مشخصات آگهی دهنده

آموزش فني وحرفه اي تا50%تخفيف(بورسيه)
01213268722
30تا50%تخفیف
1397-01-26
1397-02-25
937 بار
10105240
مازندران آمل خیابان امامرضا(ع)-رضوان 12

آموزش فني وحرفه اي تا50%تخفيف(بورسيه)
آموزش فنی و حرفه ای

آموزش فني وحرفه اي تا50%تخفيف(بورسيه)

آموزش رشته هاي برق رايانه وحسابداري براي برادران وخواهران با30%تخفيف(بورسيه)عمومي و50%بورسيه(تخفيف روستائيان وآموزش رشته هاي اتوماسيون صنعتي PLCزيمنس-ال جي-دلتا با 35%بورسيه براي دانشجويان وشاغلين صنعت ودارندگان مدرك برق صنعتي و آموزش رايگان برق ساختمان بنايي گچ كاري جوشكاري آرماتوربندي وصنايع ساختمان براي شاغلين صنعت ساختمان با حداقل يك سال سابقه كار
آدرس -مازندران آمل خيابان امام رضا-رضوان 12
مجتمع فني وحرفه اي قائم (عج) بامديريت محمداسماعيل زاده 09111007995-01213268722

کلمات کلیدی :
آموزش فني وحرفه اي تا50 تخفيف(بورسيه)

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید