود
6. كمك در ارائه تجزيه و تحليل داده ها به كارشناسان
7. مشاور مديران در انجام تصميم گير هاي كلان و راهبردي
8. ارائه خدمات به پژوهشگران ، اساتيد و دانشجويان غير آماري در جهت كاهش استرس و سردرگمي هاي ناشي از نا آشنايي با روشهاي آماري و صرفه جويي در زمان به جهت رسيدن به اهداف و نتايج مطلوب با صرف كمترين هزينه

کلمات کلیدی :
مشاوره آماري تجزيه و تحليل داده ها با SPSS SAS

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید