مشخصات آگهی دهنده

دانلود رايگان كتابهاي فيزيك
توافقی
1397-01-25
1397-02-24
8083 بار
10103386
تهران و كرج

دانلود رايگان كتابهاي فيزيك
آموزش كتابهاي آموزشي

دانلود رايگان كتابهاي فيزيك

گروه فيزيك فاينمن امكان دانلود رايگان كتابهاي تخصصي رشته فيزيك را در سايت خود فراهم نموده است. دانشجويان گرامي مي توانند بدون ثبت نام در سايت گروه اين كتابها را دانلود نمايند.آدرس سايت گروه فاينمن:
http://www.feynmangroup.ir


كتابهاي قابل دانلود از سايت گروه فاينمن عبارتند از:
-الكتروديناميك گريفيتس
("Introduction to Electrodynamics" By: David J. Griffiths)
-الكتروديناميك گرينر
("Classical Electrodynamics" By: Walter Greiner)
-الكتروديناميك جكسون
("Classical Electrodynamics" By: John David Jackson)
-مكانيك كوانتوم زتيلي
("Quantum Mechanics, concepts and applications" By: Nouredine Zettili)
-مكانيك كوانتوم گريفيتس
("Introduction to Quantum Mechanics" By: David J. Griffiths)
-مكانيك كوانتوم ساكورايي
("Advanced Quantum Mechanics" By: J. J. Sakurai)
-مكانيك كوانتوم شانكار
("Principles of Quantum Mechanics" By: R. Shankar)
-مكانيك كوانتوم گرينر
("Quantum Mechanics an introduction" By: Walter Greiner)
-مكانيك مورين
("introductory Classical Mechanics" By: David Morin)
-مكانيك گرينر
("Classical Mechanics" By: Waltr Greiner)
-فيزيك هاليدي
(“Fundamentals of Physics” By: Halliday, Resnick, extended, 8th edition)
-كتاب آمادگي آزمون GRE نوشتۀ موليتوريس
("The Best Test Preparation for GRE Physics" By: Joseph J. Molitoris)
-چهار دوره آزمون واقعي GREكه توسط ETS منتشر شده اند.

كتابهاي فوق مراجع مورد استفاده توسط اساتيد گروه فاينمن مي باشند. همچنين گروه فاينمن به سوالات دانشجويان در مورد مطالب و مسائل اين كتابها پاسخ مي دهد.

کلمات کلیدی :
دانلود رايگان كتابهاي فيزيك

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید