مشخصات آگهی دهنده

مشاوره براي اخذ گواهينامه هاي ايزو
0861-3125578
توافقی
1397-01-25
1397-02-24
1309 بار
10103902
اراک - خ شهيد شيرودي(خرم) ، ابتداي کوچه کندي ، ساختمان کاووش ،طبقه سوم ،وا

مشاوره براي اخذ گواهينامه هاي ايزو
خدمات مشاوره

مشاوره براي اخذ گواهينامه هاي ايزو

اگر افزايش كيفيت محصول ، براي شما مهم است و يا اگر كسب گواهينامه هاي ايزو موجب رونق كسب و كار شما ميشود. اگر بفكر صادرات محصول خود هستيد و يا خواهان توسعه شركت و كسب و كار خود ميباشيد و نيز اگر كسب جوايز ملي كيفيت براي شما مهم است ، با ما به جهان استاندارد قدم بگذاريد.
شركت مهندسين مشاور آرتا 3125578-0861 و 09183634997
WWW.ARTASYSTEM.COM
ISO 9001 سيستم مديريت كيفيت ISO9001:2008
ISO 14001 سيستم مديريت زيست محيطي ISO14001:2004
OHSAS 18001 سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي OHSAS18001:2007
IMS سيستم مديريت يكپارچه
ISO 10002 سيستم مديريت رضايتمندي مشتري (ارباب رجوع) ISO10002:2004
CE Marking نشان استاندارد اروپا
ISO 10015 سيستم مديريت آموزش ISO10015:1999
ISO/TS 16949 استاندارد جهاني صنعت خودرو ISO/TS 16949:2004
ISO/IWA2 سيستم مديريت آموزش مختص مراكز آموزشي ISO/IWA2:2004
ISO/TS 29001 سيستم مديريت كيفيت مختص صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
EFQM تعالي سازمان
INQA جايزه ملي كيفيت

کلمات کلیدی :
مشاوره براي اخذ گواهينامه هاي ايزو

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید